About us

Project “Modernization of academic library services in Moldova”, Project number CPEA-2015/10014. Project period: 2016-2019.

Project “Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies of Moldova, University of Bergen, Norway, Transilvania University of Brasov, Romania and 18 university libraries from Moldova.

Project Summary. The main partners, University of Bergen Library and Academy of Economic Studies of Moldova Scientific Library (ASEM) have collaborated in several smaller and larger projects. In this project, the partners are taking the collaboration and knowledge sharing to all the academic libraries in Moldova. The main activity of this project will be capacity building of the librarians, and through them of academic staff and students of the higher education institutions. For this purpose will be organised a series of workshops in Chisinau and three summer schools.

Through the workshops, and summer schools, the academic librarian community in Moldova will obtain meeting places, and thus develop internal networks of library staff working with the same issues. The project communication structure, with a blog/web page as a mainstay, will also support the network building. At the same time, dissemination at international conferences, a study trip to Norwegian academic libraries and trainings by international experts will provide an international network for the Moldovan academic librarians.

If the project is successful the librarians working in the academic libraries in Moldova will be better trained for running modern library services. This will influence the quality of higher education and research. The librarians will have better English language skills, and will have strengthened their networks, both within and outside Moldova. The general public will have a better understanding of the importance of libraries.

Project coordinators / Coordonatori de proiect
Landoy, Ane, NO-University of Bergen
Ghinculov, Silvia, MD-Academy of Economic Studies of Moldova

Academic staff and researchers involved in the project
Personalul universitar şi cercetătorii implicaţi în proiect

Repanovici, Angela, NO-University of Bergen
Rydving, Karin Cecilia Alexandra, NO-University of Bergen
Lied, Ivan, NO-University of Bergen
Kolesnyk, Svitlana, NO-University of Bergen
Cheradi, Natalia, MD-Academy of Economic Studies of Moldova
Gudima, Ana, MD-Academy of Economic Studies of Moldova
Railean, Elena, MD-Academy of Economic Studies of Moldova
Nicuța, Ina, MD-Academy of Economic Studies of Moldova

Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. Numărul proiectului: CPEA-2015/10014. Termenul proiectului: 03/2016-10/2019.

Proiectul “Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova.

Sumarul proiectului. Partenerii principali, Biblioteca Universităţii din Bergen şi Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova au colaborat în mai multe proiecte mai mici şi mai mari. In acest proiect, partenerii vor colabora şi vor disemina cunoştinţe pentru toate bibliotecile universitare din Moldova. Activitatea principală în cadrul acestui proiect va fi consolidarea capacităţii bibliotecarilor, şi prin ei a cadrelor didactice şi a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior. În acest scop, vor fi organizate o serie de ateliere de lucru la Chişinău şi trei şcoli de vară.

Prin intermediul atelierelor de lucru şi a şcolilor de vară, comunitatea bibliotecarilor academici din Moldova va obţine spaţiu de dezbateri, şi, astfel, va dezvolta reţele interne de personal care lucrează în aceleaşi domeniu. Comunicarea în cadrul proiectului, prin intermediul unui blog / pagini web ca instrument principal, va sprijini, de asemenea, constituirea reţelei. În acelaşi timp, diseminarea informaţiei privind activitatea în cadrul proiectului la conferinţe internaţionale, vizita de studiu în bibliotecile universitare din Norvegia şi training-urile susţinute de către experţii internaţionali vor oferi accesul la reţeaua internaţională pentru bibliotecarii academici din Moldova.

În cazul în care proiectul va avea succes, bibliotecarii care lucrează în bibliotecile universitare din Moldova vor fi mai bine pregătiţi pentru implementarea serviciilor moderne de bibliotecă. Acest lucru va influenţa calitatea învăţământului superior şi a cercetării. Bibliotecarii vor cunoaşte mai bine limba engleză şi vor consolida comunicarea în cadrul reţelelor create, atât în Republica Moldova, cât şi în peste hotare. Publicul larg va fi mai conştient de  importanţa bibliotecilor.


Project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”, Project number CPEA-2012/10091. Project period: 2012-2014.

Project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”, funded by The Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia in partnership between the Academy of Economic Studies and the University of Bergen.

The contact between the institutions comes as part of us both cooperating with Prof. Dr. Angela Repanovici of Transilvania University of Brasov, Romania. Also, the Norwegian Embassy in Romania is supporting a digitalization project in the Academy Library.

The UIB Library and The Academy of Economic Studies of Moldova Library were after application to SIU Eurasia Program in 2010 awarded “seed money” for investigating a possible library development project. As a result of this there have been mutual visits for fact finding by library staff in Chisinau, Moldova and Bergen, Norway spring 2011.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Fundaţia EURASIA, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice şi Universitatea din Bergen.

Contactele între instituţiile noastre vin ca parte de colaborare cu Prof. Dr. Angela Repanovici de la Universitatea Transilvania din Braşov, România. De asemenea, Ambasada Norvegiei în România a sprijinit un proiect de digitizare în Biblioteca Ştiinţifică ASEM.

Biblioteca Universităţii din Bergen şi Biblioteca Ştiinţifică ASEM au beneficiat în anul 2010 de un grant, după aplicarea la Programul SIU Eurasia, acordat pentru investigarea unui posibil proiect de dezvoltare a bibliotecii. Ca urmare au fost realizate două vizite de către personalul bibliotecilor din Chişinau, Republica Moldova şi Bergen, Norvegia în primăvara anului 2011.

Project coordinators / Coordonatori de proiect
Landoy, Ane, NO-University of Bergen
Ghinculov, Silvia, MD-Academy of Economic Studies of Moldova

Academic staff and researchers involved in the project
Personalul universitar
şi cercetătorii implicaţi în proiect

Evensen, Ole Gunnar, NO-University of Bergen
Repanovici, Angela, NO-University of Bergen
Cheradi, Natalia, MD-Academy of Economic Studies of Moldova
Gudima, Ana, MD-Academy of Economic Studies of Moldova
Railean, Elena, MD-Academy of Economic Studies of Moldova
Rydving, Karin Cecilia Alexandra, NO-University of Bergen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s