Kick-off meeting of the Project “Modernization of academic library services in Moldova”

meeting

Kick-off meeting of the Project “Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies of Moldova, University of Bergen and Transilvania University of Brasov, Romania will be organized on Thursday, April 14, 2016, at 11:00, The Academy of Economic Studies of Moldova, 59 Bănulescu Bodoni str., Chisinau.

The main goal of this project is modernizing the university education in the Republic of Moldova, by modernizing 18 academic libraries. The first activity of the project will be meeting of partners on April 14, 2016 with the participation of rectors of universities, directors of libraries, international experts, representatives of the Ministry of Education and the Royal Norwegian Embassy in Romania and Moldova, resident in Bucharest. The second activity will be a Professional Workshop „International Trends in library management”, supported by Andrew McDonald, IFLA Governing Board Member, Emeritus Professor University of East London, Chief Executive Officer Libraries and Information International, London, United Kingdom, which will take place on April 15, 2016.

We believe that this project is the starting point in our efforts to improve scientific communication and information access in the country. Within the project we’ll learn important and useful things that will help us to find effective ways of meeting the information needs of the citizens of Moldova.

Lansarea Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova

Lansarea Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România va avea loc joi 14 aprilie 2016, ora 11:00, la Academia de Studii Economice a Moldovei, str. Bănulescu Bodoni 59.

Scopul principal al acestui proiect este perfecționarea învățământului universitar din Republica Moldova, prin modernizarea a 18 biblioteci universitare. Prima activitate de proiect va fi întâlnirea partenerilor la data de 14 aprilie 2016 cu participarea rectorilor universităților, directorilor bibliotecilor, experților internaționali, reprezentanților Ministerului Educației, Ministerului Culturii și Ambasadei Regale a Norvegiei în România şi Republica Moldova, rezidentă la Bucureşti. A doua activitate va fi conferința „Tendințe internaționale în conducerea bibliotecilor”, susținută de profesorul Andrew McDonald, membru al Consiliului IFLA, profesor emerit la University of East London, Director executiv al departamentului „Biblioteci și Informare Internațională”, Londra, Marea Britanie, care va avea loc la 15 aprilie 2016.

Sperăm că în cadrul proiectului vom realiza lucruri importante și utile care ne vor ajuta să găsim modalități eficiente de a satisface cerințele de informare ale comunității academice și științifice din Moldova.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s