National Conference “Promoting Knowledge through the Paradigms of Open Access”

DSCN4884The Library Association from the Republic of Moldova in collaboration with the Department of Journalism and Communication Sciences from State Moldova University organized on June 17th 2013; a national conference entitled “Promoting Knowledge through the Paradigms of Open Access”.

The conference was attended by experts in the field of info-documentary that shared their experiences on the approval of Open Access policies and institutional creating digital archives. Thus, Natalia Cheradi from ASEM Scientific Library presented the communication “Promoting Open Access to university research libraries” followed by Ana Gudima from ASEM Scientific Library for communication with a presentation on “Institutional Repositories: innovation and discovery”. Both presentations underlined the evolution of approval of the institutional policy of the Academy of Economic Studies of Moldova on open access, shared experiences on framing the Regulation on organization and operation of the repository and as well about the development of the institutional repositories. As well it was mentioned about the participation of ASEM Scientific Library within the international project “Development of New Economic Information Services for Moldovan Higher Education”.

Conferinţa Naţională „Mecanismele de promovare şi popularizare a ştiinţei şi activităţii ştiinţifice”

Conferinţa Naţională „Mecanismele de promovare şi popularizare a ştiinţei şi activităţii ştiinţifice” a fost organizată de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, 17 iunie 2013.

La conferinţă au participat specialişti din sfera infodocumentară care au împărtăşit experienţele privind aprobarea politicilor de Acces Deschis şi crearea arhivelor instituţionale digitale. Astfel, Natalia Cheradi de la Biblioteca Ştiinţifică ASEM a prezentat comunicarea “Promovarea Accesului Deschis la cercetare în bibliotecile universitare”, completată de Ana Gudima de la Biblioteca Ştiinţifică ASEM cu comunicarea “Repozitorii instituţionale: inovare şi descoperire”, au vorbit despre aprobarea politicii instituţionale a Academiei de Studii Economice din Moldova privind Accesul Deschis, elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Repozitoriului ASEM şi a fost prezentată experienţa ASEM în elaborarea repozitoriilor instituţionale. De asemenea, a fost remarcată participarea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM în proiectul internaţional “Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru învăţământul economic superior din Moldova” (“Development of New Economic Information Services for Moldovan Higher Education”).

Natalia Cheradi’s Presentation

Photos:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s