The first certificates of participation in the Summer School were awarded!

certificat-svAt the annual meeting of the Project “Modernization of university libraries in Moldova” were awarded certificates of participation in the Summer School (second edition), which will take place in this year in Galati, Romania.

Certificates have acquired the following institutions and persons:

– One certificate for 3 winners of the National Marathon of Archiving publications in institutional repositories:
Scientific Library of the “Alecu Russo” State University of Balti;
Medical Scientific Library of the State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”;
Republican Scientific Agricultural Library of the State Agrarian University of Moldova.

For participating in the Contest of the Logo of the project:
Silvia CIOBANU, Scientific Library of the “Alecu Russo” State University of Balti;
Ana MUNTEAN, Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

Congratulations!

Primele certificate de participare la Școala de Vară au fost înmânate!

La întâlnirea anuală în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” au fost acordate Certificate de participare la Școala de Vară (ediția a doua), care va avea loc în acest an la Galați, România.

Certificatele au intrat în posesia următoarelor instituții și persoane:

– Câte un certificat pentru învingătorii Maratonului naţional al arhivării publicaţiilor în repozitoriile instituţionale:
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi;
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”;
Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova.

– Pentru participare la Concursul de Logo al Proiectului:
Silvia CIOBANU, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi;
Ana MUNTEAN, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Felicitări!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s