Strategic Planning Workshop No.2 and Workshop 4: Information Literacy

untitled

În atenția partenerilor!

Vă invităm să participați la două activități organizate în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

 1. Atelier de planificare strategică nr.3, 5-6 februarie 2017. Locație: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, bir. 102, et. 1, Chişinău 2005, Republica Moldova. Înregistrarea participanților 09:30 – 10:00, 5 februarie 2017.
 1. Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.4 „Cultura Informației”, 7-8 februarie 2017 în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova. Locaţie: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, bir. 103, et. 1, Chişinău 2005, Republica Moldova. Înregistrarea participanților 10:00 – 10:30, 7 februarie 2017.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strategic Planning Workshop No.2

dscn7563Strategic Planning Workshop No.2 has held on December 8-9, 2016 at the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The workshop was facilitated by the Pro Comunitate Center and SRL CONT-M ASIST. Facilitators: Ana INDOITU and Mihai NANI, Programs Coordinators.

At the second workshop of the 5 planned training actions were addressed the following topics:

 • Analysis of the situation in the planning process;
 • Analysis of the results of the previous workshop, conclusions / recommendations. Description of activities within the workshop;
 • Developing actions under the general objectives;
 • Presentation of actions. Forming of strategic directions;
 • Development of framework plan of action;
 • Presentation of results / action plans per directions of activity;
 • Monitoring plan – conceptual presentation. Indicators and working mechanisms;
 • Presentation of results. Development of monitoring and evaluation framework plan;
 • Evaluation of the workshop. Establishment of terms and methodology for completion the strategies.

Homework: drafting the action plan on priorities (4 working groups).

Facilitation methods were: overview; group work; workshops; individual work; brainstorming; group discussions. The seminar was attended by directors of university libraries.

PHOTOS (61)

Atelier de planificare strategică nr.2

dscn7520

Atelierul de planificare strategică nr.2 a avut loc între 8-9 decembrie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul a fost facilitat de Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Facilitatori: Ana INDOITU și Mihai NANI, coordonatori Programe.

Al doilea atelier din cele 5 acțiuni de instruire planificate a abordat următoarele subiecte:

 • Analiza situației în procesul de planificare;
 • Analiza rezultatelor atelierului precedent, concluzii/recomandări Descrierea activităților pentru zilele de lucru în cadrul atelierului;
 • Dezvoltarea acțiunilor conform obiectivelor generale;
 • Prezentarea acțiunilor. Formarea direcțiilor strategice;
 • Elaborarea planului cadru de acțiuni;
 • Prezentarea rezultatelor/planurilor de acțiuni per direcțiile de activitate;
 • Planul de monitorizare – prezentare conceptuală. Indicatori și mecanisme de lucru;
 • Prezentarea rezultatelor. Elaborarea planului cadru de evaluare și monitorizare;
 • Evaluarea atelierului. Stabilirea termenilor și metodologiei de definitivare a strategiilor.

Tema pentru acasă este Elaborarea Planului de acțiuni pe priorități (4 grupuri de lucru).

Metodele de facilitare au fost următoarele: prezentare generală; lucru în grup; lucru în ateliere; lucru individual; brainstorming; discuții în grup. La seminar au participat directorii bibliotecilor universitare.

FOTOGRAFII (61)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strategic Planning Workshop No. 2, December 8-9, 2016

untitled

În atenția partenerilor!

Vă invităm să participați la Atelierul de planificare strategică nr.2, 8-9 decembrie 2016, organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul va fi facilitat de Centrul Pro Comunitate.

Locaţie: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, bir. 102, et. 1, Chişinău 2005, Republica Moldova. Înregistrarea participanților 09:30 – 10:00, 8 decembrie 2016.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strategic planning workshop

dscn7305Strategic planning workshop has held on 2-3 November 2016 at the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The workshop was facilitated by the Pro Comunitate Center. Facilitators: Vitalie POSTU, Executive Director and Ana INDOITU, Programs Coordinator, Pro Comunitate Center.

Pro Comunitate Center proposes to make functional analysis and assessment of institutional capacity and to facilitate the development of strategic plans for 18 university libraries within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”.

Context of the proposed activities: Assessing the institutional capacity of 18 university libraries in Moldova and training a group of 20 people about institutional capacity building, strategic planning, etc. Institutional Capacity Assessment will include:
– evaluation of operational and institutional capacity;
– organization of focus groups / online or informal interviews;
– elaboration of institutional capacity assessment report.

The evaluation report will form the basis for training organization. Trainings will include:
– workshops on specific topics;
– mentoring session for away trainees; mentoring session for distance trainees;
– follow-up – analysis of created products.

 Final products:
– Analytical report on the institutional capacities of university libraries in Moldova.
– 18 development strategies for libraries beneficiary of the project „Modernization of academic library services in Moldova”.
– 18 plans for monitoring and evaluation of strategies.
– 25 beneficiaries of the project will have skills and knowledge in strategic planning, monitoring and evaluation.

At the first workshop of the 5 planned training actions were addressed the following topics:
– Description of work process for strategy development;
– Exercise: SWOT Analysis;
– Visions Session;
– Establishment of goals and objectives of the strategy;
– Contradictions Session;
– Strategic Directions Session;
– Development of objectives and outcomes by priorities and sub-priorities;
– Development of Activity Plan 2017-2020.

Facilitation methods were: overview; group work; workshops; individual work; brainstorming; group discussions. The seminar was attended by directors of university libraries.

PHOTOS (72)

Atelier de planificare strategică

dscn7391Atelierul de planificare strategică a avut loc între 2-3 noiembrie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul a fost facilitat de Centrul Pro Comunitate. Facilitatori: Vitalie POSTU, director executiv și Ana INDOITU, coordonator Programe, Centrul Pro Comunitate.

Centrul Pro Comunitate propune să efectueze analiza funcțională şi evaluarea capacității instituționale și facilitarea elaborării planurilor strategice pentru 18 biblioteci universitare, ca parte a proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”.

Contextul activităților propuse: Evaluarea capacității instituționale a 18 biblioteci universitare din Republica Moldova și instruirea unui grup de 20 de persoane în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale, planificarea strategică etc. Evaluarea Capacității Instituționale va include:
– evaluarea capacității operaționale și instituționale;
– organizarea focus grupurilor/interviurilor online sau informale;
– elaborarea raportului privind evaluarea capacității instituționale.

Raportul de evaluare va constitui baza organizării instruirilor. Organizarea instruirilor va include:
– ateliere de lucru cu subiectele specifice;
– sesiune de mentoring pentru persoanele instruite la distanță;
– follow-up – analiza produselor elaborate.

Produse finale:
– Raport analitic privind capacitățile instituționale ale bibliotecilor universitare din Republica Moldova.
– 18 strategii de dezvoltare a bibliotecilor beneficiare a proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”.
– 18 planuri de monitorizare și evaluare a strategiilor.
– 25 beneficiari ai proiectului vor avea abilități și cunoștințe în planificare strategică, monitorizare și evaluare.

Primul atelier din cele 5 acțiuni de instruire planificate a abordat următoarele subiecte:
– Descrierea procesului de lucru pentru elaborarea strategiei;
– Exercițiul: Analiza SWOT;
– Sesiunea Viziunilor;
– Stabilirea scopului și obiectivelor strategiei;
– Sesiunea Contradicțiilor;
– Sesiunea Direcțiilor Strategice;
– Elaborarea obiectivelor și rezultatelor pe priorități și subpriorități;
– Elaborarea Planului de activități 2017 – 2020.

Metodele de facilitare au fost următoarele: prezentare generală; lucru în grup; lucru în ateliere; lucru individual; brainstorming; discuții în grup. La seminar au participat directorii bibliotecilor universitare.

FOTOGRAFII (72)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strategic planning workshop, November 2-3, 2016

planificare_strategica

În atenția directorilor bibliotecilor universitare!

Avem deosebită plăcere să Vă invităm la Atelier de planificare strategică, 2-3 noiembrie 2016, organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul va fi facilitat de Centrul Pro Comunitate.

Locaţie: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, bir. 102, et. 1, Chişinău 2005, Republica Moldova. Înregistrarea participanților 09:30 – 10:00, 2 noiembrie 2016.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Deliverables of the Project “Modernization of academic library services in Moldova”

1


Livrabilele în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor
bibliotecilor universitare din Moldova”

Stimaţi parteneri din cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, Vă rugăm să transmiteţi până la data de 28 octombrie 2016 sarcina Nr. 1 – Programul de promovare a bibliotecii şi Raportul privind diseminarea informaţiei. După recepţionarea tuturor programelor, va fi realizată analiza acestora şi vor fi înaintate recomandări.

În cadrul Workshopului Nr. 3 s-a discutat sarcina Nr. 2 – planificarea activităţilor pentru Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (24-30 octombrie). În acest context, vă rugăm să includeţi în programele instituţionale participarea la Maratonul arhivării publicaţiilor în repozitoriile instituţionale, care va avea loc la 26 octombrie, între orele 9.00-16.00. Scopul Maratonului este de a arhiva în această zi în repozitoriile instituţiilor din cadrul Proiectului cât mai multe publicaţii. Înainte de ora 9.00 va fi monitorizat nr. de publicaţii existente în RI din fiecare instituţie, iar după ora 16.00 vor fi totalizate rezultatele şi anunţaţi învingătorii.

În bibliotecile care nu au repozitoriu instituţional vă rugăm să organizaţi în această zi (26 octombrie) Ziua resurselor deschise şi să promovaţi repozitoriile instituţionale din RM şi revistele din RM înregistrate pe platforme deschise. Informaţia necesară o puteţi găsi pe Blogul EIFL-OA Moldova şi în Instrumentul Bibliometric Naţional.

Prezentarea rapoartelor privind activităţile organizate în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2016 până la 15 noiembrie 2016 la adresa: library@lib.ase.md.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Annual Project meeting and Workshop 3: Open Access and Institutional Repositories

12

Annual Project meeting and Workshop 3: Open Access and Institutional Repositories has held on 19-20 September 2016 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Monday, September 19, 2016

Annual Project meeting

Silvia GHINCULOV and Ane LANDØY, Project coordinators presented General information about the project progress. They discussed the project activities planned for October-December 2016. Prof. dr. Angela REPANOVICI analyzed previously conducted training activities (Experiences at 2nd workshop: “Advocacy. Marketing workshop”. Implementing marketing and advocacy – activities in partner’s libraries. Work on a national mass media campaign about the importance of libraries and Experience at Summer School: “Open Access and Open Sources”). Partners libraries managers had some proposals on project activities.

Workshop 3: Open Access and Institutional Repositories
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=wA6YtVzi-aY.

“An overview of international efforts of Open Access, and some examples from Norway, and the University of Bergen”.
Irene EIKEFJORD, University of Bergen Library.

“Integrate system of digital content, experience of SIPTEH project”.
A Librarian’s Process for Building an Institutional Repository http://libraryconnect.elsevier.com.
Angela REPANOVICI, prof. dr., Transylvania University of Brasov, Romania.

The following issues were discussed during the workshop:

 • Libraries report about project implementation.
 • Presentation of the Programme of Library promotion for 2017 (homework from June 13-14, 2016).
 • Discussions about best practices. What can we do in our own libraries?
 • All participants proposed one or two new items for Open Access Week in October 24-30, 2016 to implement in their own libraries.
 • Identification of deliverables (homework): Open Access Week, October 24-30, 2016, the reports have to be submitted by November 15, 2016.

PHOTOS (33)

Club meeting “Norway – Land of Fjords”

Public lesson “From Province to Independent State. Norway and its people 1536-1814”.
Assoc. Professor Arne SOLLI, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, University of Bergen, Norway.

PHOTOS (17)

Tuesday, September 20, 2016

Anniversary Polyptic „The Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova: 25 steps to success”.

PHOTOS (68)

The events were attended by 65 representatives of 21 institutions from Moldova, Norway and Romania. The international forum was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 90 views.


Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.3
„Acces Deschis și Repozitorii instituționale”

dscn6952Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.3 „Acces Deschis și Repozitorii instituționale” a avut loc între 19-20 septembrie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Luni, 19 septembrie 2016

În cadrul întâlnirii anuale de proiect coordonatorii dr. Silvia GHINCULOV și Ane LANDØY au prezentat Informații generale cu privire la progresele înregistrate în proiect. Au fost discutate activitățile proiectului planificate pentru lunile octombrie-decembrie 2016. Prof. dr. Angela REPANOVICI a analizat acțiunile de instruire realizate anterior (Experiențele Workshop-ului profesional nr. 2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare” și ale Școlii de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari”). Directorii bibliotecilor partenere au venit cu unele propuneri privind desfășurarea activităților proiectului.

Workshop profesional nr.3 „Acces Deschis și Repozitorii instituționale”
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=wA6YtVzi-aY.

„O trecere în revistă a eforturilor internaționale pentru promovarea Accesului Deschis. Câteva exemple din Norvegia și de la Universitatea din Bergen”.
Irene EIKEFJORD, Biblioteca Universității din Bergen.

„Sistem integrat de conținut digital, experiența proiectului SIPTEH”.
Procedeul bibliotecarului pentru construirea unui Depozit instituțional http://libraryconnect.elsevier.com.
Angela REPANOVICI, prof. dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România.

În cadrul workshopului, 18 instituții au prezentat Raportul privind implementarea proiectului și Programul de promovare a bibliotecilor pentru anul 2017 (tema pentru acasă din 13-14 iunie 2016). Au fost discutate cele mai bune practici de promovare a serviciilor oferite utilizatorilor de informații. Fiecare instituție a venit cu propuneri concrete pentru organizarea Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis din 24-30 octombrie 2016. Au fost definite livrabilele (tema pentru acasă): Săptămâna Accesului Deschis 2016: 24-30 octombrie, raport prezentat până la 15 noiembrie 2016.

FOTOGRAFII (33)

Ședința Clubului „Norvegia – Ţara Fiordurilor”

Lecție publică „De la o provincie la un Stat Independent. Norvegia și oamenii săi (1536-1814)”.
Arne SOLLI, prof. univ., Facultatea de Arheologie, Istorie, Studii culturale și Religie, Universitatea din Bergen, Norvegia.

FOTOGRAFII (17)

Marți, 20 septembrie 2016

Poliptic aniversar „Biblioteca Ştiinţifică a ASEM: 25 de pași spre succes”.

FOTOGRAFII (68)

La evenimente au participat 65 reprezentanți din 21 instituții din Republica Moldova, România și Norvegia. Forul internațional a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 90 vizionări.

Posted in Uncategorized | Leave a comment