Publications

Project “Modernization of academic library services in Moldova”, Project number CPEA-2015/10014. Project period: 2016-2019.

2018

NEAGA, Igor. Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova. In: Funcţionarul Public. Nr. 1 (518), ianuarie 2018, p. 8.


2017

HARCONIŢA, Elena. Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 10 noiembrie 2017.

CHERADI, Natalia, MÎNDRU, Valeriu. Evaluarea necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 9-10 noiembrie 2017. Rezumatele comunicărilor. Științe sociale. Chişinău: CEP USM, 2017, p. 73-76. ISBN 978-9975-71-701-4.

ȘVEȚ, Raisa. Imbold pentru inovarea activității bibliotecii UCCM: școala de vară. In: Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova, 3 octombrie 2017.

REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia, LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia. Informatıon Literacy across the university and workplace reality. In: The Fifth European Conference on Information Literacy (ECIL), September 18th-21st, 2017, Saint-Malo, France. Saint-Malo: Information Literacy Association (InLitAs), 2017. p. 116. ISBN 978-2-9561952-0-7.

REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia, LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia. Informatıon Literacy across the university and workplace reality. In: Workplace Information Literacy European Conference on Information Literacy (ECIL), Saint-Malo, France, 18-21 September 2017.

ZASMENCO, Ecaterina. Școala de vara pentru bibliotecari în Delta Dunării. In: Universitatea. 25 august 2017, nr.1 (190), p. 6.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Școala de Vară ,,Cultura Informației”, Tulcea, România. In: Academia de Administrare Publică, 7 iulie, 2017.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Școala de vară ,,Cultura informației”. In: Funcţionarul Public. Nr. 13 (506), iulie 2017, p. 5.

NEGURA, Adela. Şcoala de Vară „Cultura Informației”. In: Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, 6 iulie, 2017.

HARCONIȚA, Elena. Conferinţă de diseminare a ȘCOLII DE VARĂ de la Tulcea, România. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 5 iulie, 2017.

COSTIN, Ludmila, LUPU, Viorica. Şcoala de Vară ,,Cultura Informaţiei” 26-30 iunie 2017, Tulcea, România. In: Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 4 iulie, 2017.

DOBREA, Olesea. Şcoala de Vară ,,Cultura Informaţiei” 26-30 iunie 2017, Tulcea, România. In: Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, 3 iulie, 2017.

ȚURCAN, Nelly. Școala de vară „Cultura Informației”. In: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 26 iunie, 2017.

MÎNDRU, Valeriu. Raport de evaluare a necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare. Studiu sociologic. In: Bibliouniversitas@ABRM.md. Revista bibliotecilor universitare din Republica Moldova. 2017, nr.1. ISSN 1857-4920.

ZASMENCO, Ecaterina. Călătorie de vis în țara fiordurilor. In: Universitatea. 27 iunie 2017, nr.11 (189), p. 2.

LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Methods of Assessing the Institutional Capacity in Higher Education in the Republic of Moldova through Functional Analysis of Academic Libraries. In: QQML 2017. 9th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, Limerick, Irlanda, 23 – 26 mai 2017.

OLARU, Angelina. Biblioteca ULIM își modernizează serviciile cu ajutorul partenerilor din Norvegia. In: Universitatea Libera Internaționala din Moldova, 16 mai, 2017.

OLARU, Angelina. ULIM’s library modernizes its services with the help of partners from Norway. In: Universitatea Libera Internaționala din Moldova, 16 mai, 2017.

Diseminarea vizitei în Norvegia din cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 17 mai, 2017.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova – obiectiv al vizitei la Universitatea din Bergen, Norvegia. In: Academia de Administrare Publică, 17 mai, 2017.

ZASMENCO, Ecaterina. Bibliotecile universitare – impactul modernizării. In: Universitatea. 25 aprilie 2017, nr.9 (187), p. 5.

LANDØY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Provocările culturii informației în bibliotecile universitare din Republica Moldova. In: Magazin bibliologic. 2017. nr. 1-2, p. 77-81. ISSN 1857-1476.

ZASMENCO, Ecaterina. Bibliotecile universitare și spațiul educațional-academic: tendințe și strategii de dezvoltare. In: Simpozion ediţia a XXVI-a Anul Bibliologic 2016. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară.

HARCONIŢA, Elena, SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Efectele proiectelor internaţionale asupra bibliotecilor academice şi Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile. In: Simpozion ediţia a XXVI-a Anul Bibliologic 2016. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară.

GHINCULOV, Silvia, CHERADI, Natalia. Vizibilitatea informaţiei ştiinţifice în mediul digital. In: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare” = „Role of Investments in Digital Economy Development in the Context of Financial Globalization”, ed. a 3-a, 22-23 decembrie 2016. Chişinău: ASEM, 2017, p. 40-41. ISBN 978-9975-75-866-6.

Săptămâna Educaţiei Deschise 2017 la Biblioteca Științifică USARB, 27-31 martie: Raport. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Conferinţa de diseminare a Proiectelor Internaţionale Erasmus+ şi Parteneriatul Moldovei cu Norvegia şi România. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 14 martie 2017

REPANOVICI, Angela. Dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, nevoie continuă în societatea informațională (conferinţă on-line). In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională). BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0.

TOPALO, Valentina. Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB. In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională). BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0.

TOMA, Victoria, VATAMANU, Maria. Biblioteca universitară – oportunităţi de integrare instituţională. In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională). BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0.

CERNEAUSCAITE, Irina. Contribuţiile DIB în procesul de cercetare universitară. In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională). BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0.


2016

LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Open Access Policies and Experiences in Norway, Romania and Moldova. In: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML). 2016,  p. 643-651. ISSN 2241-1925.

Săptămâna Accesului Deschis 2016, 24-30 octombrie: sinteza activităților în Republica Moldova. In: EIFL-OA Moldova.

Raport privind Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week) la Biblioteca Ştiinţifică USARB. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

CONDREA, Sergiu. Ziua resurselor deschise la Biblioteca Științifică a Academiei. In: Funcţionarul Public. Nr. 20 (489), octombrie 2016, p. 9.

Săptămâna internaţională a Accesului Deschis. In: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. The Challenge of Information Literacy in Academic Libraries in the Republic of Moldova. In: The Fourth European Conference on Information Literacy: (ECIL) October 10th-13th, 2016, Prague, Czech Republic: abstracts. Prague: Association of Libraries of Czech Universities, 2016, p. 142. ISBN 978-80-270-0530-7.

Școala de vară „Acces deschis şi resurse deschise pentru bibliotecari”. In: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

ЧАКИР, Лариса. Летняя школа «Открытый доступ и открытые ресурсы для библиотекарей»…In: Universitatea de Stat din Comrat.

Parteneri din Norvegia susțin modernizarea serviciilor Bibliotecii ULIM. In: Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Partners from Norway Uphold the Modernization of ULIM’s Library Services. In: Free International University of Moldova.

DRAGOMAN, Liliana, CERVONEAŞCII, Ana. 17 mai – Ziua Naţională a Norvegiei. Curierul economic, 2016, 5 septembrie, nr. 7 (277), 4.

LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Open Access Policies and Experiences in Norway, Romania and Moldova. In: Book of Abstracts of the 8th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (London, UK: 24-27 May, 2016) Published by: ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology. Editor: Anthi Katsirikou. Database Design and Implementation: Ageliki Oikonomou and Aristeidis Meletiou. ISBN 978-618-5180-12-6 (print). 978-618-5180-17-1 (e-book), p.96-97.

Promovarea imaginii bibliotecilor universitare, discutată în cadrul unui workshop. In: Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Conferinţa de lansare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 14-15 aprilie 2016. In: Ministerul Educației al Republicii Moldova.

LANDOY, A., GHINCULOV, S., REPANOVICI, A., CHERADI, N., RAILEAN, E., NICUŢĂ, I. Raport privind rezultatele sondajului „Studierea necesităţilor profesionale ale bibliotecarilor universitari”. In: Revista ABRM. 2016, nr.1, p. 27-33. ISSN 1857-4890.


Project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”, Project number CPEA-2012/10091. Project period: 2012-2014.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”: pliant, 2013

Conferinţa Internaţională „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”: poster, 2013

Tutorialul on-line Søk & Skriv, 2014

Tutorialul on-line PhD on Track, 2014

Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova: poster, 2014

Conferinţa internaţională „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, 12 dec. 2013. Chişinău: ASEM, 2014. 175 p. ISBN 978-9975-75-682-2.

Sisteme de detectare a plagiatului: pliant, 2014

LUPAŞCU, Zinaida. O bibliotecă mai bună datorită cooperării Moldo–Româno–Norvegiene. In: Curierul Economic. 2014, nr. 11-12 (252-253), p. 3.

SUVAC, Natalia, NICUŢĂ, Ina. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2014 la Biblioteca Ştiinţifică a ASEM. In: Curierul Economic. 2014, nr. 13-14 (254-255), p. 12.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s