Strategic Planning Workshop No.3

masa-rotunda-009Strategic Planning Workshop No.3 has held on February 5-6, 2017 at the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The workshop was facilitated by the Pro Comunitate Center and SRL CONT-M ASIST. Facilitators: Ana INDOITU and Mihai NANI, Programs Coordinators.

At the third workshop were addressed the following topics:

 • Analysis of the action plan for 2017 – 2020;
 • Analysis of the action plan for 2017;
 • Conceptual and technical introduction in evaluation and monitoring tools;
 • Development of Monitoring and Evaluation Plan for 2017;
 • Presentation of Monitoring and Evaluation plan for 2017;
 • Institutional consultation session on drafting strategies;
 • Evaluation of the workshop. Establishment of terms and methodology for completion the strategies.

Facilitation methods were: overview; group work; workshops; individual work; brainstorming; group discussions. The seminar was attended by directors of university libraries.

Homework: Finishing institutional strategies of partner libraries in the project based on the draft of the strategy developed in the workshop, which will be submitted for consultation to experts at Pro Comunitate Center and SRL CONT-M ASIST. For the next workshop, each library will have to prepare a presentation (PPT or another format), including the following:

 • The purpose and objectives of the strategy;
 • Development Vision and its components for the next four years;
 • Development priorities and targets;
 • Action Plan 2017-2020.

The time allotted for presentations for each institution = 10 min + 5 min for questions.

PHOTOS (14)

Atelier de planificare strategică nr.3

Atelierul de planificare strategică nr.3 a avut loc la 5-6 februarie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul a fost facilitat de Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Facilitatori: Ana INDOITU și Mihai NANI, coordonatori Programe.

Al treilea atelier de instruire a abordat următoarele subiecte:

 • Analiza planului de acțiuni pentru 2017 – 2020;
 • Analiza planului de acțiuni pentru anul 2017;
 • Introducere conceptuală și tehnică în instrumentele de monitorizare și evaluare;
 • Elaborarea Planului de monitorizare și evaluare pentru anul 2017;
 • Prezentarea planului de monitorizare și evaluare pentru anul 2017;
 • Sesiune de consultare instituțională cu privire la procesul de elaborare a strategiilor;
 • Evaluarea atelierului. Stabilirea termenilor și metodologiei de definitivare a strategiilor.

Metodele de facilitare au fost următoarele: prezentare generală; lucru în grup; lucru în ateliere; lucru individual; brainstorming; discuții în grup. La seminar au participat directorii bibliotecilor universitare.

Tema pentru acasă este finisarea strategiilor instituționale ale bibliotecilor partenere în proiect în baza draftului strategiei elaborate în cadrul atelierului, care vor fi transmise spre consultare experților de la Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Pentru următorul atelier, fiecare bibliotecă va trebui să pregătească o prezentare PPT sau în alt format, care să includă următoarele:

 • Scopul și obiectivele strategiei;
 • Viziunea de dezvoltare și componentele acesteia pentru următorii 4 ani;
 • Prioritățile de dezvoltare și obiectivele specifice;
 • Planul de acțiuni 2017 – 2020.

Timpul alocat pentru prezentare pentru fiecare instituție = 10 min + 5 min pentru întrebări.

FOTOGRAFII (14)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s