Project Meeting, 20th – 24th January 2014 / Şedinţa Echipei proiectului, 20 – 24 ianuarie 2014

DSCN0833Place: Bergen, Norway, University of Bergen. 9 people from the project team have been participated. During the meeting they have discussed the following: The project activities in 2013 (English, Information Literacy, Repository and Open Access, Dissemination in Moldova, Dissemination abroad); Reporting 2013; Budget 2014; Planned activities in 2014; Other issues.

During the visit to the University of Bergen, project team attended at the meeting of Anne Christine Johannessen, Vice-Rector for International Affairs with academician Grigore Belostecinic, rector of the Academy of Economic Studies of Moldova.

Presentations at the meeting:

 Photos:

Şedinţa Echipei proiectului, 20 – 24 ianuarie 2014

Locul desfăşurării: Universitatea din Bergen, Norvegia. Au participat 9 persoane din echipa proiectului. În cadrul reuniunii au fost discutate următoarele: Activitățile proiectului în anul 2013 (cursurile de limbă engleză, Dezvoltarea cursului Cultura Informaţiei, Depozit digital instituţional şi Accesul Deschis, Diseminarea proiectului în Republica Moldova şi în străinătate); Raportare 2013; Bugetul 2014; activitățile planificate pentru anul 2014; alte aspecte.

În cadrul vizitei la Universitatea din Bergen echipa proiectului a participat la întâlnirea Vice-rectorului pentru afaceri internaționale Anne Christine Johannessen cu rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, academician Grigore Belostecinic. 

Prezentări în cadrul reuniunii:

  • Ole Gunnar Evensen: Biblioteca Universităţii din Bergen
  • Ane Landøy: Cum de a lucrat cu personalul academic? Resurse electronice de la Biblioteca Universităţii din Bergen
  • Silvia Ghinculov: Raport cu privire la realizarea Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”: mai-decembrie 2013
  • Angela Repanovici: Metodologia de predare a Culturii Informaţiei
  • Natalia Cheradi: Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”: rezultate prezentate pe Web
  • Ana Gudima: Depozit digital instituţional ASEM – IREK
  • Karin Rydving: Bergen Open Research Archive (BORA) Arhiva de cercetare deschisă din Bergen (BORA)
  • Solveig Kavli: Calea spre inimile studenţilor: tutorialul on-line Sok & Skriv bazat pe o colaborare între experți de scriere academică și bibliotecari
  • Susanne Mikki: Doctorat pe Track
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s