The National Professional Seminar on “Management of women’s collective: gender issues”

DSCN1822The National Professional Seminar on “Management of women’s collective: gender issues” has held in July 1, 2014 within the project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia.

Place: The hotel complex “Odiseu” in the Dniester park of the Vadul-lui-Voda city. Trainer: Larisa KUZNEŢOV, Doctor of Pedagogy, Professor. Univ.

Topics for discussion:
• effective communication strategies;
• harmonization of relations;
• management communication and conflict resolution;
• communication styles;
• communication bottlenecks;
• Ten tips for active and effective listening.

The purpose of the Professional Seminar: Identifying effective solutions to strengthen and harmonize relations library staff collectives of women. The event was attended by 70 representatives of the Scientific Library of AESM and other eight university libraries in Moldova.

Photos:

Seminarul Naţional „Managementul colectivului de femei:                        aspecte de gender”

La data de 1 iulie 2014 a avut loc Seminarul profesional Naţional „Managementul colectivului de femei: aspecte de gender”, organizat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea din Bergen. Locaţie: Pensiunea Turistică „ODISEU”, str. Pescarilor, 36, or. Vadul-lui-Vodă, Republica Moldova. Formator: Larisa CUZNEŢOV, doctor habilitat în pedagogie, prof. univ.

Organizatorii seminarului au pregătit pentru dezbatere următoarele subiecte:
• strategii de comunicare eficientă;
• armonizarea relaţiilor;
• comunicarea managerială şi soluţionarea de conflicte;
• stiluri de comunicare;
• blocaje de comunicare;
• modalităţi de a depăşi mânia;
• zece sfaturi pentru o ascultare activă și eficientă.

Scopul seminarului: Identificarea soluțiilor eficiente pentru consolidarea personalului de bibliotecă şi armonizarea relaţiilor în colectivele de femei. La eveniment au participat 70 de persoane din Biblioteca Ştiinţifică a ASEM şi din alte 8 biblioteci universitare din Republica Moldova.

Materiale instructive

Certificat

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s