Project Meeting, October, 9–11, 2014

IMG_0008

Project Meeting, October, 9–11, 2014. Place: The Academy of Economic Studies of Moldova. 10 people from the project team have been participated. During the meeting, they have discussed the following: The Project activities from October to December 2014 (English language courses, development of Information Literacy course, institutional digital repositories and Open Access, Dissemination of the project in the Republic of Moldova and abroad); Report 2014; Final financial report; Other issues.

During the visit, ANE LANDOY, KARIN RYDVING, Norway, Sabriya SERAP KURBANOGLU, Turkey, ANGELA REPANOVICI, Romania attended at the meeting with Grigore Belostecinic, academician, rector of the Academy of Economic Studies of Moldova. The meeting was reflected in “Economic Courier”, nr.11-12, 2014.

On the last day of the visit, they were discussed about extension of the cooperation with the University of Bergen that will be achieved through a new project „Innovative and sustainable information services for higher education in the Republic of Moldova”. This project will be a “bridge” for another great project that will be written in 2015. The objectives of the transition project concerns involving 20 university libraries from Moldova in training and information actions organized by librarians from the University of Bergen and AESM.

Photos:

Şedinţa Echipei proiectului, 9 – 11 octombrie 2014

Locul desfăşurării: Academia de Studii Economice din Republica Moldova. Au participat 10 persoane din echipa proiectului. În cadrul reuniunii au fost discutate următoarele: Activitățile proiectului în lunile octombrie – decembrie 2014 (cursurile de limbă engleză, Dezvoltarea cursului Cultura Informaţiei, Depozit digital instituţional şi Accesul Deschis, Diseminarea proiectului în Republica Moldova şi în străinătate); Raportare 2014; Raport financiar final; alte aspecte.

În cadrul vizitei ANE LANDOY, KARIN RYDVING, Norvegia, SABRIYE SERAP KURBANOGLU, Turcia, ANGELA REPANOVICI, România au participat la întâlnirea cu rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, academician Grigore Belostecinic. Întâlnirea a fost reflectată în „Curierul Economic”, nr.11-12, 2014.

proiect3

În ultima zi a vizitei s-a discutat extinderea colaborării cu Universitatea din Bergen care se va realiza printr-un nou proiect „Servicii de informare inovatoare şi durabile pentru învăţământul superior din Republica Moldova”. Acest proiect va reprezenta o punte pentru un alt mare proiect care va fi scris în anul 2015. Obiectivele proiectului de tranziţie se referă la implicarea a 20 biblioteci universitare din Republica Moldova în acţiunile de instruire şi informare organizate de bibliotecarii de la ASEM şi Universitatea din Bergen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s