The Professional Seminar on “Mechanisms of promotion and popularization of Economic Knowledge”

1The Professional Seminar on “Mechanisms of promotion and popularization of Economic Knowledge” has held in March 5, 2014 within the project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia. Place: Academy of Economic Studies of Moldova, Scientific Library. The purpose of the Professional Seminar: Identifying the role of the library in promoting and popularizing of science and of scientific activity.

The seminar was divided into three sessions:

Session 1. Silvia Ghinculov, PhD, Assoc., Director of AESM Scientific Library: The library’s role in providing of Economic Knowledge; Moldovan-Romanian-Norwegian cooperation in the development of information services for education and research.

Session 2. Natalia Cheradi, Deputy Director of AESM Scientific Library: Open Access: Innovation and Challenge; Website of the Project Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”.

Session 3. Ana Gudima, Head of section “Multimedia Center”: Institutional Repository of Economic Knowledge (IREK).

The event was attended by librarians from AESM and representatives of methodological subordinate institutions.

Photos:

Seminar profesional „Mecanismele de promovare şi de popularizare a ştiinţei economice”

La data de 5 martie 2014 a avut loc seminarul profesional „Mecanismele de promovare şi de popularizare a ştiinţei economice” în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior. Locaţie: Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică. Scopul seminarului: Identificarea rolului bibliotecii în promovarea şi popularizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice. Seminarul a fost organizat în trei sesiuni:

Sesiunea 1. Silvia GHINCULOV, dr., conf. univ., director al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM: Rolul Bibliotecii în asigurarea informaţională a ştiinţei; Colaborarea Moldo-Română-Norvegiană în dezvoltarea serviciilor informaţionale pentru învăţământ şi cercetare.

Sesiunea 2. Natalia CHERADI, director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM: Accesul Deschis: inovaţie și provocare; Site-ul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”.

Sesiunea 3. Ana GUDIMA, șef secție „Centrul Multimedia”: Repozitoriul instituţional IREK ASEM.

La eveniment au participat bibliotecarii de la ASEM și reprezentanții instituțiilor de subordonare metodologică.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s