Using SAGE Research Methods: platform demonstration

The workshop “Using SAGE Research Methods: platform demonstration” was organized on March 5, 2019, in the framework of the project “Modernization of academic library services in Moldova”. The workshop was facilitated by the SAGE Publications, facilitator – Chloe TURNER, Library Trainer SAGE Publishing.

The following topics were discussed during the workshop:

 • Introduction to SAGE Research Methods.
 • Platform demonstration: finding content and using tools.
 • Interactive activity to help exploring the platform on a chosen Research Methods topic.
 • Final questions and session round-up.

Using SAGE Research Methods: platform demonstration
PowerPoint presentation.

Video recording:
https://app.box.com/s/ggiwag74mvner32ucathf9i3xx57feia

The events were attended by 46 representatives from 18 institutions from Republic of Moldova.


Utilizarea SAGE Research Methods – platformă de căutare online

La data de 5 martie 2019, în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, a fost fi organizat trainingul de instruire „Utilizarea SAGE Research Methods – platformă de căutare online”, susținut de compania SAGE Publications, facilitator – Chloe TURNER, Library Trainer SAGE Publishing.

Workshopul a abordat următoarele subiecte:

 • Introducere în SAGE Research Methods.
 • Demonstrație platformă: găsirea conținutului și utilizarea instrumentelor.
 • Activitate interactivă pentru explorarea platformei pe o metodă de cercetare aleasă.
 • Întrebări finale și concluzii.

SAGE Research Methods – platformă de căutare online
Prezentare PowerPoint.

Înregistrarea Video:
https://app.box.com/s/ggiwag74mvner32ucathf9i3xx57feia

La eveniment au participat 46 de reprezentanți din 18 instituții din Republica Moldova.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Acces la Cambridge Journals Online și SAGE Research Methods pentru anul 2019

În cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România, a fost asigurat accesul la încă două baze de date științifice: Cambridge Journals Online și SAGE Research Methods.

Cambridge Journals Online oferă acces la o colecție multidisciplinară cu peste 1,6 milioane de articole din reviste științifice și 36000 de cărți, care acoperă o gamă largă de discipline din domeniul științelor exacte, umanistice și sociale: antropologie, arheologie, arte, astronomie, chimie, informatică, educație, inginerie, științe generale, geografie, istorie, lingvistică, drept, științe ale naturii, literatură, politică și relații internaționale, psihologie, religie, sociologie, statistică și probabilitate.

SAGE Research Methods sprijină cercetarea la toate nivelurile prin furnizarea de materiale pentru ghidarea utilizatorilor în procesul de cercetare. Într-o universitate aproape toți sunt implicați în cercetare – de la studenții care învață cum să efectueze cercetări la facultate, până la cercetători care desfășoară activități de cercetare și bibliotecari care oferă cursuri de instruire în Cultura Informației. Baza de date SAGE Research Methods are răspuns pentru fiecare dintre aceste grupuri de utilizatori, oferind definiții, exemple de studii de caz, seturi de date, tutoriale video și alte materiale. Baza de date conține peste 1000 de cărți, lucrări de referință, articole din reviste și videoclipuri de instruire pentru mediul academic. Harta de metode poate ajuta pe cei mai puțin familiarizați cu metodele de cercetare să găsească cea mai bună tehnică pentru cercetarea lor. SAGE Research Methods este instrumentul esențial online pentru cercetători.

Călătorie frumoasă în lumea informației științifice!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Workshop 9. Marketing and Advocacy II: best practices

Workshop 9. “Marketing and Advocacy II: best practices” has held on October 8, 2018 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project “Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

The workshop participants were welcomed by the project coordinator Ane LANDØY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway and the project expert Angela REPANOVICI, Prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania. They were presented the workshop objectives.

A short presentation “Advocacy. Marketing: promoting the image of university libraries” on the most important aspects of the functional collaboration of the university libraries in the Republic of Moldova was given by Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The workshop program included the presentation of products for informing / educating users (homework, Summer School “The Reference Librarian in the Digital Age” in Constanta-Mamaia, Romania).

Creating the researcher profile in Academic Google: Tutorial
Ana GUDIMA, Academy of Economic Studies of Moldova

LibUnivCatalog: Tutorial
Adela NEGURĂ, State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”

Institutional repository of the Moldova State University: Tutorial
Ecaterina ZASMENCO, Moldova State University

How to Choose a suitable Journal to Publish a Scientific Article: Tutorial
Viorica LUPU, State Agrarian University of Moldova

Using CrossRef: Tutorial
Valentina NASTAS, Technical University of Moldova

Methods and means of promoting the USARB Scientific Library
Mihaela STAVER, “Alecu Russo” State University of Balti

Rules for the elaboration of bibliographic references: Tutorial
Ecaterina SCHERLET, “Ion Creangă” State Pedagogical University

Campaign for ULIM Graduate Support (CSA), 2017 Edition: Advertising Spot
Irina BOTNARU, Free International University of Moldova

Self-Archiving in the AAP Institutional Repository: Guide
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Academy of Public Administration

Discover the arts through the library
Rodica AVASILOAIE, Academy of Music, Theatre and Fine Arts

Promotion of the library image
Raisa ȘVEȚ, Trade Co-operative University of Moldova

Presentation of the realised objectives within promoting program of the Library of the “B.P. Hasdeu” State University of Cahul
Information sources for study: Tutorial
Natalia PONOMARIOV, “Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University of Cahul

Information Literacy. USEFS Library experience
Victoria TOMA, State University of Physical Education and Sport

Scientific Library of “Grigore Țamblac” State University of Taraclia
Marina OGURȚOVA, “Grigore Țamblac” State University of Taraclia

Scientific Library UST: achievements within the project “Modernization of academic library services in Moldova”
Vera SANDU, State University of Tiraspol

The exchange of ideas and communication within the project “Modernization of academic library services in Moldova”
Iurie ŢVIGUNOV, Academy “Stefan cel Mare” of Ministry of Internal Affairs

“The Platform Web of Science & Incites” within the framework of the project “Modernization of academic library services in Moldova”
Larisa CEACHIR, Comrat State University from Moldova

Moldovan State Institute of International Relations (IRIM)
Iulia MELNIC, Moldovan State Institute of International Relations

The results were evaluated and certificates for participation in the workshop were granted. The winner of the competition for the best presentation of the developed product was Viorica LUPU, Republican Agricultural Scientific Library of UASM. She received a set of promotional materials from Transilvania University of Brasov, Romania.

PHOTOS (70)

The workshop was attended by 38 representatives from 18 universities from the Republic of Moldova and 2 trainers from Norway and Romania.


Workshopul profesional nr.9 „Advocacy / Marketing II:
cele mai bune practici”

Workshopul profesional nr.9 „Advocacy / Marketing II: cele mai bune practici” a avut loc la 8 octombrie 2018 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Participanții la workshop au fost salutați de coordonatorul proiectului Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și expertul Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov. Au fost prezentate obiectivele workshop-ului.

O scurtă prezentare „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare” privind cele mai importante aspecte ale colaborării funcționale a bibliotecilor universitare din Republica Moldova a avut Dr. Silvia GHINCULOV, director al Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice din Moldova.

Programul workshopului a inclus prezentarea produselor pentru informarea / educarea utilizatorilor (tema pentru acasă, Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală”, Constanța-Mamaia, România).

Crearea profilului cercetătorului în Google Academic: Tutorial
Ana GUDIMA, Academia de Studii Economice din Moldova

LibUnivCatalog: Tutorial
Adela NEGURĂ, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Институциональный репозиторий Молдавского Государственного Университета: Tutorial
Ecaterina ZASMENCO, Universitatea de Stat din Moldova

Cum să alegeți o revistă potrivită pentru publicarea unui articol științific: Tutorial
Viorica LUPU, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Utilizare CrossRef: Tutorial
Valentina NASTAS, Universitatea Tehnică a Moldovei

Modalităţi şi mijloace de promovare a Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Mihaela STAVER, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Reguli de elaborare a referințelor bibliografice: Tutorial
Ecaterina SCHERLET, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”

Campania în Sprijinul Absolventului ULIM (CSA), Ediţia 2017: Spot publicitar
Irina BOTNARU, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Autoarhivarea în Repozitoriul Instituțional AAP: Ghid
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Academia de Administrare Publică

Descoperă artele prin bibliotecă
Rodica AVASILOAIE, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Promovarea imaginii bibliotecii
Raisa ȘVEȚ, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Prezentarea obiectivelor realizate din programul de promovare a Bibliotecii Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul
Sursele de informare pentru studiu: Tutorial
Natalia PONOMARIOV, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Cultura informației. Din experiența Bibliotecii USEFS
Victoria TOMA, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Научная библиотека Тараклийского государственного университета им. Г. Цамблака
Marina OGURȚOVA, Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia

Realizările Bibliotecii Științifice UST în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”
Vera SANDU, Universitatea de Stat din Tiraspol

Schimbul de idei și comunicarea în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”
Iurie ŢVIGUNOV, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

«The Platform Web of Science & Incites» в рамках проекта «Модернизация библиотечных услуг университетов Молдовы»
Larisa CEACHIR, Universitatea de Stat din Comrat

Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova (IRIM)
Iulia MELNIC, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

Au fost evaluate rezultatele și acordate certificate pentru participare la workshop. Învingătoarea competiției privind cea mai bună prezentare a produsului dezvoltat a fost Viorica LUPU, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM. Ei i-a fost oferit un set de materiale promoționale de la Universitatea Transilvania din Brașov, România.

FOTOGRAFII (70)

La workshop au participat 38 de reprezentanți din 18 universități din Republica Moldova și 2 formatori din Norvegia și România.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Summer School “The Reference Librarian in the Digital Age” in Constanta-Mamaia, Romania

Summer School “The Reference Librarian in the Digital Age” took place on June 24-29, 2018 and was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The summer school was attended by 31 librarians from 18 universities from the Republic of Moldova.

Monday, June 25, 2018
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=34iQW-WYer4

Trainees of the Summer School were welcomed by the project coordinators: Ane LANDØY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway, and Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The first day program included presentations and practical applications:

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Increasing prestige of the library with reference services

Practical applications were coordinated by Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania and included the analysis of the reference services of each institution (existing reference services and proposals for service innovation); the analysis of competencies of reference librarians and formulating the training directions that can be developed.

Tuesday, June 26, 2018
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=7dyNNahRl4c

The second day of the school included presentations and debates on the latest practices in reference services.

Ane LANDØY, University of Bergen Library, Norway
Reference services: Norwegian experience

Ismail SERAGELDIN, dr., director of the Library of Alexandria and director of the World Digital Library Executive Council, Alexandria, Egypt
The Book in the Era of Facebook and Twitter

Jesus LAU, dr., Universidad Veracruzana, Mexico
Information Literacy: international perspectives with IFLA

Manolis KOUKOURAKIS, dr., director of Library & Information Center, University of Crete, Greece
Good practices in harmonization teaching techniques of Information Literacy

Anna CHULYAN, dr., Head of Library at Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, Armenia
Reference services: The experience of the Armenian libraries

Igor COJOCARU, dr., director of the Information Society Development Institute (IDSI)
IBN – innovative open access platform for scientific information in the Republic of Moldova

Wednesday, June 27, 2018
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=IMiCm3_lDSI

The third day of the Summer School included the following communications:

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Applications: Mendeley – Reference Management Software & Researcher Network
How to become a better teacher using ICT

Ane LANDØY, University of Bergen Library, Norway
Applications: Education support; Chat

The evaluation test was done using the Kahoot! tools (learning platform based on game and educational technology) that it has gained popularity in our project. The winners of the test “Reference management” was Igor COJOCARU, dr., director of the Information Society Development Institute (IDSI), Irina BOTNARU, director of the ULIM Library Information Department, Ina NICUŢĂ, principal specialist, Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

Thursday, June 28, 2018

The fourth day of the Summer School included free debates in the Balchik town, on the Black Sea coast, in the Dobrich region of north-eastern Bulgaria. The town was named White City, due to the limestone slopes in its perimeter. The whole area was called the Silver Coast for the same reasons. The participants spent an unforgettable day in the Balchik Castle, the Queen Mary’s favourite summer residence, surrounded by a uniquely the famous botanical garden in central and Eastern Europe. The mysterious castle of the Queen Maria with its legends and secrets housed in a labyrinth of gardens was a truly unique experience for the summer school participants.

The closing of the Summer School was a festive event with discussions, totals, evaluations, handing out certificates of participation and diplomas for trainers.

Summer School “The Reference Librarian in the Digital Age” in Constanta-Mamaia, Romania meant for present librarians a workshop, but also dissemination of reference practices. During the three editions, the Summer School of the project “Modernization of academic library services in Moldova” was the place where librarians learned useful things, which, summed up in the words “new experiences”, could be applied in their institutions and in the projects which they will initiate for the future. We have learned a lot of new things from here, we’ve seen what others are doing and have spent unforgettable moments in Romania. Summer schools have been an extraordinary experience and will remain in our souls for a long time. We communicated more here, we have become more open and we have established lasting partnerships to innovate the library’s activity.

PHOTOS (36)

31 librarians and 6 trainers from Norway, Romania, Egypt, Mexico, Greece and Armenia participated at the Summer School “The Reference Librarian in the Digital Age”. The event was transmitted online by the Information Society Development Institute (IDSI). Video recordings: 227 views. Evaluation of the Summer School, Constanta-Mamaia, 2018.


Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală”
în Constanța-Mamaia, România

Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală” a avut loc în perioada 24-29 iunie 2018 și a fost organizată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. La Școala de vară au participat 31 de bibliotecari din 18 universități din Republica Moldova.

Luni, 25 iunie 2018
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=34iQW-WYer4

Formabilii din cadrul Școlii de vară au fost salutați de coordonatorii proiectului: Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Programul primei zile a inclus prezentări și aplicații practice:

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania din Brașov, România
Creșterea prestigiului bibliotecii  prin serviciile de referințe

Aplicațiile practice au fost coordonate de Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România și a inclus analiza serviciilor de referințe din fiecare instituție (servicii de referințe existente și propuneri pentru inovare a serviciilor); analiza competențelor bibliotecarilor de referințe și formularea direcțiilor de instruire care pot fi dezvoltate.

Marți, 26 iunie 2018
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=7dyNNahRl4c

A doua zi a școlii a inclus prezentări și dezbateri privind cele mai noi practici în serviciile de referințe.

Ane LANDOY, șef de departament, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia
Serviciile de referință: Experiența norvegiană

Ismail SERAGELDIN, dr., director al Bibliotecii din Alexandria și director al Consiliului Executiv al Bibliotecii Digitale Mondiale , Alexandria, Egipt
Cartea în epoca Facebook și Twitter

Jesus LAU, dr., Universitatea Veracruzana, Mexic
Cultura Informației: perspective internaționale IFLA

Manolis KOUKOURAKIS, dr., director al Bibliotecii și Centrului de Informare, Universitatea din Creta, Grecia
Bunele practici în armonizarea tehnicilor de predare a Culturii Informației

Anna CHULYAN, dr., director al Bibliotecii Universității de Stat de Limbi și Științe Sociale Brusov, Erevan, Armenia
Serviciile de referință: Experiența bibliotecilor din Armenia

Igor COJOCARU, dr., director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
IBN – platformă inovativă de acces deschis la informația științifică din Republica Moldova

Miercuri, 27 iunie 2018
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=IMiCm3_lDSI

A treia zi a Școlii de vară a inclus următoarele comunicări:

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Aplicații: Mendeley – Reference Management Software & Researcher Network
Cum să devii un profesor mai bun folosind TIC

Ane LANDOY, șef de departament, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia
Aplicații: Suport pentru educație; Chat

Testul de evaluare a fost realizat cu ajutorul platformei Kahoot! (învățare bazată pe joc și tehnologie educațională), care a câștigat popularitate în proiectul nostru. Învingătorii testului consacrat Managementului referințelor au fost Igor COJOCARU, dr., director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), Irina BOTNARU, director al Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM, Ina NICUȚĂ, specialist principal, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Joi, 28 iunie 2018

A patra zi a Școlii de vară a inclus dezbateri libere în orașul Balcic, la țărmul Mării Negre, în regiunea Dobrici din nord-estul Bulgariei. Datorită versanților de calcar din perimetrul său, localitatea a fost supranumită Orașul Alb. Întreaga zonă a fost numită Coasta de Argint din aceleași motive. Participanții au petrecut o zi de neuitat în Castelul din Balcic, reședința de vară preferată a Reginei Maria, înconjurat de o la fel de celebră grădină botanică unicat în Europa centrală și de est. Vizita la misteriosul castel al Reginei Maria cu legendele și secretele lui adăpostite într-un labirint de grădini a fost o experiență cu adevărat inedită pentru participanții școlii de vară.

Închiderea Școlii de vară a reprezentat un eveniment festiv cu discuții, totaluri, evaluări, înmânarea certificatelor de participare și diplomelor pentru formatori.

Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală” în Constanta-Mamaia, Romania a însemnat pentru bibliotecarii prezenți un atelier de lucru, dar şi diseminarea celor mai bune practici în serviciile de referințe. Pe parcursul celor trei ediţii, Şcoala de vară din cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” a fost locul unde bibliotecarii au învăţat lucruri folositoare, care, însumate în cuvintele „experienţe noi”, vor putea fi aplicate în instituțiile partenere și în proiectele pe care le vor iniţia în continuare. Am învăţat foarte multe lucruri noi de aici, am văzut ce fac alţii și am trăit clipe de neuitat în România. Şcolile de vară au însemnat o experienţă extraordinară și vor rămâne în sufletele noastre mult timp. Aici am relaţionat mai mult, am devenit mai deschiși și am stabilit parteneriate durabile pentru inovarea activității bibliotecii.

FOTOGRAFII (36)

La Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală” au participat 31 de bibliotecari și 6 formatori din Norvegia, România, Egipt, Mexic, Grecia și Armenia. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrări video: 227 vizionări. Evaluarea Școlii de Vară, Constanța-Mamaia, 2018.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Annual Project Meeting, Oslo, Norway (June 10-13, 2018)

Project meeting of the Project CPEA-2015/10014 „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia and developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania has held on June 11, 2018. This meeting was part of the project team visit to Oslo, Norway. The purpose of the visit was to monitor the activities of the project and to plan future events. The agenda of the meeting included discussing on following topics:

 • Financial aspects;
 • Summer School 2018;
 • Dissemination of the project at international forums;
 • Workshop 9. „Advocacy / Marketing II: best practices”, Chisinau (October 9-10, 2018);
 • Final conference plans 2019;
 • Activity report for the last 3 months;
 • Other issues.

The Annual Meeting of the Project was attended by the Academy of Economic Studies of Moldova Grigore BELOSTECINIC, dr., prof., academician, rector; Slvia GHINCULOV, Natalia CHERADI; University of Bergen – Ane LANDØY; Transylvania University of Brasov – Angela REPANOVICI, prof.dr., expert.

PHOTOS (12)


Reuniunea anuală a proiectului, Oslo, Norvegia (10-13 iunie 2018)

La 11 iunie 2018 a avut loc ședința anuală a Proiectului CPEA-2015/10014 „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Această reuniune a făcut parte din programul vizitei echipei proiectului la Oslo, Norvegia. Scopul vizitei a fost de a monitoriza desfăşurarea activităţilor în cadrul proiectului și a planifica evenimentele viitoare. Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte:

 • Aspecte financiare;
 • Școală de vară 2018;
 • Diseminarea proiectului la forurile internaționale;
 • Workshopul nr. 9. „Advocacy / Marketing II: cele mai bune practici”, Chișinău (9-10 octombrie 2018);
 • Planurile pentru conferința finală 2019;
 • Raport de activitate pentru ultimele 3 luni;
 • Alte aspecte.

La ședința anuală a Proiectului au participat din partea Academiei de Studii Economice a Moldovei Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector, Slvia GHINCULOV, dr., Natalia CHERADI, dr.; Universității din Bergen – Ane LANDØY; Universității Transilvania din Brașov – Angela REPANOVICI, prof.dr., expert.

FOTOGRAFII (12)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Workshop 8. Managing research data

Workshop 8.„Managing research data” has held on April 24, 2018 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=CfCe_bM4ZQ4.

The workshop participants were welcomed by the project coordinators: Ane LANDØY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway and Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The workshop program included presentations and practical applications:

Ane LANDØY, Project coordinator, University of Bergen Library, Norway; Angela REPANOVICI, Prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania: „How to manage research data”.

Discussed topics:
Research data
Research data management
The Digital Curation Centre (DCC): http://www.dcc.ac.uk/
Generic science data lifecycle
Data reuse
Research data centres
A research data repository
A global registry of research data repositories: www.re3data.org
DataCite: a leading global non-profit organisation that provides persistent identifiers (DOIs) for research data www.datacite.org.

Practical workshop was aimed to make a project of creation a center for research data.

New information about IBN was presented and described the basic functionality of the current version of the system.
National Bibliometric Instrument – innovative open access platform for scientific information in the Republic of Moldova.
Igor COJOCARU, PhD, Director of the Information Society Development Institute (IDSI)
Mihai GRECU, Head of Laboratory of Information Society Research and Development.

Certificates for participation in the workshop were granted.

PHOTOS (20)

The workshop was attended by 39 representatives from 18 universities from the Republic of Moldova and 2 trainers from Norway and Romania. The event was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 71 views.


Workshopul profesional nr.8 „Gestionarea datelor de cercetare”

Workshopul profesional nr.8 „Gestionarea datelor de cercetare” a avut loc la 24 aprilie 2018 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=CfCe_bM4ZQ4.

Participanții la workshop au fost salutați de coordonatorii proiectului: Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Programul workshopului a inclus prezentări și aplicații practice:

Ane LANDØY, coordonator de proiect, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia; Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România: „Cum să gestionăm datele de cercetare”.

Subiecte discutate:
Date de cercetare
Gestionarea datelor de cercetare
Centrul Digital Curation Centre (DCC): http://www.dcc.ac.uk/
Ciclul de viață al datelor științifice
Reutilizarea datelor
Centrele de date de cercetare
Depozite de date de cercetare
Registru global al depozitelor de date de cercetare: www.re3data.org
DataCite: o organizație non-profit globală care furnizează identificatori persistenți (DOI) pentru datele de cercetare www.datacite.org.

Atelierul practic a avut ca scop realizarea unui proiect de creare a centrului pentru date de cercetare.

Au fost prezentate informații noi despre IBN și descrise funcționalitățile de bază ale versiunii curente a sistemului.
Instrumentul Bibliometric Național – platformă inovativă de acces deschis la informația științifică din Republica Moldova.
Igor COJOCARU, dr., director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Mihai GRECU, şef al Laboratorului Cercetare-Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

Au fost acordate certificate pentru participare la workshop.

FOTOGRAFII (20)

La workshop au participat 39 de reprezentanți din 18 universități din Republica Moldova, 4 reprezentanți ai IDSI și 2 formatori din Norvegia și România. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 71 vizionări.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Winners go to the Summer School!

Within the Workshop 7. “Attracting the academic community: Assessing and replying to the user needs” (January 29, 2018), were awarded certificates of participation in the Summer School (3rd Edition), which will take place in this year in Constanta, Romania.

Certificates have been awarded for the winners of the National Marathon of Archiving of Publications in the Institutional Repositories, 2nd Edition and for the activities organized during the International Open Access Week (October 23-29, 2017):

Congratulations!


Învingătorii merg la Școala de Vară!

În cadrul Workshopului profesional nr.7 „Atragerea comunității academice: evaluarea și răspunsul la nevoile utilizatorilor” (29 ianuarie 2018), au fost acordate Certificate de participare la Școala de Vară (ediția a treia), care va avea loc în acest an la Constanța, România.

Certificatele au fost acordate pentru învingătorii Maratonului Naţional al arhivării publicaţiilor în Repozitoriile Instituţionale, ediția a 2-a și pentru activitățile organizate în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis (23-29 octombrie 2017):

Felicitări!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment