Promo/deliverables

Materiale promoționale

Partenerii Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

Calendarul Proiectului – 2017

ASEM – 25 ani

Logo-ul parteneriatului Moldova-Norvegia-România


Livrabile

Strategiile bibliotecilor au fost elaborate la atelierele de planificare strategică cu suportul companiilor Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST, în cadrul Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

 

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, 2017-2020

 

 

 

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice USARB pe anii 2017-2022

 

 

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale (2017-2020)


Raport de evaluare a necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare: Studiu sociologic, 2017.

 


Advertisements