Ph.D. students and scientific research process: the role of the library

asem_studTo better understand the tendencies and practices in scientific communication through the medium of the library, the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova has carried out qualitative research on the topic “Ph.D. students and scientific research process: the role of the library”. The investigation represents an activity as part of the Project “Development of New Information Services for Higher Education in Economics in Moldova” funded by EURASIA Foundation, implemented in a partnership between the Academy of Economic Studies of Moldova and the University of Bergen.

During the research there was used the focus group method. This method is used for thorough research of the issues that are difficult to be researched through the survey method. These interviews enable the discussion of aspects related to the specific needs of a certain group of users. The focus group was attended by 12 Ph.D. students from the Academy of Economic Studies of Moldova (with 6 participants in two steps). The first focus group was held on May 19, 2014, the second one – on May 21, 2014. The respondents’ answers were analyzed by thematic blocks according to the interview guide.

The findings of this research will help identify the key issues in scientific communication of Ph.D. students and also will suggest new forms and methods for information assurance of the scientific research process.

Doctoranzii şi procesul de cercetare ştiinţifică: rolul biblioteci

Pentru a înţelege mai bine tendinţele şi practicile în comunicarea ştiinţifică prin intermediul bibliotecii, Biblioteca Ştiinţifică ASEM a realizat o cercetare de natură calitativă cu tema: „Doctoranzii şi procesul de cercetare ştiinţifică: rolul bibliotecii”. Studiul reprezintă un o activitate în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Fundaţia EURASIA, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea din Bergen.

În cadrul studiului a fost utilizată metoda focus grup. Această metodă este folosită pentru cercetarea în profunzime a problemelor care sunt dificil de studiat prin metoda sondajului. Aceste interviuri permit discutarea aspectelor legate de specificul nevoilor unui anumit grup de utilizatori. La focus grup au participat 12 doctoranzi din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (câte 6 participanţi în două etape). Primul focus grup a avut loc pe 19 mai 2014, al doilea – pe 21 mai 2014. Răspunsurile respondenţilor au fost analizate pe blocuri tematice, conform ghidului de interviu:

Rezultatele acestui studiu vor ajuta la identificarea problemelor cheie în comunicarea ştiinţifică a doctoranzilor şi, de asemenea, vor sugera noi forme şi metode pentru asigurarea informaţională a procesului de cercetare ştiinţifică.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s