Summer School “Open Access and Open Sources for Librarians”, Brasov, Romania, 3-10 July 2016

IMG_2689

Summer School “Open Access and Open Sources for Librarians” has held on 3-10 July 2016 in the Transilvania University of Brasov, Romania, Faculty of Product Design and Environment-DPM. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transilvania University of Brasov, Romania.

Monday, July 4, 2016
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=oQNSpHm1Pa0

Opening address and welcome from Transilvania University: Vice rector, Prof.dr. Liliana ROGOZEA; Library director, conf.dr. Mihai IGNAT; Sociology and Communication Faculty Dean, Prof.dr. Claudiu COMAN; DPM Dean, Prof.dr.ing. Codruța JALIU; DMM Head of Department Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA. Greetings of Project coordinators: Silvia GHINCULOV, dr., director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova and Ane LANDØY, University of Bergen, Norway.

Project partner presentation regarding progress of Open Access:

Natalia CHERADI, dr., Academy of Economic Studies of Moldova
The level of implementation of Open Access in Moldova

Presented:
Irina CERNEAUSCAITE, Free International University of Moldova
Maria VĂTĂMANU, State University of Physical Education and Sport
Zinaida STRATAN, Technical University of Moldova
Rodica AVASILOAIE, Academy of Music, Theatre and Fine Arts
Larisa CIACHIR, Comrat State University from Moldova
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Academy of Public Administration
Iulia MELNIC, Moldovan State Institute of International Relations
Iurie ŢVIGUNOV, Academy “Stefan cel Mare” of Ministry of Internal Affairs

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Introduction in Open Access and Open Sources

PHOTOS (146)

Tuesday, July 5, 2016
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=WcN1QYgKeak

Dinu COVACIU, dr. Transilvania University of Brasov, Romania
Transilvania University experience in ASPECKT DSpace

Mioara VONCILĂ, Library Director, “Dunarea de Jos” University of Galati, Romania
Galati University experience in Institutional Repositories, SIPTEH project

Nicolae CONSTANTINESCU, Kosson Community, Romania
OPEN AIRE project presentation

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Statistics and copyright in Open Access, Digital libraries standards

PHOTOS (145)

Wednesday, July 6, 2016
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=ZVnJT3oje9Y

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Institutional repositories and controlled vocabulary for retrieving information through standardized descriptors

Nelly TURCAN, prof., dr., Moldova State University
Open Access Journal, how to apply for inclusion

PHOTOS (71)

Thursday, July 7, 2016
Documentary visits

PHOTOS (120)

Friday, July 8, 2016

Visiting the Library of Transilvania University of Brasov, Romania

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Open Sources in Open Access. Strategic plan to develop one institutional repository, How to develop policies: conclusions. Survey results.

Participants assessment. Summer School Evaluation. Awarding certificates and diplomas

PHOTOS (180)

Saturday, July 9, 2016
Closing Summer School

PHOTOS (119)

The Summer School “Open Access and Open Sources for Librarians” was attended by 29 representatives of 20 institutions from Moldova and Romania. The international forum was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 322 views. Summer School Evaluation, Brasov, 2016

Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari”,
Brașov, România, 3-10 iulie 2016

54

Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari” a avut loc între 3-10 iulie 2016 la Universitatea din Brașov, România, Facultatea Design de Produs și Mediu, DPM, str. Universității nr.1, corp G, GI5. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Luni, 4 iulie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=oQNSpHm1Pa0

Cuvânt de salut din partea Universității au avut: Prorector Prof.dr. Liliana ROGOZEA; Director bibliotecă conf.dr. Mihai IGNAT; Decan, Facultatea de Sociologie și Comunicare Prof.dr. Claudiu COMAN; Decan Facultatea DPM Prof.dr.ing. Codruța JALIU; Șef departament DPM Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA. Cu un mesaj de salut au venit Coordonatorii proiectului: dr. Silvia GHINCULOV, director al Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei și Ane LANDOY, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia.

Prezentarea situației implementării Accesului Deschis în Universitățile partenere:

Natalia CHERADI, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei
Nivelul de implementare a Accesului Deschis în Republica Moldova

Au prezentat:
Irina CERNEAUSCAITE, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Maria VĂTĂMANU, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Zinaida STRATAN, Universitatea Tehnică a Moldovei
Rodica AVASILOAIE, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Larisa CIACHIR, Universitatea de Stat din Comrat
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Academia de Administrare Publică
Iulia MELNIC, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Iurie ŢVIGUNOV, Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Introducere în Accesul Deschis și Sursele Deschise

FOTOGRAFII (146)

Marți, 5 iulie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=WcN1QYgKeak

Dinu COVACIU, dr. Universitatea Transilvania, Braşov, România
Experiența Universității Transilvania în crearea depozitului ASPECK DSpace

Mioara VONCILĂ, Director, Biblioteca Universității din Galați, România
Prezentarea proiectului SIPTEH și a depozitului digital al universității din Galați

Nicolae CONSTANTINESCU, Comunitatea Kosson, România
Prezentarea proiectului Open AIRE

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Statistici și politici privind dreptul de autor în cazul Accesului Deschis, Standarde pentru bibliotecile digitale

FOTOGRAFII (145)

Miercuri, 6 iulie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=ZVnJT3oje9Y

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Depozite digitale și vocabulare controlate pentru regăsirea informației prin descriptori standardizați

Nelly TURCAN, prof., dr., Universitatea de Stat a Moldovei
Cum se realizează o aplicație de includere a unei reviste în DOAJ

FOTOGRAFII (71)

Joi, 7 iulie 2016
Vizite documentare

FOTOGRAFII (120)

Vineri, 8 iulie 2016

Vizită la Biblioteca Universității Transilvania, Braşov, România

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Surse deschise în acces deschis pentru bibliotecari. Plan strategic de dezvoltare a unui depozit digital instituțional, cum se dezvoltă politicile de autoarhivare: concluzii. Rezultatele chestionării.

Evaluarea participanților. Evaluarea școlii de vară. Înmânarea certificatelor și diplomelor

FOTOGRAFII (180)

Sâmbătă, 9 iulie 2016
Închiderea școlii de vară

FOTOGRAFII (119)

La Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari” au participat 29 reprezentanți din 20 instituții din Republica Moldova și România. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 322 vizionări. Evaluarea Școlii de Vară, Brașov, 2016

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Second workshop „Advocacy. Marketing: promoting the image of the university libraries”

IMG_7843

The Second workshop „Advocacy. Marketing: promoting the image of the university libraries” has held on 13-14 June 2016 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies, University of Bergen, Norway, Transylvania University of Brasov, Romania and 18 university libraries from Republic of Moldova.

Monday, June 13, 2016 
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=odvoWQPSVBw

Silvia GHINCULOV, dr., director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova had a welcome speech. Ana PLAMĂDEALĂ, Senior Consultant, Department e-transformation and Informatization, Ministry of Education of the Republic of Moldova, came with a greeting message.

Module 1. Marketing for Libraries
Angela REPANOVICI, PhD. Prof. Transylvania University of Brasov, Romania
In discussion: General Concepts; Use of the QR code to promote library; Online questionnaires; Presentation of the utility Survey-Monkey; Practical applications.

Module 2. Media campaign to promote libraries
Nelly ȚURCAN, PhD. Prof., Moldova State University
In discussion: General Concepts; Communication techniques; How to Write a Press Release; Practical applications.

Innovative instruments for promoting library services
dr. Natalia CHERADI, dr. Elena RAILEAN, the Academy of Economic Studies of Moldova

The definition of deliverables (homework)

PHOTOS (31)

Tuesday, June 14, 2016 
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=TMl1ieTVg14

Module 3. Policy, advocacy for libraries
Manolis KOUKOURAKIS, PhD., Director of Library & Information Center, University of Crete, Greece
In discussion: Advocacy in libraries

PHOTOS (18)

The event was attended by 51 representatives of 21 institutions from Moldova, Romania and Greece. The international forum was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 323 views.


Workshopul profesional nr. 2 „Advocacy. Marketing:
promovarea imaginii bibliotecilor universitare”

IMG_7929

Workshopul profesional nr. 2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare” a avut loc între 13-14 iunie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Luni, 13 iunie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=odvoWQPSVBw

Cuvânt de deschidere a avut dr. Silvia GHINCULOV, director al Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Cu un mesaj de salut a venit Ana PLAMĂDEALĂ, Consultant superior, Direcţia e-transformare şi informatizare, Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Modulul 1. Activitatea de marketing din biblioteci
Angela REPANOVICI, dr. prof. Universitatea Transilvania, Braşov, România
În discuție: Concepte generale; Utilizarea codului QR pentru promovarea bibliotecii; Chestionare online; Prezentarea utilitarului Survey-Monkey; Aplicații practice.

Modulul 2. Campanie media pentru promovarea bibliotecii
Nelly ȚURCAN, dr. hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova
În discuție: Concepte generale; Tehnici de comunicare cu media; Cum se scrie un comunicat de presă; Aplicații practice.

Instrumente inovative pentru promovarea serviciilor de bibliotecă
dr. Natalia CHERADI, dr. Elena RAILEAN, Academia de Studii Economice a Moldovei

Definirea livrabilelor (tema pentru acasă)

FOTOGRAFII (31)

Marți, 14 iunie 2016
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=TMl1ieTVg14

Modulul 3. Politici, pledoarie pentru biblioteci
Manolis KOUKOURAKIS, dr., Directorul Bibliotecii Universității din Creta, Grecia
În discuție: Advocacy în biblioteci

FOTOGRAFII (18)

La eveniment au participat 51 reprezentanți din 21 instituții din Republica Moldova, România și Grecia. Forul internațional a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 323 vizionări.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Second workshop „Advocacy. Marketing: promoting the image of the university libraries”

Untitled

The Second workshop „Advocacy. Marketing: promoting the image of the university libraries” will be organized on 13-14 June 2016, from 9.00. The workshop will be organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies, University of Bergen, Norway, Transylvania University of Brasov, Romania and 18 university libraries from Republic of Moldova. Place:  The Academy of Economic Studies of Moldova, 59 Bănulescu Bodoni str., Chisinau.

The workshop program includes three modules: Marketing for Libraries, trainer Angela REPANOVICI, PhD. Prof. Transylvania University of Brasov, Romania; Media campaign to promote libraries, trainer Nelly ŢURCAN, PhD. Prof. Moldova State University; Policy, advocacy for libraries, trainer Manolis KOUKOURAKIS, PhD., Director of Library & Information Center, University of Crete, Greece.

You can register by following the link: http://goo.gl/forms/mRrQnP1eS1CXArt22.

Online transmission of the Workshop will be conducted by the Institute for Information Society Development Institute (IDSI).

Workshopul profesional nr.2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare”

Stimați parteneri, avem deosebită plăcere să Vă invităm la Workshopul profesional nr.2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare”, 13-14 iunie 2016, de la ora 9.00 în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Locaţie: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, Centrul Multimedia, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp B, parter, bir. 105, Chişinău 2005, Republica Moldova.

Programul workshopului include 3 module: Activitatea de marketing din biblioteci, formator Angela REPANOVICI, dr. prof.  Universitatea Transilvania, Braşov, România; Campanie media pentru promovarea bibliotecii, formator Nelly ȚURCAN, dr. hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova; Politici, pledoarie pentru biblioteci, formator Manolis KOUKOURAKIS, dr., Directorul Bibliotecii Universității din Creta, Grecia.

Înregistrarea o puteți face urmând linkul: http://goo.gl/forms/mRrQnP1eS1CXArt22.

Transmisiunea on-line a workshopului va fi realizată de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Conference to launch the Project „Modernization of academic library services in Moldova”

bannerThe Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova organized a Conference to launch the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, with the participation of rectors of universities, directors of libraries, international experts, representatives of the Ministry of Education, the Royal Norwegian Embassy in Romania and Moldova, resident in Bucharest and Embassy of Romania to the Republic of Moldova.

The project is developed in partnership between Academy of Economic Studies of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania and 18 university libraries from Republic of Moldova.

The International Meeting was divided into three events:

Thursday, April 14, 2016
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=bqaWVobI_qI

 1. Conference to launch the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, that included: Welcome speech: Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof., Academician, rector of the Academy of Economic Studies of Moldova; Greeting messages:
  – Larissa KOSANOVIC, Norwegian Ministry of Foreign Affairs
  – Herman BASKÅR and Håvard AUSTAD, Royal Norwegian Embassy in Romania and Moldova
  – Radu FILIP, Embassy of Romania to the Republic of Moldova
  – Nelly ȚURCAN, prof., Moldova State University
  – Igor COJOCARU, Phd, Information Society Development Institute (ISDI)
  – Mariana HARJEVSCHI, Phd, Library Association from Moldova.

Reports: 
Norwegian-Romanian-Moldovan cooperation for the development information services for education and research
, dr. Silvia GHINCULOV, Academy of Economic Studies of Moldova
A sustainable partnership to modernization of academic library services, Ane LANDOY, University of Bergen, Norway
New opportunities in skills development of staff of university libraries, prof. Angela REPANOVICI, Transilvania University of Brasov, Romania.

PHOTOS (69)

 1. Working meeting with library partner institutions within the project „Modernization of academic library services in Moldova”
  Discussions about the management, planning, assessment, communication etc. inside the project.

PHOTOS (24)

Friday, April 15, 2016
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=CDB6SFaz5bY

 1. Professional Workshop „International trends in academic library leadership”, supported by Andrew McDonald, IFLA Governing Board Member, Emeritus Professor University of East London, Chief Executive Officer Libraries and Information International, London, United Kingdom. Opening speech: Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof., Academician, rector of the Academy of Economic Studies of Moldova.

Leadership challenges in Moldovan academic libraries, Ane LANDØY, University of Bergen Library Norway, Project coordinator and Angela REPANOVICI, Translivania University of Brasov, Romania, Expert.

The Project „Modernization of academic library services in Moldova” website was presented by Natalia CHERADI and Ana GUDIMA, Academy of Economic Studies of Moldova.

PHOTOS (25)

The events were attended by 62 representatives of 24 institutions from Moldova, Romania and Norway. The International Forum was broadcast online by Information Society Development Institute.


Conferința de lansare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

IMG_7500Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova a găzduit Conferința de lansare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior cu participarea rectorilor universităților, directorilor bibliotecilor, experților internaționali, reprezentanților Ministerului Educației, Ambasadei Regale a Norvegiei în România şi Republica Moldova, rezidentă la Bucureşti și Ambasadei România în Republica Moldova.

Proiectul este realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România și 18 biblioteci universitare din Republica Moldova.

Reuniunea Internaţională a fost structurată în 3 evenimente:

Joi, 14 aprilie 2016 
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=bqaWVobI_qI

 1. Lansarea Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, care a inclus: Cuvânt de deschidere: Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei; Mesaje de salut:
  – Larissa KOSANOVIC, Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe
  – Herman BASKÅR și Håvard AUSTAD, Ambasada Regală a Norvegiei în România şi Republica Moldova, rezidentă la Bucureşti
  – Radu FILIP, Ambasada României în Republica Moldova
  – Nelly ȚURCAN, dr. hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova
  – Igor COJOCARU, dr., Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
  – Mariana HARJEVSCHI, dr., Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Rapoarte: 
Cooperarea moldo-româno-norvegiană în dezvoltarea durabilă a serviciilor informaţionale pentru învăţământ şi cercetare
, dr. Silvia GHINCULOV, Academia de Studii Economice a Moldovei
Un parteneriat sustenabil pentru dezvoltarea noilor servicii informaționale, Ane LANDOY, Universitatea din Bergen, Norvegia
Noi oportunități în dezvoltarea competențelor profesionale a personalului bibliotecilor universitare, dr., prof. Angela REPANOVICI, Universitatea Transilvania, Braşov, România.

 1. Întâlnire de lucru cu directorii bibliotecilor instituțiilor partenere din cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”
  Discutarea aspectelor de management, planificare, evaluare, comunicare etc. în cadrul proiectului.

Vineri, 15 aprilie 2016 
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=CDB6SFaz5bY

 1. Workshop profesional „Tendințe internaționale în managementul bibliotecilor”, susținut de Andrew McDONALD, membru al Consiliului IFLA, profesor emerit la University of East London, Director executiv al departamentului „Biblioteci și Informare Internațională”, Londra, Marea Britanie. Cuvânt de deschidere: Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Provocările conducerii bibliotecilor universitare din Republica Moldova, Ane LANDØY, Universitatea din Bergen, Norvegia, coordonator de proiect și Angela REPANOVICI, Universitatea Transilvania din Brașov, România, Expert.

IMG_7529

A fost prezentat site-ul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, Natalia CHERADI, Ana GUDIMA, Academia de Studii Economice a Moldovei.

La evenimente au participat 62 reprezentanți din 24 instituții din Republica Moldova, România și Norvegia. Forul internațional a fost transmis on-line de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Event with online transmission

FACEbook

Thursday, April 14, 2016 at 11:00, AESM will host the conference to launch the Project “Modernization of academic library services in Moldova” (59 Bănulescu Bodoni str., Corp. F, gr. 2, auditorium 203). The project is funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between AESM, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Online transmission will be conducted by the Institute for Development of Information Society and can be accessed by following the link: https://www.youtube.com/watch?v=bqaWVobI_qI.

Rectors and directors of 18 university libraries in Moldova, international experts, representatives of the Ministry of Education, Ministry of Culture and the Royal Norwegian Embassy in Romania and Moldova, resident in Bucharest will attend the event.

Eveniment cu transmisiune on-line

Joi, 14 aprilie 2016 la ora 11:00, ASEM va găzdui Conferinţa de lansare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” (str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, et. 2, aula 203). Proiectul este finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între ASEM, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Transmisiunea on-line va fi realizată de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale și poate fi accesată urmând link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=bqaWVobI_qI.

La eveniment vor participa rectorii şi directorii bibliotecilor din 18 universități din RM, experți internaționali, reprezentanții Ministerului Educației, Ministerului Culturii și Ambasadei Regale a Norvegiei în România şi Republica Moldova, rezidentă la Bucureşti.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kick-off meeting of the Project “Modernization of academic library services in Moldova”

meeting

Kick-off meeting of the Project “Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies of Moldova, University of Bergen and Transilvania University of Brasov, Romania will be organized on Thursday, April 14, 2016, at 11:00, The Academy of Economic Studies of Moldova, 59 Bănulescu Bodoni str., Chisinau.

The main goal of this project is modernizing the university education in the Republic of Moldova, by modernizing 18 academic libraries. The first activity of the project will be meeting of partners on April 14, 2016 with the participation of rectors of universities, directors of libraries, international experts, representatives of the Ministry of Education and the Royal Norwegian Embassy in Romania and Moldova, resident in Bucharest. The second activity will be a Professional Workshop „International Trends in library management”, supported by Andrew McDonald, IFLA Governing Board Member, Emeritus Professor University of East London, Chief Executive Officer Libraries and Information International, London, United Kingdom, which will take place on April 15, 2016.

We believe that this project is the starting point in our efforts to improve scientific communication and information access in the country. Within the project we’ll learn important and useful things that will help us to find effective ways of meeting the information needs of the citizens of Moldova.

Lansarea Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova

Lansarea Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România va avea loc joi 14 aprilie 2016, ora 11:00, la Academia de Studii Economice a Moldovei, str. Bănulescu Bodoni 59.

Scopul principal al acestui proiect este perfecționarea învățământului universitar din Republica Moldova, prin modernizarea a 18 biblioteci universitare. Prima activitate de proiect va fi întâlnirea partenerilor la data de 14 aprilie 2016 cu participarea rectorilor universităților, directorilor bibliotecilor, experților internaționali, reprezentanților Ministerului Educației, Ministerului Culturii și Ambasadei Regale a Norvegiei în România şi Republica Moldova, rezidentă la Bucureşti. A doua activitate va fi conferința „Tendințe internaționale în conducerea bibliotecilor”, susținută de profesorul Andrew McDonald, membru al Consiliului IFLA, profesor emerit la University of East London, Director executiv al departamentului „Biblioteci și Informare Internațională”, Londra, Marea Britanie, care va avea loc la 15 aprilie 2016.

Sperăm că în cadrul proiectului vom realiza lucruri importante și utile care ne vor ajuta să găsim modalități eficiente de a satisface cerințele de informare ale comunității academice și științifice din Moldova.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

International Meeting „New trends in information service of the university community”

DSCN2154

The Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova was organized an International Meeting „New trends in information service of the university community”, in April 28, 2015. The event was organized within the project “Innovative and sustainable information services for Moldovan higher education” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies and the University of Bergen.

This project is one of transition, which is preparing a grant application for another great project for 2,5 years and will be submitted to SIU in November 2015. The project includes 20 university libraries of Moldova. The new project will try to increase the changing role of university libraries in the digital information age. Within the project, a study was done to determine the development needs of university libraries in order to reflect them in the next grant application.

Silvia GHINCULOV, PhD, Director of Scientific Library of AESM and Ane LANDOY, Project Coordinator, University of Bergen Library, Norway greeting the conference.

The International Meeting was divided into two sessions:

 1. Roundtable meeting „Opportunities for development of university libraries in Moldova”, which included the presentation of the Report on survey results „Studying the professional needs of librarians in Moldova” (prof. Angela REPANOVICI, Transilvania University of Brasov, Romania), debate on the report and identifying topics for new application.
 1. Training the trainers workshop “New trends in information service of the university community”, which was aimed at identifying the role of the library in the modernization of education and promoting science in the current context. The following reports were presented:

The event was attended by 65 representatives of 20 academic libraries:

 1. “Alecu Russo” State University of Balti
 2. “Bogdan Petriceicu Hașdeu” State University of Cahul
 3. “Grigore Țamblac” State University of Taraclia
 4. „Ion Creangă” State Pedagogical University
 5. Academy “Stefan cel Mare” of Ministry of Internal Affairs
 6. Academy of Economic Studies of Moldova
 7. Academy of Music, Theatre and Fine Arts
 8. Academy of Public Administration
 9. Comrat State University from Moldova
 10. Free International University of Moldova
 11. Military Academy “Alexandru cel Bun”
 12. Moldovan State Institute of International Relations
 13. Slavonic University
 14. State Agrarian University of Moldova
 15. State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”
 16. State University of Moldova
 17. State University of Physical Education and Sport
 18. State University of Tiraspol
 19. Technical University of Moldova
 20. Trade Co-operative University of Moldova.

Photos:

Reuniunea Internaţională „Tendinţe noi în servirea utilizatorilor bibliotecilor universitare”

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova a găzduit Reuniunea Internaţională „Tendinţe noi în servirea utilizatorilor bibliotecilor universitare”, care a avut loc la 28 aprilie 2015. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Servicii de informare inovatoare și durabile pentru învățământul superior din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea din Bergen. 

Acest proiect este unul de tranziţie, în care se pregăteşte o cerere de finanţare pentru un alt mare Proiect pentru 2,5 ani şi va fi depus la SIU în noiembrie 2015. În proiect sunt incluse 20 biblioteci universitare din Republica Moldova. Noul proiect va încerca să amplifice rolul în schimbare al bibliotecilor universitare în era informației digitale. În cadrul acestuia a fost realizat un studiu pentru a determina nevoile de dezvoltare a bibliotecilor universitare, în scopul de a le reflecta în următoarea cerere de finanţare.

Cuvânt de salut au avut: Silvia GHINCULOV, dr., conf. univ., director al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, Ane LANDOY, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia.

Reuniunea Internaţională a fost structurată în 2 sesiuni:

 1. Masa rotundă „Oportunităţi de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, care a inclus prezentarea Raportului privind rezultatele sondajului „Studierea necesităţilor profesionale a bibliotecarilor din Republica Moldova” (prof. Angela REPANOVICI, Universitatea Transilvania, Braşov, România), dezbateri pe marginea raportului și identificarea subiectelor pentru noul proiect.
 1. Atelier „Tendinţe noi în servirea utilizatorilor bibliotecilor universitare”, care a avut ca scop identificarea rolului bibliotecii în modernizarea învăţământului şi promovarea ştiinţei în contextul actual. Au prezentat comunicări:

La eveniment au participat 65 reprezentanți din 20 biblioteci universitare:

 1. Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
 2. Academia de Administrare Publică
 3. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 4. Academia de Studii Economice din Moldova
 5. Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
 6. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 7. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 8. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 9. Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi
 10. Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
 11. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
 12. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”
 13. Universitatea de Stat din Comrat
 14. Universitatea de Stat din Moldova
 15. Universitatea de Stat din Taraclia
 16. Universitatea de Stat din Tiraspol
 17. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 18. Universitatea Pedagogică de Stat “I.Creangă”
 19. Universitatea Slavonă
 20. Universitatea Tehnică a Moldovei.
Posted in Uncategorized | Leave a comment