Visiting experts from Norway

DSCN3325The visit of Bård Hekland and Bo Byrkjeland, Norwegian Centre for International Cooperation in Education, within the project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education” funded by Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, September 24, 2014.

Place: Academy of Economic Studies of Moldova, Scientific Library, Bănulescu Bodoni str.59, Chişinău 2005, Republic of Moldova.

Into the Program:

The meeting of academician Grigore BELOSTECINIC, rector of the Academy of Economic Studies of Moldova (AESM).

Meeting with librarians, members of the project team. Short presentation of the items elaborated by the Scientific Library of AESM within the project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education” funded by Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia.

• Silvia GHINCULOV, PhD, Director of AESM Scientific Library. The main achievements of the project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”.
• Natalia CHERADI, Deputy Director of AESM Scientific Library. Project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”: Results presented on the Web.
• Ana GUDIMA, Head of section “Multimedia Center” of AESM Scientific Library. Institutional Repository of Economic Knowledge (IREK).
• Ala IAROVAIA, Chief Specialist of Section “Bibliography” of AESM Scientific Library. Information Literacy: Tutorials developed for training users.
• Elena RAILEAN, Chief Specialist of AESM Scientific Library. Creation of Norwegian Center of Culture and Information “Land of Fiords”.
• Ina NICUŢĂ, Chief Specialist of AESM Scientific Library. Studying English for librarians from Moldova: results and perspectives.
• Natalia SUVAC, Head of Section „Communication collections”. Promoting equal opportunities in education and culture: The role of libraries.

Excursion to AESM and Scientific Library

Discussions and conclusions.

Photos:

Vizita experţilor din Norvegia

Vizita experţilor Bård Hekland şi Bo Byrkjeland, Norwegian Centre for International Cooperation in Education, în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, 24 septembrie 2014.

Locaţie: Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică, str. Bănulescu Bodoni 59, Chişinău 2005, Republica Moldova.

În program:

Întâlnirea cu rectorul al Academiei de Studii Economice din Moldova, academician, prof. univ. Grigore BELOSTECINIC.

Întâlnirea cu bibliotecarii, membrii echipei proiectului. Prezentarea produselor elaborate de către Biblioteca Ştiinţifică ASEM în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior.

• Silvia GHINCULOV, dr., conf. univ., director al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM. Principalele realizări ale Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova.
• Natalia CHERADI, director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM. Proiectul Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova: rezultate prezentate pe Web.
• Ana GUDIMA, șef secție „Centrul Multimedia”. Depozit digital instituţional ASEM – IREK.
• Ala IAROVAIA, specialist principal, secţia „Bibliografie”. Cultura Informaţiei: Tutoriale elaborate pentru instruirea utilizatorilor.
• Elena RAILEAN, specialist principal. Crearea Centrului norvegian de Cultură şi Informare „Ţara fiordurilor”.
• Ina NICUŢĂ, specialist principal. Studierea limbii engleze în cadrul Bibliotecii: rezultate şi perspective.
• Natalia SUVAC, şef secţie „Comunicarea colecţiilor”. Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor.

Excursie în ASEM şi în Biblioteca Ştiinţifică

Discuţii şi concluzii

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s