The Professional Seminar on “Information Literacy: methods and tools in academia”

1The Professional Seminar on “Information Literacy: methods and tools in academia” has held in April 16, 2014 within the project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia. Place: Academy of Economic Studies of Moldova, Scientific Library. The purpose of the Professional Seminar: Dissemination of information on Team Meeting “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”, University of Bergen, Norway, 20 to 24 January 2014. The seminar was divided into three sessions:

Session 1. Silvia Ghinculov, PhD, Assoc., Director of AESM Scientific Library: Report on the Project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”: May to December 2013. Planned activities in 2014.

Session 2. Silvia HABAŞESCU, Head of Section “Bibliography” of AESM Scientific Library: University Librarian – a mediator in learning and research process. Information Literacy: Tutorials developed for training users.

Session 3. Natalia Cheradi, Deputy Director of AESM Scientific Library, Ana Gudima, Head of section “Multimedia Center”: Online tutorials Søk & Skriv and PhD on Track.

The event was attended by librarians from ASEM and representatives of methodological subordinate institutions.

Photos:

Seminar profesional „Cultura Informaţiei: metode şi instrumente de instruire în mediul academic”

La data de 16 aprilie 2014 a avut loc seminarul profesional „Cultura Informaţiei: metode şi instrumente de instruire în mediul academic” în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior. Locaţie: Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică. Scopul seminarului: diseminarea informaţiilor privind Şedinţa Echipei proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, Universitatea din Bergen, Norvegia, 20 – 24 ianuarie 2014. Seminarul a fost organizat în trei sesiuni:

Sesiunea 1. Silvia GHINCULOV, dr., conf. univ., director al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM: Raport cu privire la realizarea Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”: mai-decembrie 2013. Activităţi planificate pentru anul 2014.

Sesiunea 2. Silvia HABAŞESCU, şef secţie „Bibliografie”, Biblioteca Ştiinţifică ASEM: Bibliotecarul universitar – mediator în procesul de studiere şi cercetare. Cultura Informaţiei: Tutoriale elaborate pentru instruirea utilizatorilor.

Sesiunea 3. Natalia CHERADI, director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM; Ana GUDIMA, șef secție „Centrul Multimedia”: Tutorialul on-line Søk & Skriv. Tutorialul on-line PhD on Track.

La eveniment au participat bibliotecarii de la ASEM și reprezentanții instituțiilor de subordonare metodologică.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s