Summer School “Open Access and Open Sources for Librarians”, Brasov, Romania, 3-10 July 2016

IMG_2689

Summer School “Open Access and Open Sources for Librarians” has held on 3-10 July 2016 in the Transilvania University of Brasov, Romania, Faculty of Product Design and Environment-DPM. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transilvania University of Brasov, Romania.

Monday, July 4, 2016
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=oQNSpHm1Pa0

Opening address and welcome from Transilvania University: Vice rector, Prof.dr. Liliana ROGOZEA; Library director, conf.dr. Mihai IGNAT; Sociology and Communication Faculty Dean, Prof.dr. Claudiu COMAN; DPM Dean, Prof.dr.ing. Codruța JALIU; DMM Head of Department Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA. Greetings of Project coordinators: Silvia GHINCULOV, dr., director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova and Ane LANDØY, University of Bergen, Norway.

Project partner presentation regarding progress of Open Access:

Natalia CHERADI, dr., Academy of Economic Studies of Moldova
The level of implementation of Open Access in Moldova

Presented:
Irina CERNEAUSCAITE, Free International University of Moldova
Maria VĂTĂMANU, State University of Physical Education and Sport
Zinaida STRATAN, Technical University of Moldova
Rodica AVASILOAIE, Academy of Music, Theatre and Fine Arts
Larisa CIACHIR, Comrat State University from Moldova
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Academy of Public Administration
Iulia MELNIC, Moldovan State Institute of International Relations
Iurie ŢVIGUNOV, Academy “Stefan cel Mare” of Ministry of Internal Affairs

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Introduction in Open Access and Open Sources

PHOTOS

Tuesday, July 5, 2016
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=WcN1QYgKeak

Dinu COVACIU, dr. Transilvania University of Brasov, Romania
Transilvania University experience in ASPECKT DSpace

Mioara VONCILĂ, Library Director, “Dunarea de Jos” University of Galati, Romania
Galati University experience in Institutional Repositories, SIPTEH project

Nicolae CONSTANTINESCU, Kosson Community, Romania
OPEN AIRE project presentation

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Statistics and copyright in Open Access, Digital libraries standards

PHOTOS

Wednesday, July 6, 2016
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=ZVnJT3oje9Y

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Institutional repositories and controlled vocabulary for retrieving information through standardized descriptors

Nelly TURCAN, prof., dr., Moldova State University
Open Access Journal, how to apply for inclusion

PHOTOS

Thursday, July 7, 2016
Documentary visits

PHOTOS

Friday, July 8, 2016

Visiting the Library of Transilvania University of Brasov, Romania

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Open Sources in Open Access. Strategic plan to develop one institutional repository, How to develop policies: conclusions. Survey results.

Participants assessment. Summer School Evaluation. Awarding certificates and diplomas

PHOTOS

Saturday, July 9, 2016
Closing Summer School

PHOTOS

The Summer School “Open Access and Open Sources for Librarians” was attended by 29 representatives of 20 institutions from Moldova and Romania. The international forum was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 322 views. Summer School Evaluation, Brasov, 2016

Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari”,
Brașov, România, 3-10 iulie 2016

54

Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari” a avut loc între 3-10 iulie 2016 la Universitatea din Brașov, România, Facultatea Design de Produs și Mediu, DPM, str. Universității nr.1, corp G, GI5. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Luni, 4 iulie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=oQNSpHm1Pa0

Cuvânt de salut din partea Universității au avut: Prorector Prof.dr. Liliana ROGOZEA; Director bibliotecă conf.dr. Mihai IGNAT; Decan, Facultatea de Sociologie și Comunicare Prof.dr. Claudiu COMAN; Decan Facultatea DPM Prof.dr.ing. Codruța JALIU; Șef departament DPM Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA. Cu un mesaj de salut au venit Coordonatorii proiectului: dr. Silvia GHINCULOV, director al Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei și Ane LANDOY, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia.

Prezentarea situației implementării Accesului Deschis în Universitățile partenere:

Natalia CHERADI, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei
Nivelul de implementare a Accesului Deschis în Republica Moldova

Au prezentat:
Irina CERNEAUSCAITE, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Maria VĂTĂMANU, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Zinaida STRATAN, Universitatea Tehnică a Moldovei
Rodica AVASILOAIE, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Larisa CIACHIR, Universitatea de Stat din Comrat
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Academia de Administrare Publică
Iulia MELNIC, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Iurie ŢVIGUNOV, Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Introducere în Accesul Deschis și Sursele Deschise

FOTOGRAFII

Marți, 5 iulie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=WcN1QYgKeak

Dinu COVACIU, dr. Universitatea Transilvania, Braşov, România
Experiența Universității Transilvania în crearea depozitului ASPECK DSpace

Mioara VONCILĂ, Director, Biblioteca Universității din Galați, România
Prezentarea proiectului SIPTEH și a depozitului digital al universității din Galați

Nicolae CONSTANTINESCU, Comunitatea Kosson, România
Prezentarea proiectului Open AIRE

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Statistici și politici privind dreptul de autor în cazul Accesului Deschis, Standarde pentru bibliotecile digitale

FOTOGRAFII

Miercuri, 6 iulie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=ZVnJT3oje9Y

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Depozite digitale și vocabulare controlate pentru regăsirea informației prin descriptori standardizați

Nelly TURCAN, prof., dr., Universitatea de Stat a Moldovei
Cum se realizează o aplicație de includere a unei reviste în DOAJ

FOTOGRAFII

Joi, 7 iulie 2016
Vizite documentare

FOTOGRAFII

Vineri, 8 iulie 2016

Vizită la Biblioteca Universității Transilvania, Braşov, România

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Surse deschise în acces deschis pentru bibliotecari. Plan strategic de dezvoltare a unui depozit digital instituțional, cum se dezvoltă politicile de autoarhivare: concluzii. Rezultatele chestionării.

Evaluarea participanților. Evaluarea școlii de vară. Înmânarea certificatelor și diplomelor

FOTOGRAFII

Sâmbătă, 9 iulie 2016
Închiderea școlii de vară

FOTOGRAFII

La Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari” au participat 29 reprezentanți din 20 instituții din Republica Moldova și România. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 322 vizionări. Evaluarea Școlii de Vară, Brașov, 2016

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s