National Conference of the Librarians Association of Romania (ABR)

Picture 025The XXIV-th National Conference of the Librarians’ Association of Romania (ABR), on “The library – research, knowledge and culture” has held in Oradea in September, 4-6, 2013, The event brought together 336 participants from Romania, Moldova, Hungary, USA and Singapore. The Conference held work on 12 sections in which 69 papers were presented, and 164 speakers took part  in the debates. Dr. Silvia Ghinculov, in the section “Information Literacy” was presented the communication “Moldavian-Romanian-Norwegian cooperation in sustainable development of the information services for education and research”. The activity of the Project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”, funded by The Norwegian Cooperation Programme with Eurasia in Higher Education in partnership between the Academy of Economic Studies and the University of Bergen was disseminated in the communication.

Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

În perioada 4-6 septembrie 2013 a avut loc, la Oradea, cea de-a XXIV-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema „Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”. Manifestarea a reunit 336 de participanţi din România, invitaţi din Republica Moldova, Ungaria, SUA şi Singapore. Conferinţa a desfăşurat lucrări pe secţiuni, în cadrul cărora s-au prezentat 69 de lucrări, grupate în 12 secţiuni şi au luat cuvântul la dezbateri 164 de participanţi. Dr. Silvia Ghinculov în cadrul secţiunii Cultura Informaţiei a prezentat comunicarea „Cooperarea Moldo-Română-Norvegiană în dezvoltarea durabilă a serviciilor informaţionale pentru învăţământ şi cercetare” în care a fost diseminată activitatea proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, este realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice şi Universitatea din Bergen.

Silvia Ghinculov’s Presentation

Photos:

Video:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s