Strategic Planning Workshop No.4 (follow-up)

Strategic Planning Workshop No.4 (follow-up) has held on March 31, 2017 at the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The workshop was facilitated by the Pro Comunitate Center and SRL CONT-M ASIST. Facilitators: Ana INDOITU and Mihai NANI, Programs Coordinators.

At the fourth workshop were addressed the following topics:

  • Presentation of institutional strategies of partner libraries in the project;
  • Institutional consultation session on drafting strategies;
  • Evaluation of the workshop. Establishment of terms and methodology for completion the strategies.

Each library has presented the following: The purpose and objectives of the strategy; Development Vision and its components for the next four years; Development priorities and targets; Action Plan 2017-2020. Facilitation methods were: overview and group discussions. The seminar was attended by directors of university libraries and members of working groups to develop strategies (30 persons).

Homework: Finishing institutional strategies of partner libraries in the project based on the recommendations of experts given at the follow-up workshop. The final versions of strategies will be submitted for consultation to Pro Comunitate Center and SRL CONT-M ASIST. Deadline – April 15, 2017.

The final version of the strategies will be placed on the Project website. Deadline – April 28, 2017.

PHOTOS (31)

Atelier de planificare strategică nr.4 (follow-up)

Atelierul de planificare strategică nr.4 (follow-up) a avut loc la 31 martie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul a fost facilitat de Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Facilitatori: Ana INDOITU și Mihai NANI, coordonatori Programe.

Al patrulea atelier de instruire a abordat următoarele subiecte:

  • Prezentarea strategiilor instituționale ale bibliotecilor partenere în proiect;
  • Sesiune de consultare instituțională cu privire la redactarea strategiilor;
  • Evaluarea atelierului. Stabilirea termenilor și metodologiei de definitivare a strategiilor.

Fiecare bibliotecă a prezentat următoarele: Scopul și obiectivele strategiei; Viziunea de dezvoltare și componentele acesteia pentru următorii 4 ani; Prioritățile de dezvoltare și obiectivele specifice; Planul de acțiuni 2017 – 2020. Metodele de facilitare au fost următoarele: prezentare generală și discuții în grup. La seminar au participat directorii bibliotecilor universitare și membrii grupurilor de lucru pentru elaborarea strategiilor (30 persoane).

Tema pentru acasă este redactarea strategiilor instituționale ale bibliotecilor partenere în proiect în baza recomandărilor din cadrul atelierului follow-up, care vor fi transmise spre consultare experților de la Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Termen limita – 15 aprilie 2017.

Varianta finală a strategiilor va fi plasată pe site-ul Proiectului. Termen limita – 28 aprilie 2017.

FOTOGRAFII (31)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s