Workshop 8. Managing research data

Workshop 8.„Managing research data” has held on April 24, 2018 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=CfCe_bM4ZQ4.

The workshop participants were welcomed by the project coordinators: Ane LANDØY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway and Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The workshop program included presentations and practical applications:

Ane LANDØY, Project coordinator, University of Bergen Library, Norway; Angela REPANOVICI, Prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania: „How to manage research data”.

Discussed topics:
Research data
Research data management
The Digital Curation Centre (DCC): http://www.dcc.ac.uk/
Generic science data lifecycle
Data reuse
Research data centres
A research data repository
A global registry of research data repositories: www.re3data.org
DataCite: a leading global non-profit organisation that provides persistent identifiers (DOIs) for research data www.datacite.org.

Practical workshop was aimed to make a project of creation a center for research data.

New information about IBN was presented and described the basic functionality of the current version of the system.
National Bibliometric Instrument – innovative open access platform for scientific information in the Republic of Moldova.
Igor COJOCARU, PhD, Director of the Information Society Development Institute (IDSI)
Mihai GRECU, Head of Laboratory of Information Society Research and Development.

Certificates for participation in the workshop were granted.

PHOTOS (20)

The workshop was attended by 39 representatives from 18 universities from the Republic of Moldova and 2 trainers from Norway and Romania. The event was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 71 views.


Workshopul profesional nr.8 „Gestionarea datelor de cercetare”

Workshopul profesional nr.8 „Gestionarea datelor de cercetare” a avut loc la 24 aprilie 2018 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=CfCe_bM4ZQ4.

Participanții la workshop au fost salutați de coordonatorii proiectului: Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Programul workshopului a inclus prezentări și aplicații practice:

Ane LANDØY, coordonator de proiect, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia; Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România: „Cum să gestionăm datele de cercetare”.

Subiecte discutate:
Date de cercetare
Gestionarea datelor de cercetare
Centrul Digital Curation Centre (DCC): http://www.dcc.ac.uk/
Ciclul de viață al datelor științifice
Reutilizarea datelor
Centrele de date de cercetare
Depozite de date de cercetare
Registru global al depozitelor de date de cercetare: www.re3data.org
DataCite: o organizație non-profit globală care furnizează identificatori persistenți (DOI) pentru datele de cercetare www.datacite.org.

Atelierul practic a avut ca scop realizarea unui proiect de creare a centrului pentru date de cercetare.

Au fost prezentate informații noi despre IBN și descrise funcționalitățile de bază ale versiunii curente a sistemului.
Instrumentul Bibliometric Național – platformă inovativă de acces deschis la informația științifică din Republica Moldova.
Igor COJOCARU, dr., director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Mihai GRECU, şef al Laboratorului Cercetare-Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

Au fost acordate certificate pentru participare la workshop.

FOTOGRAFII (20)

La workshop au participat 39 de reprezentanți din 18 universități din Republica Moldova, 4 reprezentanți ai IDSI și 2 formatori din Norvegia și România. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 71 vizionări.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s