The Logo of the partnership Moldova- Norway-Romania was approved

The Logo of the Project “Modernization of academic library services in Moldova” was approved. The logo will ensure unified visual identity of the partnership and it will be used on the project materials and different communication channels used by 21 institutions participating in the project.

The Contest of the logo of the Project “Modernization of academic library services in Moldova” was launched at the Second workshop „Advocacy. Marketing: promoting the image of the university libraries” (13-14 June 2016). In the final phase of the competition was attended Silvia CIOBANU, Scientific Library of the State University “Alecu Russo”, Balti and Ana MUNTEAN, Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

1. The Logo conducted by Silvia CIOBANU

 

 

 

 

 

2.  The Logo conducted by Ana MUNTEAN

 

 

 

 

The logo No. 2 was designated as official logo of the project.

The logo contains uppercase letters of the name of each country participating in this project (MD – Moldova, NO – Norway, RO – Romania). On the sides is placed the name of the project – “Modernization of academic library services in Moldova”. At the top is placed the logo of Scientific Library of ASEM, at the bottom is placed the logo of the University of Bergen, Norway, who are coordinating institutions of this project. Text color on the sides and in the middle is blue. In the middle, the abbreviation of each country is dark blue, which serves as a connection between partners.


Logo-ul parteneriatului Moldova-Norvegia-România a fost aprobat

Logo-ul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” a fost aprobat. Logo-ul va asigura identitatea vizuală unitară a parteneriatului și va fi folosit pe materialele proiectului, pe diferite canale de comunicare utilizate de cele 21 de instituții participante la proiect.

Concursul de logo al Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” a fost lansat în cadrul workshopului nr.2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare” (13-14 iunie 2016). În faza finală concursului au participat Silvia CIOBANU, Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălţi și Ana MUNTEAN, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

  1. Logo-ul realizat de Silvia CIOBANU
  2. Logo-ul realizat de Ana MUNTEAN

Logo-ul nr.2 a fost desemnat ca semn distinctiv al proiectului.

Logoul conține litere majuscule ale denumirii fiecărei țări care participa la acest proiect (MD-Moldova, NO-Norvegia, RO-Romania). Pe lateral este denumirea propriu zisă a proiectului – “Modernization of academic library services in Moldova”. În partea de sus a logo-ului este sigla Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, în partea de jos este sigla Universităţii din Bergen, Norvegia, care sunt instituțiile coordonatoare ale acestui proiect. Culoarea textului pe lateral și pe centru este un albastru deschis. Pe mijloc, la abrevierea denumirilor țărilor, care servește drept punct de conexiune dintre parteneri, este folosită o nuanță de albastru închis.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s