Publications

Project “Modernization of academic library services in Moldova”, Project number CPEA-2015/10014. Project period: 2016-2019.

2017

ZASMENCO, Ecaterina. Școala de vara pentru bibliotecari în Delta Dunării. In: Universitatea. 25 august 2017, nr.1 (190), p. 6.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Școala de Vară ,,Cultura Informației”, Tulcea, România. In: Academia de Administrare Publică, 7 iulie, 2017.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Școala de vară ,,Cultura informației”. In: Funcţionarul Public. Nr. 13 (506), iulie 2017, p. 5.

NEGURA, Adela. Şcoala de Vară „Cultura Informației”. In: Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, 6 iulie, 2017.

HARCONIȚA, Elena. Conferinţă de diseminare a ȘCOLII DE VARĂ de la Tulcea, România. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 5 iulie, 2017.

COSTIN, Ludmila, LUPU, Viorica. Şcoala de Vară ,,Cultura Informaţiei” 26-30 iunie 2017, Tulcea, România. In: Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 4 iulie, 2017.

DOBREA, Olesea. Şcoala de Vară ,,Cultura Informaţiei” 26-30 iunie 2017, Tulcea, România. In: Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, 3 iulie, 2017.

ȚURCAN, Nelly. Școala de vară „Cultura Informației”. In: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 26 iunie, 2017.

MÎNDRU, Valeriu. Raport de evaluare a necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare. Studiu sociologic. In: Bibliouniversitas@ABRM.md. Revista bibliotecilor universitare din Republica Moldova. 2017, nr.1. ISSN 1857-4920.

ZASMENCO, Ecaterina. Călătorie de vis în țara fiordurilor. In: Universitatea. 27 iunie 2017, nr.11 (189), p. 2.

OLARU, Angelina. Biblioteca ULIM își modernizează serviciile cu ajutorul partenerilor din Norvegia. In: Universitatea Libera Internaționala din Moldova, 16 mai, 2017.

OLARU, Angelina. ULIM’s library modernizes its services with the help of partners from Norway. In: Universitatea Libera Internaționala din Moldova, 16 mai, 2017.

Diseminarea vizitei în Norvegia din cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 17 mai, 2017.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova – obiectiv al vizitei la Universitatea din Bergen, Norvegia. In: Academia de Administrare Publică, 17 mai, 2017.

ZASMENCO, Ecaterina. Bibliotecile universitare – impactul modernizării. In: Universitatea. 25 aprilie 2017, nr.9 (187), p. 5.

LANDØY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Provocările culturii informației în bibliotecile universitare din Republica Moldova. In: Magazin bibliologic. 2017. nr. 1-2, p. 77-81. ISSN 1857-1476.

ZASMENCO, Ecaterina. Bibliotecile universitare și spațiul educațional-academic: tendințe și strategii de dezvoltare. In: Simpozion ediţia a XXVI-a Anul Bibliologic 2016. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară.

HARCONIŢA, Elena, SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Efectele proiectelor internaţionale asupra bibliotecilor academice şi Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile. In: Simpozion ediţia a XXVI-a Anul Bibliologic 2016. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară.

Săptămâna Educaţiei Deschise 2017 la Biblioteca Științifică USARB, 27-31 martie: Raport. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Conferinţa de diseminare a Proiectelor Internaţionale Erasmus+ şi Parteneriatul Moldovei cu Norvegia şi România. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 14 martie 2017

REPANOVICI, Angela. Dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, nevoie continuă în societatea informațională (conferinţă on-line). In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională). BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0.

TOPALO, Valentina. Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB. In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională). BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0.

TOMA, Victoria, VATAMANU, Maria. Biblioteca universitară – oportunităţi de integrare instituţională. In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională). BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0.

CERNEAUSCAITE, Irina. Contribuţiile DIB în procesul de cercetare universitară. In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională). BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0.


2016

LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Open Access Policies and Experiences in Norway, Romania and Moldova. In: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML). 2016,  p. 643-651. ISSN 2241-1925.

Săptămâna Accesului Deschis 2016, 24-30 octombrie: sinteza activităților în Republica Moldova. In: EIFL-OA Moldova.

Raport privind Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week) la Biblioteca Ştiinţifică USARB. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

CONDREA, Sergiu. Ziua resurselor deschise la Biblioteca Științifică a Academiei. In: Funcţionarul Public. Nr. 20 (489), octombrie 2016, p. 9.

Săptămâna internaţională a Accesului Deschis. In: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. The Challenge of Information Literacy in Academic Libraries in the Republic of Moldova. In: The Fourth European Conference on Information Literacy: (ECIL) October 10th-13th, 2016, Prague, Czech Republic: abstracts. Prague: Association of Libraries of Czech Universities, 2016, p. 142. ISBN 978-80-270-0530-7.

Școala de vară „Acces deschis şi resurse deschise pentru bibliotecari”. In: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

ЧАКИР, Лариса. Летняя школа «Открытый доступ и открытые ресурсы для библиотекарей»…In: Universitatea de Stat din Comrat.

Parteneri din Norvegia susțin modernizarea serviciilor Bibliotecii ULIM. In: Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Partners from Norway Uphold the Modernization of ULIM’s Library Services. In: Free International University of Moldova.

DRAGOMAN, Liliana, CERVONEAŞCII, Ana. 17 mai – Ziua Naţională a Norvegiei. Curierul economic, 2016, 5 septembrie, nr. 7 (277), 4.

LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Open Access Policies and Experiences in Norway, Romania and Moldova. In: Book of Abstracts of the 8th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (London, UK: 24-27 May, 2016) Published by: ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology. Editor: Anthi Katsirikou. Database Design and Implementation: Ageliki Oikonomou and Aristeidis Meletiou. ISBN 978-618-5180-12-6 (print). 978-618-5180-17-1 (e-book), p.96-97.

Promovarea imaginii bibliotecilor universitare, discutată în cadrul unui workshop. In: Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Conferinţa de lansare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 14-15 aprilie 2016. In: Ministerul Educației al Republicii Moldova.

LANDOY, A., GHINCULOV, S., REPANOVICI, A., CHERADI, N., RAILEAN, E., NICUŢĂ, I. Raport privind rezultatele sondajului „Studierea necesităţilor profesionale ale bibliotecarilor universitari”. In: Revista ABRM. 2016, nr.1, p. 27-33. ISSN 1857-4890.


Project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”, Project number CPEA-2012/10091. Project period: 2012-2014.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”: pliant, 2013

Conferinţa Internaţională „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”: poster, 2013

Tutorialul on-line Søk & Skriv, 2014

Tutorialul on-line PhD on Track, 2014

Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova: poster, 2014

Conferinţa internaţională „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, 12 dec. 2013. Chişinău: ASEM, 2014. 175 p. ISBN 978-9975-75-682-2.

Sisteme de detectare a plagiatului: pliant, 2014

LUPAŞCU, Zinaida. O bibliotecă mai bună datorită cooperării Moldo–Româno–Norvegiene. In: Curierul Economic. 2014, nr. 11-12 (252-253), p. 3.

SUVAC, Natalia, NICUŢĂ, Ina. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2014 la Biblioteca Ştiinţifică a ASEM. In: Curierul Economic. 2014, nr. 13-14 (254-255), p. 12.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s