Promo/deliverables

Materiale promoționale

Partenerii Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

Calendarul Proiectului – 2017

ASEM – 25 ani

Logo-ul parteneriatului Moldova-Norvegia-România


Livrabile

  • Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, 2017-2020
    Strategia a fost elaborată la atelierele de planificare strategică cu suportul companiilor Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST, în cadrul Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Raport de evaluare a necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare: Studiu sociologic, 2017.

 


Advertisements