Strategic Planning Workshop No.2

dscn7563Strategic Planning Workshop No.2 has held on December 8-9, 2016 at the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The workshop was facilitated by the Pro Comunitate Center and SRL CONT-M ASIST. Facilitators: Ana INDOITU and Mihai NANI, Programs Coordinators.

At the second workshop of the 5 planned training actions were addressed the following topics:

 • Analysis of the situation in the planning process;
 • Analysis of the results of the previous workshop, conclusions / recommendations. Description of activities within the workshop;
 • Developing actions under the general objectives;
 • Presentation of actions. Forming of strategic directions;
 • Development of framework plan of action;
 • Presentation of results / action plans per directions of activity;
 • Monitoring plan – conceptual presentation. Indicators and working mechanisms;
 • Presentation of results. Development of monitoring and evaluation framework plan;
 • Evaluation of the workshop. Establishment of terms and methodology for completion the strategies.

Homework: drafting the action plan on priorities (4 working groups).

Facilitation methods were: overview; group work; workshops; individual work; brainstorming; group discussions. The seminar was attended by directors of university libraries.

PHOTOS (61)

Atelier de planificare strategică nr.2

dscn7520

Atelierul de planificare strategică nr.2 a avut loc între 8-9 decembrie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul a fost facilitat de Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Facilitatori: Ana INDOITU și Mihai NANI, coordonatori Programe.

Al doilea atelier din cele 5 acțiuni de instruire planificate a abordat următoarele subiecte:

 • Analiza situației în procesul de planificare;
 • Analiza rezultatelor atelierului precedent, concluzii/recomandări Descrierea activităților pentru zilele de lucru în cadrul atelierului;
 • Dezvoltarea acțiunilor conform obiectivelor generale;
 • Prezentarea acțiunilor. Formarea direcțiilor strategice;
 • Elaborarea planului cadru de acțiuni;
 • Prezentarea rezultatelor/planurilor de acțiuni per direcțiile de activitate;
 • Planul de monitorizare – prezentare conceptuală. Indicatori și mecanisme de lucru;
 • Prezentarea rezultatelor. Elaborarea planului cadru de evaluare și monitorizare;
 • Evaluarea atelierului. Stabilirea termenilor și metodologiei de definitivare a strategiilor.

Tema pentru acasă este Elaborarea Planului de acțiuni pe priorități (4 grupuri de lucru).

Metodele de facilitare au fost următoarele: prezentare generală; lucru în grup; lucru în ateliere; lucru individual; brainstorming; discuții în grup. La seminar au participat directorii bibliotecilor universitare.

FOTOGRAFII (61)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s