Sociological survey on evaluating modernization needs of university libraries

surveyWithin the project “Modernization of academic library services in Moldova” Pro Comunitate Center will conduct a sociological research that will determine the development trends of university libraries under competitive informational environment. The purpose of this research is to assess the needs of modernization of university libraries based on the opinions of two categories of respondents: librarians and users. The survey will address ideas on blocks: library spaces, library staff, information resources, services, library role in the development of education and academic research.

The findings of sociological research will be reflected in the strategies of development of university libraries in Moldova. The study results will be discussed at a round table which will be attended by managers of academic libraries.

Pro Community Centre, in the person of Mr. Valeriu MÎNDRU, PhD in sociology, scientific researcher, Institute for Legal and Political Research of ASM has developed instrumentation for study assess of needs for the modernization of university libraries, which will provide a suitable environment for activity for teachers, students, and librarians.

Questionnaire for libraries managers

Questionnaire for users

Realizarea studiului sociologic privind evaluarea necesităților
de modernizare a bibliotecilor universitare

În cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, Centrul Pro Comunitate va realiza o cercetare sociologică, care va determina tendințele de dezvoltare a bibliotecilor universitare în condițiile mediului informațional concurențial. Scopul acestei cercetări este evaluarea necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare în baza opiniilor a două categorii de respondenți: bibliotecari și utilizatori. Sondajul va aborda ideile pe blocuri: spațiile bibliotecii, personalul bibliotecii, resursele informaționale, serviciile prestate, rolul bibliotecii în dezvoltarea învățământului și cercetării academice.

Constatările studiului sociologic vor fi reflectate în strategiile de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova. Rezultatele studiului vor fi discutate la o masă rotundă, la care vor participa managerii bibliotecilor academice.

Centrul Pro Comunitate, în persoana domnului Valeriu MÎNDRU, doctor în sociologie, cercetător științific coordonator, Institutul Cercetări Juridice și Politice al AȘM a elaborat instrumentarul studiului    pentru evaluarea necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare, care să asigure profesorilor, studenților, dar și bibliotecarilor un mediu adecvat pentru activitate.

Chestionar pentru managerii bibliotecilor

Chestionar pentru utilizatori

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s