International Meeting „New trends in information service of the university community”

DSCN2154

The Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova was organized an International Meeting „New trends in information service of the university community”, in April 28, 2015. The event was organized within the project “Innovative and sustainable information services for Moldovan higher education” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies and the University of Bergen.

This project is one of transition, which is preparing a grant application for another great project for 2,5 years and will be submitted to SIU in November 2015. The project includes 20 university libraries of Moldova. The new project will try to increase the changing role of university libraries in the digital information age. Within the project, a study was done to determine the development needs of university libraries in order to reflect them in the next grant application.

Silvia GHINCULOV, PhD, Director of Scientific Library of AESM and Ane LANDOY, Project Coordinator, University of Bergen Library, Norway greeting the conference.

The International Meeting was divided into two sessions:

 1. Roundtable meeting „Opportunities for development of university libraries in Moldova”, which included the presentation of the Report on survey results „Studying the professional needs of librarians in Moldova” (prof. Angela REPANOVICI, Transilvania University of Brasov, Romania), debate on the report and identifying topics for new application.
 1. Training the trainers workshop “New trends in information service of the university community”, which was aimed at identifying the role of the library in the modernization of education and promoting science in the current context. The following reports were presented:

The event was attended by 65 representatives of 20 academic libraries:

 1. “Alecu Russo” State University of Balti
 2. “Bogdan Petriceicu Hașdeu” State University of Cahul
 3. “Grigore Țamblac” State University of Taraclia
 4. „Ion Creangă” State Pedagogical University
 5. Academy “Stefan cel Mare” of Ministry of Internal Affairs
 6. Academy of Economic Studies of Moldova
 7. Academy of Music, Theatre and Fine Arts
 8. Academy of Public Administration
 9. Comrat State University from Moldova
 10. Free International University of Moldova
 11. Military Academy “Alexandru cel Bun”
 12. Moldovan State Institute of International Relations
 13. Slavonic University
 14. State Agrarian University of Moldova
 15. State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”
 16. State University of Moldova
 17. State University of Physical Education and Sport
 18. State University of Tiraspol
 19. Technical University of Moldova
 20. Trade Co-operative University of Moldova.

Photos:

Reuniunea Internaţională „Tendinţe noi în servirea utilizatorilor bibliotecilor universitare”

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova a găzduit Reuniunea Internaţională „Tendinţe noi în servirea utilizatorilor bibliotecilor universitare”, care a avut loc la 28 aprilie 2015. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Servicii de informare inovatoare și durabile pentru învățământul superior din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea din Bergen. 

Acest proiect este unul de tranziţie, în care se pregăteşte o cerere de finanţare pentru un alt mare Proiect pentru 2,5 ani şi va fi depus la SIU în noiembrie 2015. În proiect sunt incluse 20 biblioteci universitare din Republica Moldova. Noul proiect va încerca să amplifice rolul în schimbare al bibliotecilor universitare în era informației digitale. În cadrul acestuia a fost realizat un studiu pentru a determina nevoile de dezvoltare a bibliotecilor universitare, în scopul de a le reflecta în următoarea cerere de finanţare.

Cuvânt de salut au avut: Silvia GHINCULOV, dr., conf. univ., director al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, Ane LANDOY, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia.

Reuniunea Internaţională a fost structurată în 2 sesiuni:

 1. Masa rotundă „Oportunităţi de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, care a inclus prezentarea Raportului privind rezultatele sondajului „Studierea necesităţilor profesionale a bibliotecarilor din Republica Moldova” (prof. Angela REPANOVICI, Universitatea Transilvania, Braşov, România), dezbateri pe marginea raportului și identificarea subiectelor pentru noul proiect.
 1. Atelier „Tendinţe noi în servirea utilizatorilor bibliotecilor universitare”, care a avut ca scop identificarea rolului bibliotecii în modernizarea învăţământului şi promovarea ştiinţei în contextul actual. Au prezentat comunicări:

La eveniment au participat 65 reprezentanți din 20 biblioteci universitare:

 1. Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
 2. Academia de Administrare Publică
 3. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 4. Academia de Studii Economice din Moldova
 5. Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
 6. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 7. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 8. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 9. Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi
 10. Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
 11. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
 12. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”
 13. Universitatea de Stat din Comrat
 14. Universitatea de Stat din Moldova
 15. Universitatea de Stat din Taraclia
 16. Universitatea de Stat din Tiraspol
 17. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 18. Universitatea Pedagogică de Stat “I.Creangă”
 19. Universitatea Slavonă
 20. Universitatea Tehnică a Moldovei.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s