Workshop „Advocacy in Support of OA in Academia”

DSCN6491-SMILEThe Library Association from the Republic of Moldova and EIFL-OA Moldova Program in partnership with the Institute of the  Development of Information Society (IDSI) were organized a professional workshop entitled „Advocacy in Support of OA in academia” in September 20, 2013, place: Moldova State University. The event was as a purpose to present the project “OA Connect + within academia in the Republic of Moldova”, implemented by the Library Association from Moldova (ABRM) in partnership with EIFL-OA Program and to strengthen the abilities of the libraries and research departments of the institutions of science and innovation, to organize institutional initiatives in the context of Open Access Week for the period 21 to 27 October, 2013.

Natalia Cheradi, the Coordinator of EIFL-OA Moldova Program was referred to the organization of Open Access Week 2013 globally and nationally, she was presented this year’s theme “Open Access: Redefining Impact” and also the main events will take place in the world between 21 and 27 October. Universities, colleges, research institutes, libraries and experts were invited to participate in the National Campaign „Moldova in Open Access” and to propose special program of events for this company. At the final conference of the project “OA Connect + within academia in the Republic of Moldova” the winners of the successful events will be announced.

Atelier profesional „Advocacy în susţinerea Accesului Deschis în mediul academic”

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) şi Programul EIFL-OA Moldova în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) a organizat un atelier profesional cu genericul „Advocacy în susţinerea OA în mediul academic”, 20 septembrie 2013, locaţia: Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentul a avut ca scop de a prezenta proiectul „OA Connect+ in mediul academic al Republicii Moldova” implementat de ABRM şi a fortifica abilităţile bibliotecilor şi departamentelor de cercetare ale instituiţilor din sfera ştiinţei şi inovării, de a organiza iniţiative instituţionale în contextul organizării Săptămânii Accesului Deschis pentru perioada 21-27 octombrie 2013.

Natalia Cheradi, coordonator al Programului EIFL-OA Moldova s-a referit la organizarea Săptămânii Accesului Deschis 2013 pe plan global şi naţional, a prezentat tema acestui an „Accesul Deschis: Redefinirea impactului” şi evenimentele principale care vor avea loc în întreaga lume între 21 şi 27 octombrie. Universităţile, colegiile, institutele de cercetare, bibliotecile şi experţii au fost invitate să participe la Campania naţională de promovare “Moldova în Acces Deschis” şi să propună evenimente pentru programul special al acestei companii. În cadrul conferinţei finale a proiectului „OA Connect+ in mediul academic al Republicii Moldova” vor fi anunţaţi câştigătorii evenimentelor de succes.

Photos:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s