Visit of Bård HEKLAND, Adviser, The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)

On September 5, 2017, Mr. Bard Hekland (Adviser, Norwegian Center for International Cooperation in Education) visited the Scientific Library of AESM within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The purpose of the visit was to monitor the activities within the project.

The project team reported on the results of the project implementation, the following communications were presented:

  • Natalia CHERADI – General information on the progress of the project;
  • Elena RAILEAN – Development of library institutional strategies and library promotion programs;
  • Ana GUDIMA – Presentation of the project website;
  • Ina NICUȚĂ – Dissemination of project activities.

Also, were discussed the challenges and plans for the future implementation of the project objectives.

The program included a visit of Mr. Bard Hekland at the Central Library of the State University of Moldova, institution partner of the project.


Vizita lui Bård HEKLAND, Consilier, Centrul Norvegian pentru
Cooperare Internațională în Educație (SIU)

La 5 septembrie 2017 a avut loc vizita la Biblioteca Ştiinţifică a ASEM a domnului Bard Hekland (Consilier, Centrul Norvegian pentru Cooperare Internațională în Educație), în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Scopul vizitei a fost de a monitoriza desfăşurarea activităţilor în cadrul proiectului.

Echipa proiectului a raportat privind rezultatele implementării proiectului, au fost prezentate următoarele comunicări:

  • Natalia CHERADI – Informaţii generale cu privire la progresele înregistrate în proiect;
  • Elena RAILEAN – Elaborarea strategiilor instituţionale a bibliotecilor şi a programelor de promovare a bibliotecilor;
  • Ana GUDIMA – Prezentarea website-ului proiectului;
  • Ina NICUȚĂ – Diseminarea informaţiilor privind activităţile din cadrul proiectului.

De asemenea, au fost discutate provocările şi planurile pentru viitor privind implementarea obiectivelor proiectului.

Programul a inclus vizită  domnului Bard Hekland la Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova, instituţie partener a proiectului.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s