The Professional Seminar on “Promoting information literacy in academia”

The Professional Seminar, on “Promoting information literacy in academia” has held in November 20-22, 2013 within the project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia. Place: Academy of Economic Studies of Moldova, Scientific Library. The invited trainer was Angela Repanovici, PHD in marketing, Transilvania University of Brasov, President of Information Literacy Section ABR Brasov.

The workshop was organized into five sections:

  • Session 1. Information literacy and its role in the educational process
  • Session 2. Information Literacy – a new approach to support the development of teaching skills
  • Session 3. Proposals for setting benchmarks teaching on the subject “Information Literacy”
  • Session 4. An example of the evaluation of the users’ requirements adapted in transition countries
  • Session 5. Creation of tutorials online. COPILOT – Community for Practice for IL Online teaching, a new platform with documents on Information Literacy.

The items elaborated by the  Scientific Library of AESM was presented at the seminar within the project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies and the University of Bergen.

Photos:

Seminarul profesional „Promovarea Culturii Informaţiei în mediul universitar”

În perioada 20 – 22 noiembrie 2013 a avut loc seminarul profesional „Promovarea Culturii Informaţiei în mediul universitar în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior. Locaţie: Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică. Formatorul invitat a fost prof. dr. ing., dr. marketing Angela Repanovici, Universitatea Transilvania din Braşov, Preşedinte Secţiunea Cultura Informaţiei ABR Braşov.

Seminarul a fost organizat în cinci secţiuni:

  • Sesiunea 1. Cultura informaţiei şi rolul acesteia în procesul educaţional
  • Sesiunea 2. Cultura informaţiei – o nouă abordare în sprijinul dezvoltării abilităţilor didactice
  • Sesiunea 3. Propuneri privind stabilirea unor repere didactice referitoare la disciplina „Cultura informaţiei”
  • Sesiunea 4. Un model de evaluare a cerinţelor utilizatorilor adaptat ţărilor în curs de dezvoltare
  • Sesiunea 5. Crearea tutorialelor online. COPILOT – Community for Practice for IL Online teaching, un nouă platformă cu documente din domeniul Culturii Informaţiei.

În cadrul seminarului au fost prezentate produsele elaborate de către Biblioteca Ştiinţifică ASEM în cadrul Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice şi Universitatea din Bergen.

Angela Repanovici „Regăsirea informațiilor prin utilizarea bazelor de date electronice”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s