National Conference of the Librarians Association of Romania (ABR)

IMAG0345The XXV-th National Conference of the Librarians’ Association of Romania (ABR), on “LIBRARIES – OPEN ACCESS TO EDUCATION AND CULTURE” has held in Cluj-Napoca in September, 3-5, 2014, The event brought together 348 participants from Moldova, Norway, Greece, Hungary. The Conference held work on 12 sections in which 83 papers were presented.

Team members’ of the “Project Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies and the University of Bergen, presented the following communication:

• Ane LANDOY, Director of the University Library, Bergen, Norway. Library leaders and Information Literacy in Norway, Moldova and Romania: comparative studies.
• Angela REPANOVICI, prof. univ., dr., „Transilvania” University, Braşov, România. Scientometrics applications in Library Information Science and optimization the relationship Library – Scientific research.
• Silvia GHINCULOV, dr. assoc., Natalia CHERADI, Scientific Library of the Academy of Economic Studies, Chişinau, Moldova. Equality in terms of access to education and information.
• They presented a poster about the Project activities.

Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

În perioada 3-5 septembrie 2014 a avut loc, la Cluj-Napoca, cea de-a XXV-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema „BIBLIOTECILE – ACCES DESCHIS LA EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ”. Manifestarea a reunit 348 de participanţi din România, invitaţi din Republica Moldova, Norvegia, Grecia, Ungaria. Conferinţa a desfăşurat lucrări pe secţiuni, în cadrul cărora s-au prezentat 83 de lucrări, grupate în 12 secţiuni.

Membrii echipei proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice şi Universitatea din Bergen au prezentat următoarele comunicări:

• Ane LANDOY, director al Bibliotecii Universităţii din Bergen, Norvegia. Liderii din bibliotecă și Cultura Informaţiei în Norvegia, Republica Moldova și România: studii comparative.
• Angela REPANOVICI, prof. univ., dr., Universitatea „Transilvania”, Braşov, România. Aplicațiile scientometriei în științele informării și optimizarea relației bibliotecă – cercetarea științifică.
• Silvia GHINCULOV, dr. conf., Natalia CHERADI, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice, Chișinău, R. Moldova. Egalitatea de șanse din perspectiva accesului la educație și la informație.
• A fost prezentat un poster despre activităţile proiectului.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s