Promo/deliverables

Materiale promoționale

Partenerii Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

Calendarul Proiectului – 2017

ASEM – 25 ani

Logo-ul parteneriatului Moldova-Norvegia-România

Calendarul Proiectului – 2020


Livrabile

Produsele pentru informarea/educarea utilizatorilor elaborate de bibliotecile partenere:

Crearea profilului cercetătorului în Google Academic: Tutorial
Academia de Studii Economice din Moldova

LibUnivCatalog: Tutorial
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Институциональный репозиторий Молдавского Государственного Университета: Tutorial
Universitatea de Stat din Moldova

Cum să alegeți o revistă potrivită pentru publicarea unui articol științific: Tutorial
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Utilizare CrossRef: Tutorial
Universitatea Tehnică a Moldovei

Modalităţi şi mijloace de promovare a Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Reguli de elaborare a referințelor bibliografice: Tutorial
Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”

Campania în Sprijinul Absolventului ULIM (CSA), Ediţia 2017: Spot publicitar
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Autoarhivarea în Repozitoriul Instituțional AAP: Ghid
Academia de Administrare Publică

Descoperă artele prin bibliotecă
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Promovarea imaginii bibliotecii
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Prezentarea obiectivelor realizate din programul de promovare a Bibliotecii Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul
Sursele de informare pentru studiu: Tutorial
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Cultura informației. Din experiența Bibliotecii USEFS
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Научная библиотека Тараклийского государственного университета им. Г. Цамблака
Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia

Realizările Bibliotecii Științifice UST în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”
Universitatea de Stat din Tiraspol

Schimbul de idei și comunicarea în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”
Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

«The Platform Web of Science & Incites» в рамках проекта «Модернизация библиотечных услуг университетов Молдовы»
Universitatea de Stat din Comrat

Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova (IRIM)


Strategiile bibliotecilor au fost elaborate la atelierele de planificare strategică cu suportul companiilor Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST, în cadrul Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

 

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, 2017-2020

 

 

 

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice USARB pe anii 2017-2022

 

 

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale (2017-2020)


Studii sociologice

2018

Expres-sondaj privind crearea centrelor de scriere academică în cadrul universităților din Republica Moldova

Crearea centrelor de scriere academică în cadrul universităților din Republica Moldova: rezultatele sondajului


2017

Raport de evaluare a necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare: Studiu sociologic, 2017.


Cultura Informației la locul de muncă – cercetare realizată la Academia de Studii Economice din Moldova

Cultura Informației la locul de muncă – cercetare realizată la Universitatea Transilvania din Braşov, România

Advertisement