Strategic planning workshop

dscn7305Strategic planning workshop has held on 2-3 November 2016 at the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The workshop was facilitated by the Pro Comunitate Center. Facilitators: Vitalie POSTU, Executive Director and Ana INDOITU, Programs Coordinator, Pro Comunitate Center.

Pro Comunitate Center proposes to make functional analysis and assessment of institutional capacity and to facilitate the development of strategic plans for 18 university libraries within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”.

Context of the proposed activities: Assessing the institutional capacity of 18 university libraries in Moldova and training a group of 20 people about institutional capacity building, strategic planning, etc. Institutional Capacity Assessment will include:
– evaluation of operational and institutional capacity;
– organization of focus groups / online or informal interviews;
– elaboration of institutional capacity assessment report.

The evaluation report will form the basis for training organization. Trainings will include:
– workshops on specific topics;
– mentoring session for away trainees; mentoring session for distance trainees;
– follow-up – analysis of created products.

 Final products:
– Analytical report on the institutional capacities of university libraries in Moldova.
– 18 development strategies for libraries beneficiary of the project „Modernization of academic library services in Moldova”.
– 18 plans for monitoring and evaluation of strategies.
– 25 beneficiaries of the project will have skills and knowledge in strategic planning, monitoring and evaluation.

At the first workshop of the 5 planned training actions were addressed the following topics:
– Description of work process for strategy development;
– Exercise: SWOT Analysis;
– Visions Session;
– Establishment of goals and objectives of the strategy;
– Contradictions Session;
– Strategic Directions Session;
– Development of objectives and outcomes by priorities and sub-priorities;
– Development of Activity Plan 2017-2020.

Facilitation methods were: overview; group work; workshops; individual work; brainstorming; group discussions. The seminar was attended by directors of university libraries.

PHOTOS (72)

Atelier de planificare strategică

dscn7391Atelierul de planificare strategică a avut loc între 2-3 noiembrie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul a fost facilitat de Centrul Pro Comunitate. Facilitatori: Vitalie POSTU, director executiv și Ana INDOITU, coordonator Programe, Centrul Pro Comunitate.

Centrul Pro Comunitate propune să efectueze analiza funcțională şi evaluarea capacității instituționale și facilitarea elaborării planurilor strategice pentru 18 biblioteci universitare, ca parte a proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”.

Contextul activităților propuse: Evaluarea capacității instituționale a 18 biblioteci universitare din Republica Moldova și instruirea unui grup de 20 de persoane în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale, planificarea strategică etc. Evaluarea Capacității Instituționale va include:
– evaluarea capacității operaționale și instituționale;
– organizarea focus grupurilor/interviurilor online sau informale;
– elaborarea raportului privind evaluarea capacității instituționale.

Raportul de evaluare va constitui baza organizării instruirilor. Organizarea instruirilor va include:
– ateliere de lucru cu subiectele specifice;
– sesiune de mentoring pentru persoanele instruite la distanță;
– follow-up – analiza produselor elaborate.

Produse finale:
– Raport analitic privind capacitățile instituționale ale bibliotecilor universitare din Republica Moldova.
– 18 strategii de dezvoltare a bibliotecilor beneficiare a proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”.
– 18 planuri de monitorizare și evaluare a strategiilor.
– 25 beneficiari ai proiectului vor avea abilități și cunoștințe în planificare strategică, monitorizare și evaluare.

Primul atelier din cele 5 acțiuni de instruire planificate a abordat următoarele subiecte:
– Descrierea procesului de lucru pentru elaborarea strategiei;
– Exercițiul: Analiza SWOT;
– Sesiunea Viziunilor;
– Stabilirea scopului și obiectivelor strategiei;
– Sesiunea Contradicțiilor;
– Sesiunea Direcțiilor Strategice;
– Elaborarea obiectivelor și rezultatelor pe priorități și subpriorități;
– Elaborarea Planului de activități 2017 – 2020.

Metodele de facilitare au fost următoarele: prezentare generală; lucru în grup; lucru în ateliere; lucru individual; brainstorming; discuții în grup. La seminar au participat directorii bibliotecilor universitare.

FOTOGRAFII (72)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s