International Open Access Week 2014 (20 to 26 October)

37In 2014 the International Open Access Week has reached its eighth edition, it is an opportunity for the academic and research community to continue to learn about the potential benefits of Open Access, to share what they’ve learned with colleagues, and to help inspire wider participation in helping to make Open Access a new norm in scholarship and research. This year’s theme “Generation Open” highlighted the importance of students and early career researchers as advocates for change in the short-term, through institutional and governmental policy, and as the future of the academy upon whom the ultimate success of the open access movement depends.

The Scientific Library of the AESM has organized a series of activities during Open Access Week 2014. Students, teachers, and researchers were invited to attend it.

  1. Pilot Meeting of the Club “Norway – Land of the Fjords”: Open Access in the Republic of Moldova and Norway” (October, 23) involving students from Business and Business Administration Department. The event aimed to inform students about Open Access, which today had more and more followers worldwide.
  2. The campaign “DO NOT COPY! Plagiarism detection systems” (October, 23), students, Master’s Degree students and teachers were informed how to avoid plagiarism and received promotional materials on plagiarism detection systems.
  3. Open Access promotion activities among students and young researchers entitled “Generation Open: Interconnection with a global network of publications in Open Access ” (October, 24).

The activities were reflected in “Courier Economic” nr.13-14, 2014.

Photos:

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2014 (20-26 octombrie)

În 2014 Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis a ajuns la a opta ediţie, având genericul „Generation Open”. Temă dată evidenţiază implicarea studenţilor şi cercetătorilor la început de carieră în promovarea valorilor Accesului Deschis. Generaţia tânără pledează pentru o schimbare pe termen scurt, prin participarea la formarea politicilor instituţionale şi guvernamentale, şi de ea depinde viitorul ştiinţei şi succesul final al mişcării Accesului Deschis.

26

Biblioteca Ştiinţifică a ASEM a organizat un şir de activităţi cu prilejul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis, la care au fost invitaţi să participe studenţi, profesori, cercetători.

  1. Întâlnirea-pilot a Clubului „Norvegia – Ţara Fiordurilor” cu tematica „Accesul Deschis în Republica Moldova şi Norvegia” (23 octombrie) la care au participat studenţii de la facultatea Business şi Administrarea Afacerilor. Evenimentul a avut ca scop informarea studenţilor despre Accesului Deschis, care în ziua de astăzi are tot mai mulţi simpatizanţi în toată lumea.
  2. Campania „NU COPIA! Sisteme de detectare a plagiatului” (23 octombrie), în cadrul căreia studenţii, masteranzii şi profesorii au fost informaţi cum să evite plagiatul şi au primit materiale promoţionale privind sistemele de detectare a plagiatului.
  3. Activitate de promovare a Accesului Deschis în rândul studenţilor şi a tinerilor cercetători cu genericul „Generaţia Open: Interconectarea cu reţeaua globală de publicaţii în Acces Deschis” (24 octombrie).

Activităţile au fost reflectate în „Curierul Economic”, nr.13-14, 2014.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s