Project Meeting, 11th – 13th April 2013 / Şedinţa Echipei proiectului, 11-13 aprilie 2013

Foto_postPlace: Braşov, Romania, Transylvania University. 9 people from the project team have been participated. During the meeting they have discussed the following: Results of surveys „Improvement in Information Literacy users”; Comparative software study for institutional repository; Dissemination and Communication of Project results; Local activities – ASEM; Website of the Project; Information Literacy Curriculum; Status English Courses and Institutional Repository at ASEM; Project report SIU 2012.

Liliana Rogozea, vice – rector, professor, had a welcome speech to the project team on behalf of Transilvania University of Braşov. Liliana Rogozea, Silvia Ghinculov, Ane Landøy, Ole Gunnar Evensen have given an interview for the local Broadcasting Nova, the Program „Student Show”  http://www.novapress.ro/video/student-show-17-aprilie.html

Presentations at the meeting:

Photos:

Video:
The First Romanian School, Braşov, April 2013

Locul desfăşurării: Universitatea „Transilvania”, Braşov, România. Au participat 9 persoane din echipa proiectului. În cadrul reuniunii au fost discutate următoarele: Cercetările realizate. Situaţia în Republica Moldova; Discuții şi planificarea pentru anul 2013; Software-ul Repozitoriului Instituțional. Situaţia în Republica Moldova; Diseminarea şi comunicarea rezultatelor proiectului; Recomandări şi sugestii privind Curriculumul „Cultura Informaţiei”; Informaţia despre cursurile de limba engleză; Prezentarea Proiectului Repozitoriului instituţional ASEM; Prezentarea raportului privind realizarea Proiectului în anul 2012.

Liliana Rogozea, prorector, profesor universitar a salutat echipa proiectului din partea Universităţii Transilvania din Braşov. Au fost acordate interviuri pentru postul local Radioteleviziunea Nova, Emisiunea „Student Show” (Liliana Rogozea, Silvia Ghinculov, Ane Landøy, Ole Gunnar Evensen) 
http://www.novapress.ro/video/student-show-17-aprilie.html
.

Prezentări în cadrul reuniunii:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s