Deliverables of the Project “Modernization of academic library services in Moldova”

1


Livrabilele în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor
bibliotecilor universitare din Moldova”

Stimaţi parteneri din cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, Vă rugăm să transmiteţi până la data de 28 octombrie 2016 sarcina Nr. 1 – Programul de promovare a bibliotecii şi Raportul privind diseminarea informaţiei. După recepţionarea tuturor programelor, va fi realizată analiza acestora şi vor fi înaintate recomandări.

În cadrul Workshopului Nr. 3 s-a discutat sarcina Nr. 2 – planificarea activităţilor pentru Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (24-30 octombrie). În acest context, vă rugăm să includeţi în programele instituţionale participarea la Maratonul arhivării publicaţiilor în repozitoriile instituţionale, care va avea loc la 26 octombrie, între orele 9.00-16.00. Scopul Maratonului este de a arhiva în această zi în repozitoriile instituţiilor din cadrul Proiectului cât mai multe publicaţii. Înainte de ora 9.00 va fi monitorizat nr. de publicaţii existente în RI din fiecare instituţie, iar după ora 16.00 vor fi totalizate rezultatele şi anunţaţi învingătorii.

În bibliotecile care nu au repozitoriu instituţional vă rugăm să organizaţi în această zi (26 octombrie) Ziua resurselor deschise şi să promovaţi repozitoriile instituţionale din RM şi revistele din RM înregistrate pe platforme deschise. Informaţia necesară o puteţi găsi pe Blogul EIFL-OA Moldova şi în Instrumentul Bibliometric Naţional.

Prezentarea rapoartelor privind activităţile organizate în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2016 până la 15 noiembrie 2016 la adresa: library@lib.ase.md.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Annual Project meeting and Workshop 3: Open Access and Institutional Repositories

12

Annual Project meeting and Workshop 3: Open Access and Institutional Repositories has held on 19-20 September 2016 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Monday, September 19, 2016

Annual Project meeting

Silvia GHINCULOV and Ane LANDØY, Project coordinators presented General information about the project progress. They discussed the project activities planned for October-December 2016. Prof. dr. Angela REPANOVICI analyzed previously conducted training activities (Experiences at 2nd workshop: “Advocacy. Marketing workshop”. Implementing marketing and advocacy – activities in partner’s libraries. Work on a national mass media campaign about the importance of libraries and Experience at Summer School: “Open Access and Open Sources”). Partners libraries managers had some proposals on project activities.

Workshop 3: Open Access and Institutional Repositories
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=wA6YtVzi-aY.

“An overview of international efforts of Open Access, and some examples from Norway, and the University of Bergen”.
Irene EIKEFJORD, University of Bergen Library.

“Integrate system of digital content, experience of SIPTEH project”.
A Librarian’s Process for Building an Institutional Repository http://libraryconnect.elsevier.com.
Angela REPANOVICI, prof. dr., Transylvania University of Brasov, Romania.

The following issues were discussed during the workshop:

 • Libraries report about project implementation.
 • Presentation of the Programme of Library promotion for 2017 (homework from June 13-14, 2016).
 • Discussions about best practices. What can we do in our own libraries?
 • All participants proposed one or two new items for Open Access Week in October 24-30, 2016 to implement in their own libraries.
 • Identification of deliverables (homework): Open Access Week, October 24-30, 2016, the reports have to be submitted by November 15, 2016.

PHOTOS (33)

Club meeting “Norway – Land of Fjords”

Public lesson “From Province to Independent State. Norway and its people 1536-1814”.
Assoc. Professor Arne SOLLI, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, University of Bergen, Norway.

PHOTOS (17)

Tuesday, September 20, 2016

Anniversary Polyptic „The Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova: 25 steps to success”.

PHOTOS (68)

The events were attended by 65 representatives of 21 institutions from Moldova, Norway and Romania. The international forum was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 90 views.


Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.3
„Acces Deschis și Repozitorii instituționale”

dscn6952Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.3 „Acces Deschis și Repozitorii instituționale” a avut loc între 19-20 septembrie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Luni, 19 septembrie 2016

În cadrul întâlnirii anuale de proiect coordonatorii dr. Silvia GHINCULOV și Ane LANDØY au prezentat Informații generale cu privire la progresele înregistrate în proiect. Au fost discutate activitățile proiectului planificate pentru lunile octombrie-decembrie 2016. Prof. dr. Angela REPANOVICI a analizat acțiunile de instruire realizate anterior (Experiențele Workshop-ului profesional nr. 2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare” și ale Școlii de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari”). Directorii bibliotecilor partenere au venit cu unele propuneri privind desfășurarea activităților proiectului.

Workshop profesional nr.3 „Acces Deschis și Repozitorii instituționale”
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=wA6YtVzi-aY.

„O trecere în revistă a eforturilor internaționale pentru promovarea Accesului Deschis. Câteva exemple din Norvegia și de la Universitatea din Bergen”.
Irene EIKEFJORD, Biblioteca Universității din Bergen.

„Sistem integrat de conținut digital, experiența proiectului SIPTEH”.
Procedeul bibliotecarului pentru construirea unui Depozit instituțional http://libraryconnect.elsevier.com.
Angela REPANOVICI, prof. dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România.

În cadrul workshopului, 18 instituții au prezentat Raportul privind implementarea proiectului și Programul de promovare a bibliotecilor pentru anul 2017 (tema pentru acasă din 13-14 iunie 2016). Au fost discutate cele mai bune practici de promovare a serviciilor oferite utilizatorilor de informații. Fiecare instituție a venit cu propuneri concrete pentru organizarea Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis din 24-30 octombrie 2016. Au fost definite livrabilele (tema pentru acasă): Săptămâna Accesului Deschis 2016: 24-30 octombrie, raport prezentat până la 15 noiembrie 2016.

FOTOGRAFII (33)

Ședința Clubului „Norvegia – Ţara Fiordurilor”

Lecție publică „De la o provincie la un Stat Independent. Norvegia și oamenii săi (1536-1814)”.
Arne SOLLI, prof. univ., Facultatea de Arheologie, Istorie, Studii culturale și Religie, Universitatea din Bergen, Norvegia.

FOTOGRAFII (17)

Marți, 20 septembrie 2016

Poliptic aniversar „Biblioteca Ştiinţifică a ASEM: 25 de pași spre succes”.

FOTOGRAFII (68)

La evenimente au participat 65 reprezentanți din 21 instituții din Republica Moldova, România și Norvegia. Forul internațional a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 90 vizionări.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Annual Project meeting and Workshop 3: Open Access and Institutional Repositories, September 19 – 20, 2016

3

Annual Project meeting and Workshop 3: „Open Access and Institutional Repositories” will be organized on 19-20 September, 2016, at 9:30, within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies, University of Bergen, Norway, Transylvania University of Brasov, Romania and 18 university libraries from Republic of Moldova. Place:  The Academy of Economic Studies of Moldova, 59 Bănulescu Bodoni str., Chisinau.

Professional Workshop „Open Access and Institutional Repositories” will be supported by Irene EIKEFJORD, University of Bergen Library.

Online transmission of the Workshop will be conducted by the Institute for Information Society Development Institute (IDSI).


Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.3 „Acces Deschis și Repozitorii Instituționale”, 19-20 septembrie 2016

Stimați parteneri, avem deosebită plăcere să Vă invităm la Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.3 „Acces Deschis și Repozitorii Instituționale”, care vor avea loc la 19-20 septembrie 2016. Activitățile sunt organizate în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Locaţie: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, bir. 103, et. 1, Chişinău 2005, Republica Moldova. Activitățile încep de la ora 9:30.

Workshopul profesional nr.3 „Acces Deschis și Repozitorii instituționale” va fi susținut de  Irene EIKEFJORD, Biblioteca Universității din Bergen.

Transmisiunea on-line a workshopului va fi realizată de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Summer School “Open Access and Open Sources for Librarians”, Brasov, Romania, 3-10 July 2016

IMG_2689

Summer School “Open Access and Open Sources for Librarians” has held on 3-10 July 2016 in the Transilvania University of Brasov, Romania, Faculty of Product Design and Environment-DPM. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transilvania University of Brasov, Romania.

Monday, July 4, 2016
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=oQNSpHm1Pa0

Opening address and welcome from Transilvania University: Vice rector, Prof.dr. Liliana ROGOZEA; Library director, conf.dr. Mihai IGNAT; Sociology and Communication Faculty Dean, Prof.dr. Claudiu COMAN; DPM Dean, Prof.dr.ing. Codruța JALIU; DMM Head of Department Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA. Greetings of Project coordinators: Silvia GHINCULOV, dr., director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova and Ane LANDØY, University of Bergen, Norway.

Project partner presentation regarding progress of Open Access:

Natalia CHERADI, dr., Academy of Economic Studies of Moldova
The level of implementation of Open Access in Moldova

Presented:
Irina CERNEAUSCAITE, Free International University of Moldova
Maria VĂTĂMANU, State University of Physical Education and Sport
Zinaida STRATAN, Technical University of Moldova
Rodica AVASILOAIE, Academy of Music, Theatre and Fine Arts
Larisa CIACHIR, Comrat State University from Moldova
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Academy of Public Administration
Iulia MELNIC, Moldovan State Institute of International Relations
Iurie ŢVIGUNOV, Academy “Stefan cel Mare” of Ministry of Internal Affairs

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Introduction in Open Access and Open Sources

PHOTOS (146)

Tuesday, July 5, 2016
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=WcN1QYgKeak

Dinu COVACIU, dr. Transilvania University of Brasov, Romania
Transilvania University experience in ASPECKT DSpace

Mioara VONCILĂ, Library Director, “Dunarea de Jos” University of Galati, Romania
Galati University experience in Institutional Repositories, SIPTEH project

Nicolae CONSTANTINESCU, Kosson Community, Romania
OPEN AIRE project presentation

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Statistics and copyright in Open Access, Digital libraries standards

PHOTOS (145)

Wednesday, July 6, 2016
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=ZVnJT3oje9Y

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Institutional repositories and controlled vocabulary for retrieving information through standardized descriptors

Nelly TURCAN, prof., dr., Moldova State University
Open Access Journal, how to apply for inclusion

PHOTOS (71)

Thursday, July 7, 2016
Documentary visits

PHOTOS (120)

Friday, July 8, 2016

Visiting the Library of Transilvania University of Brasov, Romania

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Open Sources in Open Access. Strategic plan to develop one institutional repository, How to develop policies: conclusions. Survey results.

Participants assessment. Summer School Evaluation. Awarding certificates and diplomas

PHOTOS (180)

Saturday, July 9, 2016
Closing Summer School

PHOTOS (119)

The Summer School “Open Access and Open Sources for Librarians” was attended by 29 representatives of 20 institutions from Moldova and Romania. The international forum was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 322 views. Summer School Evaluation, Brasov, 2016

Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari”,
Brașov, România, 3-10 iulie 2016

54

Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari” a avut loc între 3-10 iulie 2016 la Universitatea din Brașov, România, Facultatea Design de Produs și Mediu, DPM, str. Universității nr.1, corp G, GI5. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Luni, 4 iulie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=oQNSpHm1Pa0

Cuvânt de salut din partea Universității au avut: Prorector Prof.dr. Liliana ROGOZEA; Director bibliotecă conf.dr. Mihai IGNAT; Decan, Facultatea de Sociologie și Comunicare Prof.dr. Claudiu COMAN; Decan Facultatea DPM Prof.dr.ing. Codruța JALIU; Șef departament DPM Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA. Cu un mesaj de salut au venit Coordonatorii proiectului: dr. Silvia GHINCULOV, director al Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei și Ane LANDOY, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia.

Prezentarea situației implementării Accesului Deschis în Universitățile partenere:

Natalia CHERADI, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei
Nivelul de implementare a Accesului Deschis în Republica Moldova

Au prezentat:
Irina CERNEAUSCAITE, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Maria VĂTĂMANU, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Zinaida STRATAN, Universitatea Tehnică a Moldovei
Rodica AVASILOAIE, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Larisa CIACHIR, Universitatea de Stat din Comrat
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Academia de Administrare Publică
Iulia MELNIC, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Iurie ŢVIGUNOV, Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Introducere în Accesul Deschis și Sursele Deschise

FOTOGRAFII (146)

Marți, 5 iulie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=WcN1QYgKeak

Dinu COVACIU, dr. Universitatea Transilvania, Braşov, România
Experiența Universității Transilvania în crearea depozitului ASPECK DSpace

Mioara VONCILĂ, Director, Biblioteca Universității din Galați, România
Prezentarea proiectului SIPTEH și a depozitului digital al universității din Galați

Nicolae CONSTANTINESCU, Comunitatea Kosson, România
Prezentarea proiectului Open AIRE

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Statistici și politici privind dreptul de autor în cazul Accesului Deschis, Standarde pentru bibliotecile digitale

FOTOGRAFII (145)

Miercuri, 6 iulie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=ZVnJT3oje9Y

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Depozite digitale și vocabulare controlate pentru regăsirea informației prin descriptori standardizați

Nelly TURCAN, prof., dr., Universitatea de Stat a Moldovei
Cum se realizează o aplicație de includere a unei reviste în DOAJ

FOTOGRAFII (71)

Joi, 7 iulie 2016
Vizite documentare

FOTOGRAFII (120)

Vineri, 8 iulie 2016

Vizită la Biblioteca Universității Transilvania, Braşov, România

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Surse deschise în acces deschis pentru bibliotecari. Plan strategic de dezvoltare a unui depozit digital instituțional, cum se dezvoltă politicile de autoarhivare: concluzii. Rezultatele chestionării.

Evaluarea participanților. Evaluarea școlii de vară. Înmânarea certificatelor și diplomelor

FOTOGRAFII (180)

Sâmbătă, 9 iulie 2016
Închiderea școlii de vară

FOTOGRAFII (119)

La Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari” au participat 29 reprezentanți din 20 instituții din Republica Moldova și România. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 322 vizionări. Evaluarea Școlii de Vară, Brașov, 2016

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Second workshop „Advocacy. Marketing: promoting the image of the university libraries”

IMG_7843

The Second workshop „Advocacy. Marketing: promoting the image of the university libraries” has held on 13-14 June 2016 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies, University of Bergen, Norway, Transylvania University of Brasov, Romania and 18 university libraries from Republic of Moldova.

Monday, June 13, 2016 
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=odvoWQPSVBw

Silvia GHINCULOV, dr., director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova had a welcome speech. Ana PLAMĂDEALĂ, Senior Consultant, Department e-transformation and Informatization, Ministry of Education of the Republic of Moldova, came with a greeting message.

Module 1. Marketing for Libraries
Angela REPANOVICI, PhD. Prof. Transylvania University of Brasov, Romania
In discussion: General Concepts; Use of the QR code to promote library; Online questionnaires; Presentation of the utility Survey-Monkey; Practical applications.

Module 2. Media campaign to promote libraries
Nelly ȚURCAN, PhD. Prof., Moldova State University
In discussion: General Concepts; Communication techniques; How to Write a Press Release; Practical applications.

Innovative instruments for promoting library services
dr. Natalia CHERADI, dr. Elena RAILEAN, the Academy of Economic Studies of Moldova

The definition of deliverables (homework)

PHOTOS (31)

Tuesday, June 14, 2016 
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=TMl1ieTVg14

Module 3. Policy, advocacy for libraries
Manolis KOUKOURAKIS, PhD., Director of Library & Information Center, University of Crete, Greece
In discussion: Advocacy in libraries

PHOTOS (18)

The event was attended by 51 representatives of 21 institutions from Moldova, Romania and Greece. The international forum was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 323 views.


Workshopul profesional nr. 2 „Advocacy. Marketing:
promovarea imaginii bibliotecilor universitare”

IMG_7929

Workshopul profesional nr. 2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare” a avut loc între 13-14 iunie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Luni, 13 iunie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=odvoWQPSVBw

Cuvânt de deschidere a avut dr. Silvia GHINCULOV, director al Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Cu un mesaj de salut a venit Ana PLAMĂDEALĂ, Consultant superior, Direcţia e-transformare şi informatizare, Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Modulul 1. Activitatea de marketing din biblioteci
Angela REPANOVICI, dr. prof. Universitatea Transilvania, Braşov, România
În discuție: Concepte generale; Utilizarea codului QR pentru promovarea bibliotecii; Chestionare online; Prezentarea utilitarului Survey-Monkey; Aplicații practice.

Modulul 2. Campanie media pentru promovarea bibliotecii
Nelly ȚURCAN, dr. hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova
În discuție: Concepte generale; Tehnici de comunicare cu media; Cum se scrie un comunicat de presă; Aplicații practice.

Instrumente inovative pentru promovarea serviciilor de bibliotecă
dr. Natalia CHERADI, dr. Elena RAILEAN, Academia de Studii Economice a Moldovei

Definirea livrabilelor (tema pentru acasă)

FOTOGRAFII (31)

Marți, 14 iunie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=TMl1ieTVg14

Modulul 3. Politici, pledoarie pentru biblioteci
Manolis KOUKOURAKIS, dr., Directorul Bibliotecii Universității din Creta, Grecia
În discuție: Advocacy în biblioteci

FOTOGRAFII (18)

La eveniment au participat 51 reprezentanți din 21 instituții din Republica Moldova, România și Grecia. Forul internațional a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 323 vizionări.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Second workshop „Advocacy. Marketing: promoting the image of the university libraries”

Untitled

The Second workshop „Advocacy. Marketing: promoting the image of the university libraries” will be organized on 13-14 June 2016, from 9.00. The workshop will be organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies, University of Bergen, Norway, Transylvania University of Brasov, Romania and 18 university libraries from Republic of Moldova. Place:  The Academy of Economic Studies of Moldova, 59 Bănulescu Bodoni str., Chisinau.

The workshop program includes three modules: Marketing for Libraries, trainer Angela REPANOVICI, PhD. Prof. Transylvania University of Brasov, Romania; Media campaign to promote libraries, trainer Nelly ŢURCAN, PhD. Prof. Moldova State University; Policy, advocacy for libraries, trainer Manolis KOUKOURAKIS, PhD., Director of Library & Information Center, University of Crete, Greece.

You can register by following the link: http://goo.gl/forms/mRrQnP1eS1CXArt22.

Online transmission of the Workshop will be conducted by the Institute for Information Society Development Institute (IDSI).

Workshopul profesional nr.2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare”

Stimați parteneri, avem deosebită plăcere să Vă invităm la Workshopul profesional nr.2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare”, 13-14 iunie 2016, de la ora 9.00 în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Locaţie: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, Centrul Multimedia, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp B, parter, bir. 105, Chişinău 2005, Republica Moldova.

Programul workshopului include 3 module: Activitatea de marketing din biblioteci, formator Angela REPANOVICI, dr. prof.  Universitatea Transilvania, Braşov, România; Campanie media pentru promovarea bibliotecii, formator Nelly ȚURCAN, dr. hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova; Politici, pledoarie pentru biblioteci, formator Manolis KOUKOURAKIS, dr., Directorul Bibliotecii Universității din Creta, Grecia.

Înregistrarea o puteți face urmând linkul: http://goo.gl/forms/mRrQnP1eS1CXArt22.

Transmisiunea on-line a workshopului va fi realizată de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Conference to launch the Project „Modernization of academic library services in Moldova”

bannerThe Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova organized a Conference to launch the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, with the participation of rectors of universities, directors of libraries, international experts, representatives of the Ministry of Education, the Royal Norwegian Embassy in Romania and Moldova, resident in Bucharest and Embassy of Romania to the Republic of Moldova.

The project is developed in partnership between Academy of Economic Studies of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania and 18 university libraries from Republic of Moldova.

The International Meeting was divided into three events:

Thursday, April 14, 2016
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=bqaWVobI_qI

 1. Conference to launch the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, that included: Welcome speech: Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof., Academician, rector of the Academy of Economic Studies of Moldova; Greeting messages:
  – Larissa KOSANOVIC, Norwegian Ministry of Foreign Affairs
  – Herman BASKÅR and Håvard AUSTAD, Royal Norwegian Embassy in Romania and Moldova
  – Radu FILIP, Embassy of Romania to the Republic of Moldova
  – Nelly ȚURCAN, prof., Moldova State University
  – Igor COJOCARU, Phd, Information Society Development Institute (ISDI)
  – Mariana HARJEVSCHI, Phd, Library Association from Moldova.

Reports: 
Norwegian-Romanian-Moldovan cooperation for the development information services for education and research
, dr. Silvia GHINCULOV, Academy of Economic Studies of Moldova
A sustainable partnership to modernization of academic library services, Ane LANDOY, University of Bergen, Norway
New opportunities in skills development of staff of university libraries, prof. Angela REPANOVICI, Transilvania University of Brasov, Romania.

PHOTOS (69)

 1. Working meeting with library partner institutions within the project „Modernization of academic library services in Moldova”
  Discussions about the management, planning, assessment, communication etc. inside the project.

PHOTOS (24)

Friday, April 15, 2016
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=CDB6SFaz5bY

 1. Professional Workshop „International trends in academic library leadership”, supported by Andrew McDonald, IFLA Governing Board Member, Emeritus Professor University of East London, Chief Executive Officer Libraries and Information International, London, United Kingdom. Opening speech: Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof., Academician, rector of the Academy of Economic Studies of Moldova.

Leadership challenges in Moldovan academic libraries, Ane LANDØY, University of Bergen Library Norway, Project coordinator and Angela REPANOVICI, Translivania University of Brasov, Romania, Expert.

The Project „Modernization of academic library services in Moldova” website was presented by Natalia CHERADI and Ana GUDIMA, Academy of Economic Studies of Moldova.

PHOTOS (25)

The events were attended by 62 representatives of 24 institutions from Moldova, Romania and Norway. The International Forum was broadcast online by Information Society Development Institute.


Conferința de lansare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

IMG_7500Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova a găzduit Conferința de lansare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior cu participarea rectorilor universităților, directorilor bibliotecilor, experților internaționali, reprezentanților Ministerului Educației, Ambasadei Regale a Norvegiei în România şi Republica Moldova, rezidentă la Bucureşti și Ambasadei România în Republica Moldova.

Proiectul este realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România și 18 biblioteci universitare din Republica Moldova.

Reuniunea Internaţională a fost structurată în 3 evenimente:

Joi, 14 aprilie 2016 
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=bqaWVobI_qI

 1. Lansarea Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, care a inclus: Cuvânt de deschidere: Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei; Mesaje de salut:
  – Larissa KOSANOVIC, Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe
  – Herman BASKÅR și Håvard AUSTAD, Ambasada Regală a Norvegiei în România şi Republica Moldova, rezidentă la Bucureşti
  – Radu FILIP, Ambasada României în Republica Moldova
  – Nelly ȚURCAN, dr. hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova
  – Igor COJOCARU, dr., Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
  – Mariana HARJEVSCHI, dr., Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Rapoarte: 
Cooperarea moldo-româno-norvegiană în dezvoltarea durabilă a serviciilor informaţionale pentru învăţământ şi cercetare
, dr. Silvia GHINCULOV, Academia de Studii Economice a Moldovei
Un parteneriat sustenabil pentru dezvoltarea noilor servicii informaționale, Ane LANDOY, Universitatea din Bergen, Norvegia
Noi oportunități în dezvoltarea competențelor profesionale a personalului bibliotecilor universitare, dr., prof. Angela REPANOVICI, Universitatea Transilvania, Braşov, România.

 1. Întâlnire de lucru cu directorii bibliotecilor instituțiilor partenere din cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”
  Discutarea aspectelor de management, planificare, evaluare, comunicare etc. în cadrul proiectului.

Vineri, 15 aprilie 2016 
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=CDB6SFaz5bY

 1. Workshop profesional „Tendințe internaționale în managementul bibliotecilor”, susținut de Andrew McDONALD, membru al Consiliului IFLA, profesor emerit la University of East London, Director executiv al departamentului „Biblioteci și Informare Internațională”, Londra, Marea Britanie. Cuvânt de deschidere: Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Provocările conducerii bibliotecilor universitare din Republica Moldova, Ane LANDØY, Universitatea din Bergen, Norvegia, coordonator de proiect și Angela REPANOVICI, Universitatea Transilvania din Brașov, România, Expert.

IMG_7529

A fost prezentat site-ul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, Natalia CHERADI, Ana GUDIMA, Academia de Studii Economice a Moldovei.

La evenimente au participat 62 reprezentanți din 24 instituții din Republica Moldova, România și Norvegia. Forul internațional a fost transmis on-line de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale.

Posted in Uncategorized | Leave a comment