Publications

Project “Modernization of academic library services in Moldova”, Project number CPEA-2015/10014. Project period: 2016-2019.

2020

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Tendințe noi în dezvoltarea bibliotecilor universitare. In: Funcţionarul Public. Nr. 3 (568), februarie 2020, p. 10.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Tendințe noi în dezvoltarea bibliotecilor universitare. In: Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică, 11 februarie 2020.

HARCONIŢA, Elena. International Trends in Academic Library Development. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 28 ianuarie 2020.


2019

International Trends in Academic Library Development / editors: Ane Landoy, Silvia Ghinculov, Angela Repanovici; ed. board: Natalia Cheradi [et al.]; Min. of Education, Culture and Research, The Project “Modernization of Academic Library Services in Moldova”. – Chişinău: Cartdidact, 2019. – 180 p. ISBN 978-9975-3354-5-4.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Bazele de date Cambridge University Press. In: Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică, 18 decembrie 2019.

CHERADI, Natalia. Îmbunătățirea activității bibliotecarilor de referințe în mediul digital. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 7-8 noiembrie 2019. Rezumatele comunicărilor. Științe sociale. Vol. 2. Chişinău: CEP USM, 2019, p.22-26. ISBN 978-9975-149-51-84.

REPANOVICI, Angela. Creșterea vizibilității bibliotecii în comunitate, exemple de bună practică din implementarea proiectelor internaționale. In: Symposia Investigatio Bibliotheca ediţia a 11-a, 2019. Conferință științifică cu participare internațională „Biblioteca universitară la intersecţia paradigmelor tradiţionale şi a celor contemporane”. Chișinău, ULIM, 17 octombrie 2019.

REPANOVICI, Angela. Creșterea impactului bibliotecii în comunitate, exemple de bună practică din implementarea proiectelor internaționale. In: Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR) – ediția a XXX-a „30 de ani de evoluție în bibliotecile românești”. București, 4-6 septembrie 2019.

CHERADI, Natalia, LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela. Identifying the factors that stimulate information consumption through the university library. Paper presented at: IFLA WLIC 2019 – Athens, Greece – Libraries: dialogue for change in Session 113c, 26-27 August 2019IFLA Poster Session.

CHERADI, Natalia, LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela. Identifying the factors that stimulate information consumption through the university library. In: The IFLA Library is IFLA’s institutional repository. Paper presented at: IFLA WLIC 2019 – Athens, Greece – Libraries: dialogue for change in Session 113c, 26-27 August 2019 – IFLA Poster Session.

REPANOVICI, Angela, LANDØY, Ane, CHERADI, Natalia. Academic Writing Centers Improving Students Skills. In: Improving the Academic Writing Experience in Higher Education. Sanches, Tatiana et al. Chapter 2. 2019: Nova Science Publishers. 240 p. ISBN: 978-1-53615-671-3.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Conferința de finalizare a proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. In: Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică, 27 iunie 2020.

HARCONIŢA, Elena. BŞ USARB la Conferința de finalizare a Proiectului MDRONO. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 25 iunie 2019.

LANDØY, Ane, CHERADI, Natalia, REPANOVICI, Angela, GHINCULOV, Silvia. A Three-phased Investigation in “Reference Librarians” in Academic Libraries in Republic of Moldova. In: QQML2019. 11th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, 28-31 May 2019, European University Institute, Florence, Italy.

HARCONIŢA, Elena. Resurse, servicii, produse pentru utilizatori. In:  Simpozion Anul bibliologic 2018, ediția a XXVIII-a „Anul reașezării activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare”, 27 martie 2019.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. 5 factori care au asigurat succesul Bibliotecii Academiei de Administrare publică în anul 2018. In: Simpozion Anul bibliologic 2018, ediția a XXVIII-a „Anul reașezării activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare”, 27 martie 2019.

LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Using Quantitative Sociological Methods for Functional Analysis of Academic Libraries. In: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 215-225, feb. 2019. ISSN 2241-1925.


2018

CHERADI, Natalia. Conferinţa Internaţională și Asambleea IFLA (IFLA World Library and Information Congress), ediția a 84-a „Transformarea bibliotecilor, transformarea societăților”. In: Bibliouniversitas@ABRM.md: Revista bibliotecilor din învățământ şi specializate din Republica Moldova. 2018, nr.2. ISSN 1857-4920.

GHINCULOV, Silvia. Consorţiul REM în susținerea științei deschise în Republica Moldova. In: Conferința științifică națională cu genericul „Știința Deschisă”, ediția a 1-a, 22 noiembrie 2018 IDSI, Chișinău, Republica Moldova.

Știința Deschisă ajunsă în vizorul Republicii Moldova. In: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 25 noiembrie, 2018.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 la Biblioteca Universității de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul. In: Biblioteca Universităţii de Stat “B.P. Hasdeu” din Cahul”, 12 noiembrie 2018.

CHERADI, Natalia. Centrul de scriere academică – serviciu inovator și sustenabil pentru învățământul superior din Republica Moldova. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 8-10 noiembrie 2018. Rezumatele comunicărilor. Științe umanistice. Chişinău: CEP USM, 2018, p. 148-150. ISBN 978-9975-142-48-9.

РАЙЛЯН, Елена. Cобытийный маркетинг как средство продвижения библиотечных услуг. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 8-10 noiembrie 2018. Rezumatele comunicărilor. Științe umanistice. Chişinău: CEP USM, 2018, p. 180-183. ISBN 978-9975-142-48-9.

СУВАК, Наталья. Вузовская библиотека как центр информационно-библиотечного обслуживания пользователей. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 8-10 noiembrie 2018. Rezumatele comunicărilor. Științe umanistice. Chişinău: CEP USM, 2018, p. 176-179. ISBN 978-9975-142-48-9.

CHERADI, Natalia. Open Access Week 2018: Cum a fost?. In: EIFL-OA Moldova. 5 noiembrie 2018

COSTIN, Ludmila, LUPU, Viorica, SOBEŢCHI, Vera. Informaţie privind participarea Bibliotecii Republicane Știinţifice Agricole a UASM la campania națională de promovare a accesului deschis 2018. In: EIFL-OA Moldova. 5 noiembrie 2018

NICUȚĂ, Ina. Raport privind activităţile organizate în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis cu genericul „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”, 22 – 28 octombrie 2018. In: EIFL-OA Moldova. 5 noiembrie 2018

HARCONIŢA, Elena. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie 2018 în USARB: Raport. In: EIFL-OA Moldova. 5 noiembrie 2018.

HARCONIŢA, Elena. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie 2018 în USARB. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 29 octombrie 2018. 5 p.

STRATAN, Zinaida. Pledoarie pentru Accesul Deschis la informație. In: Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei, 29 octombrie 2018.

Săptămâna Accesului Deschis în Biblioteca Ştiinţifică a UPSC redată în imagini. In: Biblioteca Ştiinţifică a UPSC, 29 octombrie 2018.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis. In: Funcţionarul Public. Nr. 20 (537), octombrie 2018, p. 6.

MOCANU, Angela. Ziua bazelor de date științifice. In: Biblioteca Ştiinţifică UCCM. 27 octombrie 2018.

Ziua bazelor de date științifice. In: Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, 25 octombrie, 2018.

Ziua bazelor de date științifice marcată la Academie. In: Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică, 25 octombrie 2018.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018. In: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP), 22 octombrie 2018.

CHERADI, Natalia. Happy Open Access Week! In: EIFL-OA Moldova. 22 octombrie 2018.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 marcată la Academia de Administrare Publică, 22-28 Octombrie 2018. In: Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică, 19 octombrie 2018.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018. In: Universitatea de Stat din Moldova, 18 octombrie 2018.

CHERADI, Natalia. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018. In: EIFL-OA Moldova. 12 octombrie 2018.

REPANOVICI, Angela. Dreptul de autor și politicile accesului deschis în comunicarea academică. In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA, ediția a 10-a aniversară „Biblioteca@ – platformă deschisă în procesul de cercetare și inovare”, 18 octombrie 2018. Chișinău, ULIM, 11 octombrie 2018.

LUPU, Viorica. Workshopul final în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. In: Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 10 octombrie, 2018.

Vizita doamnei Ane Landoy, Coordonator de proiect. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 10 octombrie 2018.

Proiecte de valorificare a  experienței  profesionale. In: Biblioteca Ştiinţifică UCCM, 10 octombrie 2018.

Bibliotecarii USARB la Workshopul profesional. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 8 octombrie 2018.

LANDØY, Ane, CHERADI, Natalia, REPANOVICI, Angela, GHINCULOV, Silvia. Academic Writing Centers as Tools for Information Literate Students. In: The Sixth European Conference on Information Literacy (ECIL), Oulu, Finland, 24-27 September 2018.

LANDØY, Ane, CHERADI, Natalia, REPANOVICI, Angela, GHINCULOV, Silvia. Academic Writing Centers as Tools for Information Literate Students. In: The The Sixth European Conference on Information Literacy (ECIL): Abstracts. September 24th–27th, 2018, Oulu, Finland. Editors Sonja Špiranec, Serap Kurbanoğlu, Maija-Leena Huotari, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, Denis Kos. Oulu : University of Oulu, Department of Information and Communication Studies, 2018, p. 56. ISBN 78-952-62-2013-0.

GHINCULOV, Silvia. Cultura informaţiei – parteneriat durabil în arealul academic. In: Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România – ediția a XXIX-a “Bibliotecile – patrimoniul cultural şi digital al viitorului”, Sibiu, România, 12-14 septembrie 2018.

REPANOVICI, Angela. Evaluarea informațiilor din mediul online. In: Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România – ediția a XXIX-a “Bibliotecile – patrimoniul cultural şi digital al viitorului”, Sibiu, România, 12-14 septembrie 2018.

LANDØY, Ane. Academic writing centers – a new opportunity for the academic library. In: Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România – ediția a XXIX-a “Bibliotecile – patrimoniul cultural şi digital al viitorului”, Sibiu, România, 12-14 septembrie 2018.

LANDØY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Long term development trends – analysis of strategic objectives in Moldova university libraries. Paper presented at: IFLA WLIC 2018 – Kuala Lumpur, Malaysia – Transform Libraries, Transform Societies in Session 153, 24-30 August 2018 – Poster Session.

LANDØY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Long term development trends – analysis of strategic objectives in Moldova university libraries. In: The IFLA Library is IFLA’s institutional repository. Paper presented at: IFLA WLIC 2018 – Kuala Lumpur, Malaysia – Transform Libraries, Transform Societies in Session 153, 24-30 August 2018 – Poster Session.

Şcoala de Vară “The Reference Librarian in the Digital Age/Bibliotecarul de Referințe în era digitală”. In: Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, 27 iulie, 2018.

Biblioteca AMTAP a participat la Școala de vară. In: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,  (AMTAP), 27 iulie 2018.

COSTIN, Ludmila, SOBEŢCHI, Vera. Şcoala de Vară pentru Bibliotecari la a treia ediţie. In: Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 9 iulie 2018.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Bibliotecarul de referință în epoca digitală. In: Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică, 4 iulie 2018.

Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală”. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2 iulie 2018.

CHERADI, Natalia. Centrul de scriere academică – serviciu inovator și sustenabil pentru învățământul superior din Republica Moldova. In: Biblioteca în era digitală: noi paradigme pentru educație și cercetare. Conferința știinţifico-practică. BRTȘ, INCE, 29 mai 2018.

GHINCULOV, Silvia. Colaborarea funcțională a bibliotecilor universitare din Republica Moldova. In: Biblioteca în era digitală: noi paradigme pentru educație și cercetare. Conferința știinţifico-practică. BRTȘ, INCE, 29 mai 2018.

LANDØY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Using Quantitative Sociological Methods for Functional Analysis of Academic Libraries. In: QQML 2018. 10th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference. Chania, Crete, Greece, May 22-25, 2018.

Acces la baza de date Web of Science a companiei Clarivate Analytics. In: Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 5 martie 2018.

În cadrul proiectului «Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova», Biblioteca Tehnico-ştiinţifică UTM oferă acces la baza de date Web of Science. In: Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei, 2 martie 2018.

Acces gratuit la următoarele resurse electronice: Cambridge Journals Online şi Taylor & Francis Online Journal Library. In: Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 20 ianuarie 2018.

Resurse electronice pentru susținerea procesului de cercetare. In: Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică, 18 ianuarie 2018.

Acces la Cambridge Journals Online și Taylor & Francis Online Journal Library. In: Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, 17 ianuarie, 2018.

Biblioteca oferă acces la Web of Science. In: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP), 11 ianuarie 2018.

NEAGA, Igor. Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova. In: Funcţionarul Public. Nr. 1 (518), ianuarie 2018, p. 8.

LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Open Access policies and experiences in Norway, Romania and Moldova. In: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. [S.l.], v. 5, n. 3, p. 643-651, may 2018. ISSN 2241-1925.


2017

HARCONIŢA, Elena. Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 10 noiembrie 2017.

CHERADI, Natalia, MÎNDRU, Valeriu. Evaluarea necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 9-10 noiembrie 2017. Rezumatele comunicărilor. Științe sociale. Chişinău: CEP USM, 2017, p. 73-76. ISBN 978-9975-71-701-4.

ȘVEȚ, Raisa. Imbold pentru inovarea activității bibliotecii UCCM: școala de vară. In: Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova, 3 octombrie 2017.

REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia, LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia. Informatıon Literacy across the university and workplace reality. In: The Fifth European Conference on Information Literacy (ECIL), September 18th-21st, 2017, Saint-Malo, France. Saint-Malo: Information Literacy Association (InLitAs), 2017. p. 116. ISBN 978-2-9561952-0-7.

REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia, LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia. Informatıon Literacy across the university and workplace reality. In: Workplace Information Literacy European Conference on Information Literacy (ECIL), Saint-Malo, France, 18-21 September 2017.

ZASMENCO, Ecaterina. Școala de vara pentru bibliotecari în Delta Dunării. In: Universitatea. 25 august 2017, nr.1 (190), p. 6.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Școala de Vară ,,Cultura Informației”, Tulcea, România. In: Academia de Administrare Publică, 7 iulie, 2017.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Școala de vară ,,Cultura informației”. In: Funcţionarul Public. Nr. 13 (506), iulie 2017, p. 5.

NEGURA, Adela. Şcoala de Vară „Cultura Informației”. In: Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, 6 iulie, 2017.

HARCONIȚA, Elena. Conferinţă de diseminare a ȘCOLII DE VARĂ de la Tulcea, România. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 5 iulie, 2017.

COSTIN, Ludmila, LUPU, Viorica. Şcoala de Vară ,,Cultura Informaţiei” 26-30 iunie 2017, Tulcea, România. In: Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 4 iulie, 2017.

DOBREA, Olesea. Şcoala de Vară ,,Cultura Informaţiei” 26-30 iunie 2017, Tulcea, România. In: Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, 3 iulie, 2017.

ȚURCAN, Nelly. Școala de vară „Cultura Informației”. In: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 26 iunie, 2017.

MÎNDRU, Valeriu. Raport de evaluare a necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare. Studiu sociologic. In: Bibliouniversitas@ABRM.md. Revista bibliotecilor universitare din Republica Moldova. 2017, nr.1. ISSN 1857-4920.

ZASMENCO, Ecaterina. Călătorie de vis în țara fiordurilor. In: Universitatea. 27 iunie 2017, nr.11 (189), p. 2.

LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Methods of Assessing the Institutional Capacity in Higher Education in the Republic of Moldova through Functional Analysis of Academic Libraries. In: QQML 2017. 9th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, Limerick, Irlanda, 23 – 26 mai 2017.

OLARU, Angelina. Biblioteca ULIM își modernizează serviciile cu ajutorul partenerilor din Norvegia. In: Universitatea Libera Internaționala din Moldova, 16 mai, 2017.

OLARU, Angelina. ULIM’s library modernizes its services with the help of partners from Norway. In: Universitatea Libera Internaționala din Moldova, 16 mai, 2017.

Diseminarea vizitei în Norvegia din cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 17 mai, 2017.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova – obiectiv al vizitei la Universitatea din Bergen, Norvegia. In: Academia de Administrare Publică, 17 mai, 2017.

ZASMENCO, Ecaterina. Bibliotecile universitare – impactul modernizării. In: Universitatea. 25 aprilie 2017, nr.9 (187), p. 5.

LANDØY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Provocările culturii informației în bibliotecile universitare din Republica Moldova. In: Magazin bibliologic. 2017. nr. 1-2, p. 77-81. ISSN 1857-1476.

ZASMENCO, Ecaterina. Bibliotecile universitare și spațiul educațional-academic: tendințe și strategii de dezvoltare. In: Simpozion ediţia a XXVI-a Anul Bibliologic 2016. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară.

HARCONIŢA, Elena, SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Efectele proiectelor internaţionale asupra bibliotecilor academice şi Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile. In: Simpozion ediţia a XXVI-a Anul Bibliologic 2016. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară.

GHINCULOV, Silvia, CHERADI, Natalia. Vizibilitatea informaţiei ştiinţifice în mediul digital. In: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare” = „Role of Investments in Digital Economy Development in the Context of Financial Globalization”, ed. a 3-a, 22-23 decembrie 2016. Chişinău: ASEM, 2017, p. 40-41. ISBN 978-9975-75-866-6.

Săptămâna Educaţiei Deschise 2017 la Biblioteca Științifică USARB, 27-31 martie: Raport. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Conferinţa de diseminare a Proiectelor Internaţionale Erasmus+ şi Parteneriatul Moldovei cu Norvegia şi România. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 14 martie 2017

REPANOVICI, Angela. Dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, nevoie continuă în societatea informațională (conferinţă on-line). In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională). BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0.

TOPALO, Valentina. Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB. In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională). BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0.

TOMA, Victoria, VATAMANU, Maria. Biblioteca universitară – oportunităţi de integrare instituţională. In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională). BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0.

CERNEAUSCAITE, Irina. Contribuţiile DIB în procesul de cercetare universitară. In: SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională). BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0.


2016

LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Open Access Policies and Experiences in Norway, Romania and Moldova. In: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML). 2016,  p. 643-651. ISSN 2241-1925.

Săptămâna Accesului Deschis 2016, 24-30 octombrie: sinteza activităților în Republica Moldova. In: EIFL-OA Moldova.

Raport privind Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week) la Biblioteca Ştiinţifică USARB. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

CONDREA, Sergiu. Ziua resurselor deschise la Biblioteca Științifică a Academiei. In: Funcţionarul Public. Nr. 20 (489), octombrie 2016, p. 9.

Săptămâna internaţională a Accesului Deschis. In: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. The Challenge of Information Literacy in Academic Libraries in the Republic of Moldova. In: The Fourth European Conference on Information Literacy: (ECIL) October 10th-13th, 2016, Prague, Czech Republic: abstracts. Prague: Association of Libraries of Czech Universities, 2016, p. 142. ISBN 978-80-270-0530-7.

Școala de vară „Acces deschis şi resurse deschise pentru bibliotecari”. In: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

ЧАКИР, Лариса. Летняя школа «Открытый доступ и открытые ресурсы для библиотекарей»…In: Universitatea de Stat din Comrat.

Parteneri din Norvegia susțin modernizarea serviciilor Bibliotecii ULIM. In: Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Partners from Norway Uphold the Modernization of ULIM’s Library Services. In: Free International University of Moldova.

DRAGOMAN, Liliana, CERVONEAŞCII, Ana. 17 mai – Ziua Naţională a Norvegiei. Curierul economic, 2016, 5 septembrie, nr. 7 (277), 4.

LANDOY, Ane, GHINCULOV, Silvia, REPANOVICI, Angela, CHERADI, Natalia. Open Access Policies and Experiences in Norway, Romania and Moldova. In: Book of Abstracts of the 8th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (London, UK: 24-27 May, 2016) Published by: ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology. Editor: Anthi Katsirikou. Database Design and Implementation: Ageliki Oikonomou and Aristeidis Meletiou. ISBN 978-618-5180-12-6 (print). 978-618-5180-17-1 (e-book), p.96-97.

Promovarea imaginii bibliotecilor universitare, discutată în cadrul unui workshop. In: Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Conferinţa de lansare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 14-15 aprilie 2016. In: Ministerul Educației al Republicii Moldova.

LANDOY, A., GHINCULOV, S., REPANOVICI, A., CHERADI, N., RAILEAN, E., NICUŢĂ, I. Raport privind rezultatele sondajului „Studierea necesităţilor profesionale ale bibliotecarilor universitari”. In: Revista ABRM. 2016, nr.1, p. 27-33. ISSN 1857-4890.


Project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”, Project number CPEA-2012/10091. Project period: 2012-2014.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”: pliant, 2013

Conferinţa Internaţională „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”: poster, 2013

Tutorialul on-line Søk & Skriv, 2014

Tutorialul on-line PhD on Track, 2014

Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova: poster, 2014

Conferinţa internaţională „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, 12 dec. 2013. Chişinău: ASEM, 2014. 175 p. ISBN 978-9975-75-682-2.

Sisteme de detectare a plagiatului: pliant, 2014

LUPAŞCU, Zinaida. O bibliotecă mai bună datorită cooperării Moldo–Româno–Norvegiene. In: Curierul Economic. 2014, nr. 11-12 (252-253), p. 3.

SUVAC, Natalia, NICUŢĂ, Ina. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2014 la Biblioteca Ştiinţifică a ASEM. In: Curierul Economic. 2014, nr. 13-14 (254-255), p. 12.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s