Promo/deliverables

Materiale promoționale

Partenerii Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

Calendarul Proiectului – 2017

ASEM – 25 ani

Livrabile

Studiul sociologic privind evaluarea necesităților de modernizare
a bibliotecilor universitare:
Chestionar pentru managerii bibliotecilor
Chestionar pentru utilizatori
Анкета для директоров библиотек
Анкета для пользователей

Cultura Informației la locul de muncă – cercetare realizată la ASEM Chișinău, Moldova