Annual Project meeting and Workshop 4: Information Literacy

img_8576Annual Project meeting and Workshop 4: Information Literacy has held on February 7-8, 2017 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Silvia GHINCULOV and Ane LANDØY, Project coordinators presented General information about the project progress in 2016. Elena RAILEAN presented the Report on the Development of library promotion programs for 2017 (homework, workshop 2). Natalia CHERADI presented the Report on Open Access Week 2016, October 24-30 (homework, workshop 3). There were awarded diplomas and certificates for activities within the International Open Access Week 2016. The results of the Contest of the Logo of the project „Modernization of academic library services in Moldova” were communicated. The approved logo will ensure unified visual identity of the partnership and will be used on the project materials and different communication channels used by 21 institutions. Ane LANDØY presented the Plan of activities for 2017 within the project „Modernization of academic library services in Moldova”. The library managers had some proposals on project activities.

Workshop 4: Information Literacy
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=eqrMIGmeIIA.

„Information Literacy needed skils”
Angela REPANOVICI, prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania.

„Assumptions in Information Literacy training”
Ane LANDØY, University of Bergen Library, Norway, Serap KURBANOGLU, prof., dr., Hacettepe University, Ankara, Turkey.

PHOTOS (57)

The events were attended by 59 representatives from 21 institutions from Moldova, Norway and Romania. The international forum was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 68 views.

Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.4
„Cultura Informației”

img_8614Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.4 „Cultura Informației” a avut loc la 7-8 februarie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

În cadrul întâlnirii anuale de proiect coordonatorii dr. Silvia GHINCULOV și Ane LANDØY au prezentat Informații generale cu privire la progresele înregistrate în proiect în anul 2016. Elena RAILEAN a prezentat Raportul privind elaborarea programelor de promovare ale bibliotecilor pentru anul 2017 (tema pentru acasă, workshopul nr.2). Natalia CHERADI a prezentat Raportul privind Săptămâna Accesului Deschis 2016, 24-30 octombrie (tema pentru acasă, workshopul nr.3). Au fost acordate diplome și certificate pentru activitățile realizate în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis 2016. Au fost comunicate rezultatele Concursului de logo al Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. Logo-ul aprobat va asigura identitatea vizuală unitară a parteneriatului și care va fi folosită pe materialele proiectului, pe diferite canale de comunicare utilizate de către cele 21 de instituții. Ane LANDØY a prezentat Planul activităților pentru anul 2017 în cadrul proiectului. Directorii bibliotecilor partenere au venit cu unele propuneri privind desfășurarea activităților proiectului.

Workshop profesional nr.4 „Cultura Informației”
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=eqrMIGmeIIA.

„Nevoia de abilități în Cultura Informației”
Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România.

„Concepte de bază privind instruirea în Cultura Informației”
Ane LANDØY, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia, Serap KURBANOGLU, prof., dr., Hacettepe University, Ankara, Turcia.

FOTOGRAFII (57)

La evenimente au participat 59 de reprezentanți din 21 instituții din Republica Moldova, România și Norvegia. Workshopul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 68 vizionări.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s