Proceedings of the conference were published: International Conference on „Promoting equal opportunities in education and culture: The role of libraries”, December 12, 2013

coperta biblioteca 2This publication was edited within the project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies and the University of Bergen.

„Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, conf. intern. (2013; Chişinău). Conferinţa internaţională „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, 12 dec. 2013 / coord.: Silvia Ghinculov. – Chişinău : ASEM, 2014. – 175 p. Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Bibl. şt. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-75-682-2.

The publication can be found in IREK: Institutional Repository of Economic Knowledge.

A apărut volumul Conferinţei Internaţionale „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”

Această publicaţie este editată în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice a Moldovei şi Universitatea din Bergen.

„Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, conf. intern. (2013; Chişinău). Conferinţa internaţională „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, 12 dec. 2013 / coord.: Silvia Ghinculov. – Chişinău : ASEM, 2014. – 175 p. Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Bibl. şt. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-75-682-2.

Volumul poate fi consultat în Depozitul digital instituţional ASEM – IREK.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s